Ո՞րն է նվիրատվության և կտակի տարբերությունը:

Նվիրատվության պայմանագրի դեպքում գույքը նվիրառուին է փոխանցվում  նվիրատվության պայմանագրի վավերացման և լիազոր մարմնում սեփականության իրավունքի գրանցման պահից, իսկ կտակի դեպքում կտակարարի, այսինքն՝ ժառանգատուի մահվանից հետո ժառանգությունը ձևակերպելու և լիազոր մարմնում սեփականության իրավունքի գրանցման պահից: