Քանի՞ օրում է իրականացվում իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցումը:

Պետական գրանցումը իրականացվում է 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բացառությամբ, եթե անձը օգտվում է նմուշային ձևերից, որի դեպքում պետական գրանցումն իրականցվում է անմիջապես: