Ինչպե՞ս է կատարվում շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցումը, որքան է գրանցման համար անհրաժեշտ պետական տուրքը

Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցումը կատարվում է ամբողջությամբ էլեկտրոնային registration.am կայքում՝ գրանցվելու միջոցով: Ապահովված իրավունքի գրանցման համար սահմանված պետական տուրքը 2000 ՀՀ դրամ է: