Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համար՞

Անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համար անհրաժեշտ են անձը հաստատող և  պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթղթերը: