Ի՞նչ ժամկետում է կատարվում մահվան պետական գրանցումը

Մահվան գրանցումը կատարվում է ՔԿԱԳ մարմին դիմումը ներկայացնելու օրը: