Որքա՞ն է պետական գրանցման համար սահմանված պետական տուրքը

Առևտրային կազմակերպությունների համար պետական տուրք չի գանձվում, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար սահմանված պետական տուրքը 3000 ՀՀ դրամ է: