Սույն աղյուսակում ներկայացված է ՀՀ-ում նոտարի կողմից մատուցվող վճարովի ծառայությունները

 
Ծառայություն
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Ժամկետներ և արժեք
1Բնակելի տների կամ բնակարանների (հողամասերով կամ առանց հողամասերի) օտարման պայմանագրերի վավերացում
 • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • Օտարվող գույքի ձեռք բերման պահին (եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ) ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
 • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
 • Միասնական տեղեկանք
 • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 5.000 ՀՀ դրամ
 • նվիրատվության պայմանագրերի վավերացման համար`
  1. առաջին հերթի ժառանգներին ` 2․000 ՀՀ դրամ
  2. երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգներին ` 3․000 ՀՀ դրամ
  3. այլ անձանց ՝ 5․000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 10.000 - 15.000 ՀՀ դրամ
 • նվիրատվության պայմանագրերի վավերացման համար`
  1. առաջին հերթի ժառանգներին ` 5․000-7․000 ՀՀ դրամ
  2. երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգներին ` 7․000-9․000 ՀՀ դրամ
  3. այլ անձանց ՝ 10․000-15․000 ՀՀ դրամ
  4. աղետի գոտու բնակավայրերում պետական աջակցությամբ իրականացվող երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման համար` 1․000 ՀՀ դրամ
2Միայն հողամասերի օտարման պայմանագրերի վավերացում
 • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • Օտարվող գույքի ձեռք բերման պահին (եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ) ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
 • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
 • Միասնական տեղեկանք
 • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • գյուղատնտեսական նշանակության ոչ պետական հողամասերի կամ տնամերձերի կամ պետական կամ համայնքային սեփականության հողամասերի ՝ 500 ՀՀ դրամ
 • 5․000 ՀՀ դրամ
 • նվիրատվության պայմանագրերի վավերացման համար`
  1. առաջին հերթի ժառանգներին ` 2․000 ՀՀ դրամ
  2. երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգներին ` 3․000 ՀՀ դրամ
  3. այլ անձանց ՝ 5․000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի դեպքում` 500 ՀՀ դրամ
 • 10.000 - 15.000 ՀՀ դրամ
 • նվիրատվության պայմանագրերի վավերացման համար`
  1. առաջին հերթի ժառանգներին ` 5․000-7․000 ՀՀ դրամ
  2. երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգներին ` 7․000-9․000 ՀՀ դրամ
  3. այլ անձանց ՝ 10․000-15․000 ՀՀ դրամ
3Այլ անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացում
 • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • Օտարվող գույքի ձեռք բերման պահին (եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ) ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
 • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
 • Միասնական տեղեկանք
 • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 5.000 ՀՀ դրամ
 • նվիրատվության պայմանագրերի վավերացման համար`
  1. առաջին հերթի ժառանգներին ` 2․000 ՀՀ դրամ
  2. երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգներին ` 3․000 ՀՀ դրամ
  3. այլ անձանց ՝ 5․000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 10.000 - 15.000 ՀՀ դրամ
 • ավտոտնակի դեպքում` 6․000-8․000 ՀՀ դրամ
 • նվիրատվության պայմանագրերի վավերացման համար`
  1. առաջին հերթի ժառանգներին ` 5․000-7․000 ՀՀ դրամ
  2. երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգներին ` 7․000-9․000 ՀՀ դրամ
  3. այլ անձանց ՝ 10․000-15․000 ՀՀ դրամ
4Բնակարանների վարձակալության պայմանագրերի վավերացում
 • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • Վարձակալության հանձնվող գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
 • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
 • Միասնական տեղեկանք
 • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 1․000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • եթե կողմերից մեկը ֆիզիկական անձ է
  5․000-8․000 ՀՀ դրամ
 • եթե երկու կողմերն իրավաբանական անձինք են 8․000-10․000 ՀՀ դրամ
5Միայն հողամասերի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում
 • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • Վարձակալության հանձնվող գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
 • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
 • Միասնական տեղեկանք
 • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 5․000 ՀՀ դրամ
 • գյուղատնտեսական նշանակության ոչ պետական հողամասերի կամ տնամերձ հողամասերի, պետական կամ համայնքային սեփականություն համարվող հողամասերի, ինչպես նաև հանրակացարանների համար`500 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 6․000-10.000 ՀՀ դրամ
 • գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի դեպքում`500-1.000 ՀՀ դրամ
6Այլ անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում
 • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • Վարձակալության հանձնվող գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
 • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
 • Միասնական տեղեկանք
 • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 5․000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • եթե կողմերից մեկը ֆիզիկական անձ է՝ 10.000-12.000 ՀՀ դրամ
 • եթե երկու կողմերն իրավաբանական անձինք են` 12.000-15.000 ՀՀ դրամ
7Միայն հողամասերի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում
 • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • Անհատույց օգտագործման գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
 • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
 • Միասնական տեղեկանք
 • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 5․000 ՀՀ դրամ
 • գյուղատնտեսական նշանակության ոչ պետական հողամասերի կամ տնամերձ հողամասերի, պետական կամ համայնքային սեփականություն համարվող հողամասերի համար` 500 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 6․000-10.000 ՀՀ դրամ
 • գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի դեպքում՝ 500-1.000 ՀՀ դրամ
8Այլ անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում
 • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • Անհատույց օգտագործման հանձնվող գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
 • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
 • Միասնական տեղեկանք
 • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 5․000 ՀՀ դրամ
 • բնակարանների համար՝ 1․000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • բնակելի տարածության դեպքում՝
  1. եթե կողմերից մեկը ֆիզիկական անձ է՝ 5․000-8․000 ՀՀ դրամ
  2. եթե երկու կողմերն իրավաբանական անձինք են՝ 8.000-10.000 ՀՀ դրամ
 • ոչ բնակելի նշանակության շենքի կամ շինության դեպքում՝
  1. եթե կողմերից մեկը ֆիզիկական անձ է՝ 10․000-12․000 ՀՀ դրամ
  2. եթե երկու կողմերն իրավաբանական անձինք են՝ 12.000-15.000 ՀՀ դրամ
9Սերվիտուտի մասին պայմանագրերի վավերացում
 • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • Գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
 • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
 • Միասնական տեղեկանք
 • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 2․000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 6.000-10.000 ՀՀ դրամ
10Անշարժ գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի վավերացում` բացի գրավից
 • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • Գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
 • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
 • Միասնական տեղեկանք
 • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 2․000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 6.000-10.000 ՀՀ դրամ
11Անշարժ գույքի գրավի կամ շարժական գույքի հիփոթեքի պայմանագրերի վավերացում
 • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • Գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
 • Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
 • Միասնական տեղեկանք
 • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 1․000 ՀՀ դրամ
 • գյուղատնտեսական նշանակության ոչ պետական հողամասերի, տնամերձերի և այգեգործական հողամասերի յուրաքանչյուր միավորի և բնակելի նշանակության գույքի պայմանագրերի վավերացման համար` 500 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • անշարժ գույքի հիփոթեքի դեպքում՝ 10.000-12.000 ՀՀ դրամ
 • շարժական գույքի գրավի դեպքում՝ 6.000-9.000 ՀՀ դրամ
12Գրավի այլ պայմանագրերի վավերացում
 • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • Գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
 • Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
 • Սահմանափակումների բացակայության մասին տեղեկանք
 • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 2․000 ՀՀ դրամ
 • գյուղատնտեսական նշանակության ոչ պետական հողամասերի, տնամերձերի և այգեգործական հողամասերի յուրաքանչյուր միավորի և բնակելի նշանակության գույքի պայմանագրերի վավերացման համար` 500 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի դեպքում՝ 500-1.000 ՀՀ դրամ
 • անշարժ գույքի հիփոթեքի դեպքում՝ 10.000-12.000 ՀՀ դրամ
 • իրավունքների գրավի դեպքում՝ 4.000-6.000 ՀՀ դրամ
 • շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքների գրավի դեպքում՝ 6.000-8.000 ՀՀ դրամ
 • կոշտ գրավի դեպքում՝ 8.000-10.000 ՀՀ դրամ
 • գրավի այլ տեսակների դեպքում՝ 3.000-5.000 ՀՀ դրամ
13Ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման պայմանագրերի վավերացում
 • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • ՏՄ ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
 • ՏՄ սեփականության իրավունքի վկայական
 • Սահմանափակումների բացակայության մասին տեղեկանք
 • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • առաջին հերթի ժառանգներին /ազգակցական կապը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը ներկայացնելու դեպքում/՝ 2․000 ՀՀ դրամ
 • երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգներին /ազգակցական կապը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները ներկայացնելու դեպքում/՝ 3․000 ՀՀ դրամ
 • այլ անձանց՝ 5․000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 5․000-8.000 ՀՀ դրամ
14Շարժական գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի վավերացում
 • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • Գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
 • Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
 • Սահմանափակումների բացակայության մասին տեղեկանք
 • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 2․000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 4․000-6.000 ՀՀ դրամ
151-7 կետերում չնշված այլ պայմանագրերի վավերացում
 • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 2․000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 6․000-10.000 ՀՀ դրամ
16Կտակների վավերացում
 • Կտակարարի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Ժառանգի վերաբերյալ տվյալներ /ԱԱՀ, ծննդյան ժամանակ, բնակության վայրը
 • Կտակվող գույքի վերաբերյալ տվայլներ /ցանկալի է ներկայացնել իրավահաստատող փաստաթղթեր, եթե կտակում է կոնկրետ գույք
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 2․000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 2․000-5.000 ՀՀ դրամ
17Անշարժ գույքի տիրապետման կամ օգտագործման կամ տնօրինման իրավունքի լիազորագրերի վավերացում
 • Լիազորողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Լիազորված անձի անձնագրային տվյալներ
 • Ցանկալի է ներկայացնել անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 3․000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 1․000-5.000 ՀՀ դրամ
18Ավտոտրանսպորտային միջոցների տիրապետման, տնօրինման կամ օգտագործման լիազորագրերի վավերացում
 • Լիազորողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Լիազորված անձի անձնագրային տվյալներ
 • Ցանկալի է ներկայացնել ՏՄ սեփականության իրավունքների պետական գրանցման վկայական/գրանցման վկայագիր
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • առաջին հերթի ժառանգներին /ազգակցական կապը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը ներկայացնելու դեպքում/՝ 1․000 ՀՀ դրամ
 • երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգներին /ազգակցական կապը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները ներկայացնելու դեպքում/՝ 5․000 ՀՀ դրամ
 • այլ անձանց՝ 20․000 ՀՀ դրամ

 • Վերալիազորման իրավունքով`
 • առաջին հերթի ժառանգներին /ազգակցական կապը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը ներկայացնելու դեպքում/՝ 1․000 ՀՀ դրամ
 • այլ անձանց՝ 30․000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 2․000-3.000 ՀՀ դրամ
19Այլ լիազորագրերի վավերացում
 • Լիազորողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Լիազորված անձի անձնագրային տվյալներ
 • Լիազորագրով տրվող լիազորությունների ցանկը
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 500 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 500-2.000 ՀՀ դրամ
20Այլ գործարքների վավերացում
 • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • Ներկայացուցչի դեպքում` լիազորագիր
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 2․000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 6․000-10.000 ՀՀ դրամ
21Ժառանգական գույքի պահպանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում
 • Ժառանգների անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • Ժառանգատուի /մահացածի/ մահվան վկայականի բնօրինակը կամ կրկնօրինակը
 • Տեղեկանք մահացածի վերջին մշտական բնակության վայրի մասին /մինչև մահը հաշվառման /գրանցման/ հասցեն/, որը տրվում է համապատասխան տարածքային անձնագրային բաժնի և համատիրության կողմից
 • Ժառանգատուի հետ զգակցական կապը հաստատող փաստաթղթեր
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 2․000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 10․000-30.000 ՀՀ դրամ
22Ժառանգության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում
 • Ժառանգատուի /մահացածի/ մահվան վկայականի բնօրինակը կամ կրկնօրինակը /բոլոր դեպքերում/
 • Տեղեկանք մահացածի վերջին մշտական բնակության վայրի մասին /մինչև մահը հաշվառման /գրանցման/ հասցեն/, որը տրվում է համապատասխան տարածքային անձնագրային բաժնի և համատիրության կողմից
 • Տեղեկանք մինչև ժառանգատուի մահն առնվազն մեկ տարի վերջինիս խնամքի ներքո եղած անաշխատունակ անձանց բացակայության կամ առկայության մասին` տրված բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմնի /համատիրություն, լիազոր/, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից /ըստ օրենքի ժառանգության դեպքում/
 • Տեղեկանք ժառանգատուի անչափահաս երեխաների, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով հաշմանդամ կամ անգործունակ ճանաչված կամ 60 տարեկան դարձած ժառանգատուի երեխաների, ամուսնու և ծնողների մասին` տրված բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմնի /համատիրություն, լիազոր/, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից /ըստ օրենքի ժառանգության դեպքում/
 • Մահացածի հետ ազգակցական կապը հաստատող փաստաթղթեր` ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի վկայագիր ստանալու համար`
  1. ծննդյան վկայական
  2. ամուսնության վկայական
  3. մահվան վկայական
  4. ամուսնալուծությանհ վկայական
  5. անձնագրեր
 • Կտակի բնագիրը /միայն ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի վկայագիր ստանալու համար/
 • Մահացածին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի վերաբերյալ ապացույցներ`
  1. անշարժ գույքի վերաբերյալ` բնակարան, տուն, հողամաս և այլն/ սեփականության իրավունքի վկայական կամ գույքային թերթ կամ տեխնիկական անձնագիր և այլն. ներկայացնել ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից տրված տեղեկանքը անշարժ գույքի պատկանելության մասին` անշարժ գույքի չափերի նշումով
  2. տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ` տեխնիկական անձնագիր, գույքը ձեռք բերելու վերաբերյալ /առուվաճառքի, նվիրատվության կամ փոխանակման և այլն/ պայմանագիր կամ հաշիվ-ապրանքագիր և այլն/
  3. բանկային ավանդի վերաբերյալ` բանկային ավանդի պայմանագիր կամ տեղեկանք բանկից
  4. իրավաբանական անձի կանոնադրական հիմնադրամում բաժնեմասի վերաբերյալ ` տեղեկանք պետական ռեգիստրի գործակալությունից, բացառությամբ բաց բաժնետիրական ընկերությունների, որի դեպքում ներկայացվում է տեղեկանք դեպոզիտարիայից
  5. այգեգործական ընկերությունում ունեցած սեփականության դեպքում այգեգործի վկայական և տեղեկանք այգեգործական ընկերությունից /այգեգործական ընկերության հասցեն` ք.Երևան, Երվանդ Քոչարի 11/
  6. այլ շարժական գույքը ժառանգատուին սեփականության իրավունքով պատկանելու մասին
  7. գույքի ձեռք բերման իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր ապացույցներ, եթե ժառանգը ցանկանում է, որ դրանց մասին ուղղակի նշում կատարվի ժառանգության իրավունքի վկայագրում
 • Սեփականաշնորհմանը մասնակցած անձանց վերաբերյալ տեղեկանք` տրվում է թաղապետարանից /միայն, եթե ժառանգվող գույքը սեփականաշնորհված բազմաբնակարան շենքի բնակարան է/
 • Ժառանգական գույքը փաստացի տիրապետելու կամ կառավարելու մասին ապացույցներ` /միայն այն դեպքում, երբ ժառանգը բացէ թողել ժառանգության ընդունման 6 ամսյա ժամկետը/` 1/ ժառանգական գույքը պահպանելու և այն երրորդ անձանց ոտնձգություններից կամ հավակնություններից պաշտպանելու համար միջոցներ ձեռնարկելու մասին, 2/ իր հաշվին ժառանգական գույքը պահպանելու ծախսեր կատարելու մասին, 3/ իր հաշվից ժառանգատուի պարտքերը վճարելու կամ երրորդ անձանցից ժառանգատուին հասանելիք գումարները ստանալու մասին: Ժառանգական գույքը փաստացի տիրապետելու կամ կառավարելու մասին ապացույցներ կարող են հանդիսանալ`
  1. ժառանգական որևէ գույքի համասեփականատեր հանդիսանալու փաստը
  2. բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմնի /համատիրություն, լիազորագրային կառավարիչ, հավատարմագրային կառավարիչ/, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հարկային մարմինների և օրենսդրությամբ համապատասխան փաստաթուղթ տալու իրավունք ունեցող այլ մարմինների կողմից տրված տեղեկանքը անձի կողմից ժառանգական գույքը կառավարելու կամ տիրապետելու մասին, որտեղ պետք է հստակ նշված լինեն ժառանգական գույքի տիրապետելու կամ կառավարելու ուղղությամբ կատարված գործողությունները
  3. ժառանգական գույքի տիրապետումը կամ կառավարումը հիմնավորող գրավոր այլ ապացույցներ
  4. ժառանգների հետ նույն հասցեում հաշվառված /գրանցված/ լինելու մասին տեղեկանք կամ
  5. տնային գիրքը
 • Նոտարի կողմից վավերացված լիազորագիր, որում պետք է հստակ նշված լինի, որ ժառանգը լիազորում է իր անունից ընդունել ժառանգությունը /ժառանգի բացակայության դեպքում/
 • Նոտարի կողմից վավերացված հայտարարությունը` ժառանգությունն ընդունելու մասին /առկայության դեպքում/
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր:
 • Նոտարը, ելնելով ժառանգական գործի առանձնահատկություններից, կարող է պահանջել նաև լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր: Բոլոր փաստաթղթերը ներկայացվում են բնօրինակներով կամ նոտարի կողմից վավերացված պատճեններով /բացի մահվան վկայականից/:
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • առաջին հերթի ժառանգներին՝ 2․000 ՀՀ դրամ
 • երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգներին՝ 3․000 ՀՀ դրամ
 • այլ անձանց՝ 5․000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • առաջին հերթի ժառանգների համար`
  1. ժառանգական զանգվածում 1-2 միավոր գույքի դեպքում` 3․000-5․000 ՀՀ դրամ
  2. ժառանգական զանգվածում 3-7 միավոր գույքի դեպքում` 5․000-8․000 ՀՀ դրամ
  3. ժառանգական զանգվածում 8-ից ավելի միավոր գույքի դեպքում՝ 8․000-15․000 ՀՀ դրամ
 • երկրորդ հերթի ժառանգների համար`
  1. ժառանգական զանգվածում 1-3 միավոր գույքի դեպքում` 5․000-8․000 ՀՀ դրամ
  2. ժառանգական զանգվածում 3-7 միավոր գույքի դեպքում` 8․000-10․000 ՀՀ դրամ
  3. ժառանգական զանգվածում 8-ից ավելի միավոր գույքի դեպքում՝ 10․000-15․000 ՀՀ դրամ
 • այլ անձանց համար՝ 10․000-15.000 ՀՀ դրամ
23Ընդհանուր գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում
 • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • Գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
 • Սեփականության իրավունքի վկայական
 • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 2․000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 2․000-5.000 ՀՀ դրամ
24Փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների իսկության վավերացում
 • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Փաստաթղթի բնօրինակ, որի պատճեննը կամ դրանից քաղվածքի իսկությունը պետք է վավերացվի
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • յուրաքանչյուր էջի իսկության վավերացման համար՝ 300 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • մեկ էջի համար՝ 1․000 ՀՀ դրամ
 • մեկից ավելի յուրաքանչյուր լրացուցիչ էջի համար՝
  1. նոտարական գրասենյակում պատճենահանվելու դեպքում` 100 ՀՀ դրամ
  2. այլ դեպքերում` 500 ՀՀ դրամ
25Փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկության վավերացում
 • Կողմի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 500 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • յուրաքանչյուր ստորագրության իսկությունը
  վավերացնելու համար` 500-1.000 ՀՀ դրամ
26Փաստաթղթերի թարգմանության իսկության վավերացում
 • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Փաստաթղթի բնօրինակ, որի թարգմանության իսկությունը պետք է վավերացվի
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • յուրաքանչյուր էջի իսկության վավերացման համար՝ 500 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 2.000-8.000 ՀՀ դրամ
27Քաղաքացու ողջ լինելու փաստի հաստատում
 • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Դիմողի բնակության վայրի վերաբերյալ փաստաթուղթ /տեղեկանք/
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 2.000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 2.000 ՀՀ դրամ
28Քաղաքացու` որոշակի վայրում գտնվելու փաստի հաստատում
 • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 2.000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 2.000 ՀՀ դրամ
29Լուսանկարում պատկերված անձի և քաղաքացու նույնության հաստատում
 • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • 2 լուսանկար
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 2.000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 2.000 ՀՀ դրամ
30Փաստաթղթեր ներկայացնելու ժամանակի հաստատում
 • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 2.000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 1.000 ՀՀ դրամ
31Ֆիզիկական անձանց կամ կազմակերպությունների դիմումները կամ այլ փաստաթղթերը այլ ֆիզիկական անձանց կամ կազմակերպություններին փոխանցելը
 • Կողմի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 2.000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 3.000 ՀՀ դրամ
32Դրամական գումար կամ արժեթղթեր, թանկարժեք մետաղներ, քարեր դեպոզիտ ընդունելը, պահպանելը կամ հանձնելը և վկայագիր տալը
 • Կողմի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Դեպոզիտ ընդունելու, պահպանելու կամ հանձնելու համար հիմք հանդիսացող պարտավորությունն ապացուցող փաստաթղթեր
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 2.000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • դեպոզիտ գումարի 0,5-1 տոկոսը
33Փաստաթղթեր ի պահ ընդունելը
 • Կողմի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 2.000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • յուրաքանչյուր օրը՝ 300-500 ՀՀ դրամ
34Ապացույցների ապահովումը
 • Կողմի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 2․000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • նոտարական վավերացմամբ փաստաթուղթ կազմելու համար՝ 4.000 ՀՀ դրամ
 • նոտարի աշխատանքի յուրաքանչուր ժամի համար՝ 6.000 ՀՀ դրամ

35Կազմակերպության ընդհանուր ժողովի կամ կոլեգիալ այլ մարմնի նիստի արձանագրության վավերացում
 • Կողմի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 2.000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 5.000-25.000 ՀՀ դրամ

36Բոլոր ժառանգների համաձայնությամբ նախկինում տրված ժառանգության իրավունքի վկայագրերը չեղյալ համարելու համար
 • Ժառանգների անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • Ազգակցական կապը հաստատող փաստաթղթեր
 • Նախկինում տրված ժառանգության իրավունքի վկայագրերը
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 2.000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 5.000-10.000 ՀՀ դրամ
37Կտակակատարի լիազորությունների հավաստման վկայագրեր տալու համար
 • Կողմի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 1.000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 1.000-5.000 ՀՀ դրամ
38Լիազորագրից հրաժարվելու կամ լիազորագիրը դադարեցնելու մասին դիմում վավերացնելու համար
 • Կողմի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Լիազորագիր
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 500 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 500-1.000 ՀՀ դրամ
39Իր կողմից վստահված թարգմանչի ստորագրության իսկությունը վավերացնելու համար
 • Թարգմանչի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Որակավորման վկայական
 • Թարգմանվող փաստաթղթի բնօրինակ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 500 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 500 ՀՀ դրամ
40Կտակը փոփոխելու կամ լրացնելու մասին դիմումի վավերացման համար
 • Կտակարարի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Կտակ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
 • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

Պետական տուրք`

 • 2.000 ՀՀ դրամ

Ծառայության սակագին`

 • 2.000-5․000 ՀՀ դրամ
41Կտակը վերացնելու մասին դիմումի վավերացման համար
 • Կտակ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 1.000 ՀՀ դրամ
  42Կատարողական մակագրության թերթ տալու համար
  • Կողմի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Նոտարական կարգով վավերացված փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են պարտատիրոջ հանդեպ պարտապանի անվիճելի պարտավորությունը, և բացակայում է պարտատիրոջ հանդիպական պարտավորությունը
  • Պարտքը բռնագանձելու կամ չկատարված պարտականությունը կատարելու համար նոտարին կատարողական մակագրություն տալու համար դիմելու մասին պարտապանին պատշաճ կարգով ծանուցելու վերաբերյալ ապացույց
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 5.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000-10.000 ՀՀ դրամ
  43Անձանց ազգակցական հարաբերությունները հաստատելու համար
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Դիմողի կողմից պատշաճ փաստաթղթեր ստանալու կամ կորցրած փաստաթղթերը վերականգնելու անհնարինությունը հաստատող ապացույցներ
  • Իրավաբանական նշանակության փաստի հաստատմումը հիմնավորող փաստաթղթավորված բավարար ապացուցներ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000-30.000 ՀՀ դրամ
  44Անձի` ուրիշի խնամքի տակ գտնվելու փաստը հաստատելու համար
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Դիմողի կողմից պատշաճ փաստաթղթեր ստանալու կամ կորցրած փաստաթղթերը վերականգնելու անհնարինությունը հաստատող ապացույցներ
  • Իրավաբանական նշանակության փաստի հաստատմումը հիմնավորող փաստաթղթավորված բավարար ապացուցներ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր

  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000-30.000 ՀՀ դրամ

  45Ծննդյան, որդեգրման (դստերագրման), ամուսնության, ամուսնալուծության և մահվան գրանցումը հաստատելու համար
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Դիմողի կողմից պատշաճ փաստաթղթեր ստանալու կամ կորցրած փաստաթղթերը վերականգնելու անհնարինությունը հաստատող ապացույցներ
  • Իրավաբանական նշանակության փաստի հաստատմումը հիմնավորող փաստաթղթավորված բավարար ապացուցներ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000-30.000 ՀՀ դրամ

  46Ժառանգությունն ընդունելու և ժառանգության բացման վայրի փաստի հաստատման համար
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Դիմողի կողմից պատշաճ փաստաթղթեր ստանալու կամ կորցրած փաստաթղթերը վերականգնելու անհնարինությունը հաստատող ապացույցներ
  • Իրավաբանական նշանակության փաստի հաստատմումը հիմնավորող փաստաթղթավորված բավարար ապացուցներ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000-30.000 ՀՀ դրամ

  47Իրավունք սահմանող փաստաթղթերի պատկանելությունը հաստատելու համար
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Դիմողի կողմից պատշաճ փաստաթղթեր ստանալու կամ կորցրած փաստաթղթերը վերականգնելու անհնարինությունը հաստատող ապացույցներ
  • Իրավաբանական նշանակության փաստի հաստատմումը հիմնավորող փաստաթղթավորված բավարար ապացուցներ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000-30.000 ՀՀ դրամ
  48Սեփականության իրավունքով գույքի տիրապետումը հաստատելու համար
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Դիմողի կողմից պատշաճ փաստաթղթեր ստանալու կամ կորցրած փաստաթղթերը վերականգնելու անհնարինությունը հաստատող ապացույցներ
  • Իրավաբանական նշանակության փաստի հաստատմումը հիմնավորող փաստաթղթավորված բավարար ապացուցներ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000-30.000 ՀՀ դրամ
  49Իրավաբանական նշանակություն ունեցող այլ փաստերը հաստատելու համար
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Դիմողի կողմից պատշաճ փաստաթղթեր ստանալու կամ կորցրած փաստաթղթերը վերականգնելու անհնարինությունը հաստատող ապացույցներ
  • Իրավաբանական նշանակության փաստի հաստատմումը հիմնավորող փաստաթղթավորված բավարար ապացուցներ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000-30.000 ՀՀ դրամ
  50Գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցում իրականացնող մարմիններին գույքի նկատմամբ իրավունքի վերաբերյալ նախնական նշում կատարելու ծանուցման համար
  • Կողմի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագիր
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000-10.000 ՀՀ դրամ

  Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն

   
  Ծառայություն
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
  Ժամկետներ և արժեք
  1Քաղաքացիական գործերով դատական ակտերի կատարում, բացառությամբ իրավաբանական անձին կամ քաղաքացուն սնանկ ճանաչելու և մրցութային վարույթ սկսելու մասին գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի դատական ակտերը, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքի 24-րդ գլխով նախատեսված գործերով դատական ակտերի
  • Դիմում` կատարողական վարույթ հարուցելու կամ կատարողական թերթի պահանջները կատարելու մասին
  • Կատարողական թերթ կամ կատարողական մակագրության թերթ, ինչպես նաև "Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին" ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմում
  • Անձնագիր և (կամ) դրա պատճեն
  • Լիազորագիր (եթե պահանջատեր ֆիզիկական անձը հանդես է գալիս ներկայացուցչի միջոցով, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս ներկայացուցիչը)
  • Իրավաբանական անձի գրանցման վկայականը` տրված ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից կամ տնօրեն նշանակելու մասին որոշման պատճենը, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս տնօրենը
  • Լիազորությունները հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր, եթե պահանջատիրոջ անունից հանդես է գալիս նրա գույքի հավատարմագրային կառավարիչը, օրինական ներկայացուցիչը
  • Կատարողական վարույթի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր (աշխատանքի վայրից տեղեկանք, վճիռ, փորձաքննության եզրակացություն և այլն)

  Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսեր`

  • "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը բռնագանձվում են պարտապանից.
   1. գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 100.000 ՀՀ դրամ և ավելի չափովպահանջի բավարարմանն ուղղված գումարի, իսկ գույք հանձնելու դեպքում` այդ գույքի արժեքի 5 տոկոսի չափով
   2. 10.000 ՀՀ դրամից մինչև 100.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով և ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 5.000 ՀՀ դրամի չափով
   3. մինչև 10.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով՝ բռնագանձվող գումարի 50 տոկոսի չափով:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում ալիմենտային, աշխատավարձի բռնագանձման և կյանքին ու առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ հարուցված կատարողական վարույթներով՝ ըստ "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում նաև այն դեպքում, եթե կատարողական վարույթը կարճվել է "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-14-րդ կետերով սահմանված հիմքերից որևէ մեկով:
  2Քրեական գործերով դատարանի դատավճիռների և որոշումների կատարում` տուգանքների, գույքի բռնագրավման և գույքային բռնագանձումների մասով
  • Դիմում` կատարողական վարույթ հարուցելու կամ կատարողական թերթի պահանջները կատարելու մասին
  • Կատարողական թերթ կամ կատարողական մակագրության թերթ, ինչպես նաև "Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին" ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմում
  • Անձնագիր և (կամ) դրա պատճեն
  • Լիազորագիր (եթե պահանջատեր ֆիզիկական անձը հանդես է գալիս ներկայացուցչի միջոցով, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս ներկայացուցիչը)
  • Իրավաբանական անձի գրանցման վկայականը` տրված ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից կամ տնօրեն նշանակելու մասին որոշման պատճենը, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս տնօրենը
  • Լիազորությունները հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր, եթե պահանջատիրոջ անունից հանդես է գալիս նրա գույքի հավատարմագրային կառավարիչը, օրինական ներկայացուցիչը
  • Կատարողական վարույթի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր (աշխատանքի վայրից տեղեկանք, վճիռ, փորձաքննության եզրակացություն և այլն)

  Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսեր`

  • "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը բռնագանձվում են պարտապանից.
   1. գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 100.000 ՀՀ դրամ և ավելի չափովպահանջի բավարարմանն ուղղված գումարի, իսկ գույք հանձնելու դեպքում` այդ գույքի արժեքի 5 տոկոսի չափով
   2. 10.000 ՀՀ դրամից մինչև 100.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով և ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 5.000 ՀՀ դրամի չափով
   3. մինչև 10.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով՝ բռնագանձվող գումարի 50 տոկոսի չափով:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում ալիմենտային, աշխատավարձի բռնագանձման և կյանքին ու առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ հարուցված կատարողական վարույթներով՝ ըստ "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում նաև այն դեպքում, եթե կատարողական վարույթը կարճվել է "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-14-րդ կետերով սահմանված հիմքերից որևէ մեկով:
  3Արբիտրաժային տրիբունալների վճիռների կատարում
  • Դիմում` կատարողական վարույթ հարուցելու կամ կատարողական թերթի պահանջները կատարելու մասին
  • Կատարողական թերթ կամ կատարողական մակագրության թերթ, ինչպես նաև "Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին" ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմում
  • Անձնագիր և (կամ) դրա պատճեն
  • Լիազորագիր (եթե պահանջատեր ֆիզիկական անձը հանդես է գալիս ներկայացուցչի միջոցով, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս ներկայացուցիչը)
  • Իրավաբանական անձի գրանցման վկայականը` տրված ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից կամ տնօրեն նշանակելու մասին որոշման պատճենը, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս տնօրենը
  • Լիազորությունները հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր, եթե պահանջատիրոջ անունից հանդես է գալիս նրա գույքի հավատարմագրային կառավարիչը, օրինական ներկայացուցիչը
  • Կատարողական վարույթի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր (աշխատանքի վայրից տեղեկանք, վճիռ, փորձաքննության եզրակացություն և այլն)

  Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսեր`

  • "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը բռնագանձվում են պարտապանից.
   1. գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 100.000 ՀՀ դրամ և ավելի չափովպահանջի բավարարմանն ուղղված գումարի, իսկ գույք հանձնելու դեպքում` այդ գույքի արժեքի 5 տոկոսի չափով
   2. 10.000 ՀՀ դրամից մինչև 100.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով և ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 5.000 ՀՀ դրամի չափով
   3. մինչև 10.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով՝ բռնագանձվող գումարի 50 տոկոսի չափով:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում ալիմենտային, աշխատավարձի բռնագանձման և կյանքին ու առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ հարուցված կատարողական վարույթներով՝ ըստ "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում նաև այն դեպքում, եթե կատարողական վարույթը կարճվել է "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-14-րդ կետերով սահմանված հիմքերից որևէ մեկով:
  4Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում օտարերկրյա դատարանների և արբիտրաժային տրիբունալների քաղաքացիական և տնտեսական գործերով վճիռների և որոշումների, ինչպես նաև քրեական գործերով օտարերկրյա դատարանների դատավճիռների ու որոշումների կատարում` վնասի հատուցման և գույքային այլ բռնագանձումների մասով
  • Դիմում` կատարողական վարույթ հարուցելու կամ կատարողական թերթի պահանջները կատարելու մասին
  • Կատարողական թերթ կամ կատարողական մակագրության թերթ, ինչպես նաև "Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին" ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմում
  • Անձնագիր և (կամ) դրա պատճեն
  • Լիազորագիր (եթե պահանջատեր ֆիզիկական անձը հանդես է գալիս ներկայացուցչի միջոցով, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս ներկայացուցիչը)
  • Իրավաբանական անձի գրանցման վկայականը` տրված ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից կամ տնօրեն նշանակելու մասին որոշման պատճենը, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս տնօրենը
  • Լիազորությունները հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր, եթե պահանջատիրոջ անունից հանդես է գալիս նրա գույքի հավատարմագրային կառավարիչը, օրինական ներկայացուցիչը
  • Կատարողական վարույթի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր (աշխատանքի վայրից տեղեկանք, վճիռ, փորձաքննության եզրակացություն և այլն)

  Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսեր`

  • "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը բռնագանձվում են պարտապանից.
   1. գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 100.000 ՀՀ դրամ և ավելի չափովպահանջի բավարարմանն ուղղված գումարի, իսկ գույք հանձնելու դեպքում` այդ գույքի արժեքի 5 տոկոսի չափով
   2. 10.000 ՀՀ դրամից մինչև 100.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով և ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 5.000 ՀՀ դրամի չափով
   3. մինչև 10.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով՝ բռնագանձվող գումարի 50 տոկոսի չափով:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում ալիմենտային, աշխատավարձի բռնագանձման և կյանքին ու առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ հարուցված կատարողական վարույթներով՝ ըստ "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում նաև այն դեպքում, եթե կատարողական վարույթը կարճվել է "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-14-րդ կետերով սահմանված հիմքերից որևէ մեկով:
  5Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությամբ (մասնակցությամբ) գործող միջազգային դատարանի, ինչպես նաև միջազգային արբիտրաժի քաղաքացիական և տնտեսական գործերով վճիռների և որոշումների կատարում
  • Դիմում` կատարողական վարույթ հարուցելու կամ կատարողական թերթի պահանջները կատարելու մասին
  • Կատարողական թերթ կամ կատարողական մակագրության թերթ, ինչպես նաև "Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին" ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմում
  • Անձնագիր և (կամ) դրա պատճեն
  • Լիազորագիր (եթե պահանջատեր ֆիզիկական անձը հանդես է գալիս ներկայացուցչի միջոցով, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս ներկայացուցիչը)
  • Իրավաբանական անձի գրանցման վկայականը` տրված ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից կամ տնօրեն նշանակելու մասին որոշման պատճենը, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս տնօրենը
  • Լիազորությունները հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր, եթե պահանջատիրոջ անունից հանդես է գալիս նրա գույքի հավատարմագրային կառավարիչը, օրինական ներկայացուցիչը
  • Կատարողական վարույթի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր (աշխատանքի վայրից տեղեկանք, վճիռ, փորձաքննության եզրակացություն և այլն)

  Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսեր`

  • "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը բռնագանձվում են պարտապանից.
   1. գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 100.000 ՀՀ դրամ և ավելի չափովպահանջի բավարարմանն ուղղված գումարի, իսկ գույք հանձնելու դեպքում` այդ գույքի արժեքի 5 տոկոսի չափով
   2. 10.000 ՀՀ դրամից մինչև 100.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով և ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 5.000 ՀՀ դրամի չափով
   3. մինչև 10.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով՝ բռնագանձվող գումարի 50 տոկոսի չափով:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում ալիմենտային, աշխատավարձի բռնագանձման և կյանքին ու առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ հարուցված կատարողական վարույթներով՝ ըստ "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում նաև այն դեպքում, եթե կատարողական վարույթը կարճվել է "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-14-րդ կետերով սահմանված հիմքերից որևէ մեկով:
  6Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումների կատարում
  • Դիմում` կատարողական վարույթ հարուցելու կամ կատարողական թերթի պահանջները կատարելու մասին
  • Կատարողական թերթ կամ կատարողական մակագրության թերթ, ինչպես նաև "Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին" ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմում
  • Անձնագիր և (կամ) դրա պատճեն
  • Լիազորագիր (եթե պահանջատեր ֆիզիկական անձը հանդես է գալիս ներկայացուցչի միջոցով, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս ներկայացուցիչը)
  • Իրավաբանական անձի գրանցման վկայականը` տրված ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից կամ տնօրեն նշանակելու մասին որոշման պատճենը, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս տնօրենը
  • Լիազորությունները հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր, եթե պահանջատիրոջ անունից հանդես է գալիս նրա գույքի հավատարմագրային կառավարիչը, օրինական ներկայացուցիչը
  • Կատարողական վարույթի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր (աշխատանքի վայրից տեղեկանք, վճիռ, փորձաքննության եզրակացություն և այլն)

  Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսեր`

  • "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը բռնագանձվում են պարտապանից.
   1. գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 100.000 ՀՀ դրամ և ավելի չափովպահանջի բավարարմանն ուղղված գումարի, իսկ գույք հանձնելու դեպքում` այդ գույքի արժեքի 5 տոկոսի չափով
   2. 10.000 ՀՀ դրամից մինչև 100.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով և ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 5.000 ՀՀ դրամի չափով
   3. մինչև 10.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով՝ բռնագանձվող գումարի 50 տոկոսի չափով:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում ալիմենտային, աշխատավարձի բռնագանձման և կյանքին ու առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ հարուցված կատարողական վարույթներով՝ ըստ "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում նաև այն դեպքում, եթե կատարողական վարույթը կարճվել է "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-14-րդ կետերով սահմանված հիմքերից որևէ մեկով:
  7Անբողոքարկելի վարչական ակտերի կատարում` «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված կարգով
  • Դիմում` կատարողական վարույթ հարուցելու կամ կատարողական թերթի պահանջները կատարելու մասին
  • Կատարողական թերթ կամ կատարողական մակագրության թերթ, ինչպես նաև "Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին" ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմում
  • Անձնագիր և (կամ) դրա պատճեն
  • Լիազորագիր (եթե պահանջատեր ֆիզիկական անձը հանդես է գալիս ներկայացուցչի միջոցով, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս ներկայացուցիչը)
  • Իրավաբանական անձի գրանցման վկայականը` տրված ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից կամ տնօրեն նշանակելու մասին որոշման պատճենը, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս տնօրենը
  • Լիազորությունները հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր, եթե պահանջատիրոջ անունից հանդես է գալիս նրա գույքի հավատարմագրային կառավարիչը, օրինական ներկայացուցիչը
  • Կատարողական վարույթի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր (աշխատանքի վայրից տեղեկանք, վճիռ, փորձաքննության եզրակացություն և այլն)

  Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսեր`

  • "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը բռնագանձվում են պարտապանից.
   1. գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 100.000 ՀՀ դրամ և ավելի չափովպահանջի բավարարմանն ուղղված գումարի, իսկ գույք հանձնելու դեպքում` այդ գույքի արժեքի 5 տոկոսի չափով
   2. 10.000 ՀՀ դրամից մինչև 100.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով և ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 5.000 ՀՀ դրամի չափով
   3. մինչև 10.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով՝ բռնագանձվող գումարի 50 տոկոսի չափով:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում ալիմենտային, աշխատավարձի բռնագանձման և կյանքին ու առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ հարուցված կատարողական վարույթներով՝ ըստ "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում նաև այն դեպքում, եթե կատարողական վարույթը կարճվել է "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-14-րդ կետերով սահմանված հիմքերից որևէ մեկով:
  8Կատարողական մակագրության թերթի կատարում
  • Դիմում` կատարողական վարույթ հարուցելու կամ կատարողական թերթի պահանջները կատարելու մասին
  • Կատարողական թերթ կամ կատարողական մակագրության թերթ, ինչպես նաև "Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին" ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմում
  • Անձնագիր և (կամ) դրա պատճեն
  • Լիազորագիր (եթե պահանջատեր ֆիզիկական անձը հանդես է գալիս ներկայացուցչի միջոցով, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս ներկայացուցիչը)
  • Իրավաբանական անձի գրանցման վկայականը` տրված ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից կամ տնօրեն նշանակելու մասին որոշման պատճենը, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս տնօրենը
  • Լիազորությունները հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր, եթե պահանջատիրոջ անունից հանդես է գալիս նրա գույքի հավատարմագրային կառավարիչը, օրինական ներկայացուցիչը
  • Կատարողական վարույթի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր (աշխատանքի վայրից տեղեկանք, վճիռ, փորձաքննության եզրակացություն և այլն)

  Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսեր`

  • "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը բռնագանձվում են պարտապանից.
   1. գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 100.000 ՀՀ դրամ և ավելի չափովպահանջի բավարարմանն ուղղված գումարի, իսկ գույք հանձնելու դեպքում` այդ գույքի արժեքի 5 տոկոսի չափով
   2. 10.000 ՀՀ դրամից մինչև 100.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով և ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 5.000 ՀՀ դրամի չափով
   3. մինչև 10.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով՝ բռնագանձվող գումարի 50 տոկոսի չափով:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում ալիմենտային, աշխատավարձի բռնագանձման և կյանքին ու առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ հարուցված կատարողական վարույթներով՝ ըստ "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում նաև այն դեպքում, եթե կատարողական վարույթը կարճվել է "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-14-րդ կետերով սահմանված հիմքերից որևէ մեկով:

  Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն

   
  Ծառայություն
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
  Ժամկետներ և արժեք
  1Ընտանեկան կարգավիճակի մասին տեղեկանքի էլեկտրոնային կամ թղթային տրամադրում
  • Անձամբ դիմելու դեպքում՝ անձնագիր
  • Լիազորված անձի միջոցով դիմելու դեպքում՝ պարզ լիազորագիր
  • Հայտարարություն
  • Լիազորողի և լիազորվածի անձնագրերի պատճեններ

  Ծառայության սակագին`

  • Յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 1.000 ՀՀ դրամ
  • Չորսից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 5.000 ՀՀ դրամ
  • Երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 8.000 ՀՀ դրամ
  • Երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 12.000 ՀՀ դրամ
  2Ընտանեկան կարգավիճակի մասին տեղեկանքի տրամադրում Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված՝ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական բնակության վայր չունեցող (չունեցած) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերաբերյալ
  • Անձամբ դիմելու դեպքում՝ անձնագիր
  • Լիազորված անձի միջոցով դիմելու դեպքում՝ պարզ լիազորագիր
  • Հայտարարություն
  • Լիազորողի և լիազորվածի անձնագրերի պատճեններ
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 15.000 ՀՀ դրամ
  3Ընտանեկան կարգավիճակի մասին երկլեզու տեղեկանքի տրամադրում (հայերեն/անգլերեն կամ հայերեն/ռուսերեն)

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ
  4Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մեջ ուղղման, փոփոխման, լրացման մասին եզրակացության հաստատում կամ մերժում
  • Դիմում
  • Գործ

  Ծառայության սակագին`

  • Տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 10.000 ՀՀ դրամ
  • Հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 20.000 ՀՀ դրամ
  • Երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 30.000 ՀՀ դրամ
  5Անվան, հայրանվան, ազգանվան փոխման մասին եզրակացության հաստատում կամ մերժում

  Ծառայության սակագին`

  • Տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 20.000 ՀՀ դրամ
  • Հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 30.000 ՀՀ դրամ
  • Երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 50.000 ՀՀ դրամ
  6Քաղաքացիական կացության ակտի գրանցման վերականգնման մասին եզրակացության հաստատում կամ մերժում

  Ծառայության սակագին`

  • Տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 10.000 ՀՀ դրամ
  • Հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 20.000 ՀՀ դրամ
  • Երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 30.000 ՀՀ դրամ
  7Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, օտարերկրյա պետությունում մշտապես բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների` միմյանց կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ ամուսնության գրանցման մասին թույլտվության տրամադրում

  Ծառայության սակագին`

  • Յոթերորդ աշխատանքային օրը՝ 50.000 ՀՀ դրամ
  • Երեքից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 120.000 ՀՀ դրամ
  • Մեկից երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 150.000 ՀՀ դրամ
  8Փաստաթղթի վրա ապոստիլ դնելը
  • Դիմում
  • ապոստիլով վավերացման ենթակա փաստաթղթի իսկական օրինակը կամ նոտարական կարգով վավերացված փաստաթուղթը

  Ծառայության սակագին`

  • Երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 5.000 ՀՀ դրամ
  • Մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 8.000 ՀՀ դրամ
  9Ամուսնացող անձանց ցանկությամբ ամուսնության պետական գրանցում քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի աշխատավայրից դուրս

  Ծառայության սակագին`

  • 50.000 ՀՀ դրամ
  10Ամուսնացող անձանց ցանկությամբ ամուսնության պետական գրանցում ոչ աշխատանքային օրերին, ոչ աշխատանքային ժամերին

  Ծառայության սակագին`

  • 50.000 ՀՀ դրամ
  11Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի տարածքում ամուսնությունների հանդիսավոր գրանցում

  Ծառայության սակագին`

  • 20.000 ՀՀ դրամ
  12Փաստաթղթերի պատճենահանումը և պատճենների տրամադրումը նույն պահին

  Ծառայության սակագին`

  • Մինչև հինգ էջ՝ 200 ՀՀ դրամ
  • Հինգից տասը էջ՝ 100 ՀՀ դրամ
  • Տասից ավելի էջերի դեպքում՝ յուրաքանչյուր էջը՝ 20 ՀՀ դրամ

  Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր

   
  Ծառայություն
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
  Ժամկետներ և արժեք
  1Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից
  • Իրավաբանական անձի կանոնադրությունը` հաստատված հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) կողմից
  • Տեղեկություններ իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրա ժամանակավոր պաշտոնակատարի վերաբերյալ՝ անձնագրային տվյալները և սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում 2-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթի փոխարեն ներկայացվում է հիմնադրի միանձնյա գրավոր որոշումը
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրների կազմում առկա է ՀՀ իրավաբանական անձ, ապա, ի հավելումն Փաստաթղթերի, անհրաժեշտ է ներկայացնել հիմնադիր իրավաբանական անձի կառավարման լիազորված մարմնի որոշումը և տեղեկատվություն հիմնադիր իրավաբանական անձի վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձի անվանումը և պետական գրանցման համարը: Սույն մասում նշված տեղեկությունը չի ներկայացվում, եթե հիմնադիրը պետություն կամ համայնք է:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից, կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա ֆիզիկական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է տվյալ անձի անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի պատճենը՝ վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի վերագրանցման կամ իրավաբանական անձի մասին օրենքով սահմանված տեղեկությունները գրանցամատյանում գրառելու դեպքում, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, իրավաբանական անձը ներկայացնում է նաև գրանցող մարմնի տված պետական գրանցման վկայականի (պետական գրանցման մասին որոշման կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթղթի) և հիմնադիր փաստաթղթերի բնօրինակները:
  • Առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հատուկ օրենքներով կարող են նախատեսվել նաև պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաստաթղթեր:
  • Երկու աշխատանքային օր, բացառությամբ՝ երբ դիմողն օգտվում է օրենքով նախատեսված փաստաթղթերի նմուշային ձևերից: Վերջինիս դեպքում գրանցումն իրականացվում է անմիջապես:
  • Պետական տուրք չի գանձվում
  2Բաժնետիրական ընկերության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից
  • Իրավաբանական անձի կանոնադրությունը` հաստատված հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) կողմից
  • Տեղեկություններ իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրա ժամանակավոր պաշտոնակատարի վերաբերյալ՝ անձնագրային տվյալները և սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում 2-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթի փոխարեն ներկայացվում է հիմնադրի միանձնյա գրավոր որոշումը
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրների կազմում առկա է ՀՀ իրավաբանական անձ, ապա, ի հավելումն Փաստաթղթերի, անհրաժեշտ է ներկայացնել հիմնադիր իրավաբանական անձի կառավարման լիազորված մարմնի որոշումը և տեղեկատվություն հիմնադիր իրավաբանական անձի վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձի անվանումը և պետական գրանցման համարը: Սույն մասում նշված տեղեկությունը չի ներկայացվում, եթե հիմնադիրը պետություն կամ համայնք է:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից, կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա ֆիզիկական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է տվյալ անձի անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի պատճենը՝ վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի վերագրանցման կամ իրավաբանական անձի մասին օրենքով սահմանված տեղեկությունները գրանցամատյանում գրառելու դեպքում, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, իրավաբանական անձը ներկայացնում է նաև գրանցող մարմնի տված պետական գրանցման վկայականի (պետական գրանցման մասին որոշման կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթղթի) և հիմնադիր փաստաթղթերի բնօրինակները:
  • Առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հատուկ օրենքներով կարող են նախատեսվել նաև պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաստաթղթեր:

  • Երկու աշխատանքային օր
  • Պետական տուրք չի գանձվում
  3Արտադրական կոոպերատիվի պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից
  • Իրավաբանական անձի կանոնադրությունը` հաստատված հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) կողմից
  • Տեղեկություններ իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրա ժամանակավոր պաշտոնակատարի վերաբերյալ՝ անձնագրային տվյալները և սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում 2-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթի փոխարեն ներկայացվում է հիմնադրի միանձնյա գրավոր որոշումը
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրների կազմում առկա է ՀՀ իրավաբանական անձ, ապա, ի հավելումն Փաստաթղթերի, անհրաժեշտ է ներկայացնել հիմնադիր իրավաբանական անձի կառավարման լիազորված մարմնի որոշումը և տեղեկատվություն հիմնադիր իրավաբանական անձի վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձի անվանումը և պետական գրանցման համարը: Սույն մասում նշված տեղեկությունը չի ներկայացվում, եթե հիմնադիրը պետություն կամ համայնք է:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից, կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա ֆիզիկական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է տվյալ անձի անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի պատճենը՝ վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի վերագրանցման կամ իրավաբանական անձի մասին օրենքով սահմանված տեղեկությունները գրանցամատյանում գրառելու դեպքում, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, իրավաբանական անձը ներկայացնում է նաև գրանցող մարմնի տված պետական գրանցման վկայականի (պետական գրանցման մասին որոշման կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթղթի) և հիմնադիր փաստաթղթերի բնօրինակները:
  • Առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հատուկ օրենքներով կարող են նախատեսվել նաև պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաստաթղթեր:
  • Երկու աշխատանքային օր
  • Պետական տուրք չի գանձվում
  4Լիակատար ընկերակցության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից
  • Իրավաբանական անձի կանոնադրությունը` հաստատված հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) կողմից
  • Տեղեկություններ իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրա ժամանակավոր պաշտոնակատարի վերաբերյալ՝ անձնագրային տվյալները և սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում 2-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթի փոխարեն ներկայացվում է հիմնադրի միանձնյա գրավոր որոշումը
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրների կազմում առկա է ՀՀ իրավաբանական անձ, ապա, ի հավելումն Փաստաթղթերի, անհրաժեշտ է ներկայացնել հիմնադիր իրավաբանական անձի կառավարման լիազորված մարմնի որոշումը և տեղեկատվություն հիմնադիր իրավաբանական անձի վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձի անվանումը և պետական գրանցման համարը: Սույն մասում նշված տեղեկությունը չի ներկայացվում, եթե հիմնադիրը պետություն կամ համայնք է:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից, կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա ֆիզիկական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է տվյալ անձի անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի պատճենը՝ վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի վերագրանցման կամ իրավաբանական անձի մասին օրենքով սահմանված տեղեկությունները գրանցամատյանում գրառելու դեպքում, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, իրավաբանական անձը ներկայացնում է նաև գրանցող մարմնի տված պետական գրանցման վկայականի (պետական գրանցման մասին որոշման կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթղթի) և հիմնադիր փաստաթղթերի բնօրինակները:
  • Առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հատուկ օրենքներով կարող են նախատեսվել նաև պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաստաթղթեր:
  • Երկու աշխատանքային օր
  • Պետական տուրք չի գանձվում
  5Գյուղատնտեսական կոոպերատիվի պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից
  • Իրավաբանական անձի կանոնադրությունը` հաստատված հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) կողմից
  • Տեղեկություններ իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրա ժամանակավոր պաշտոնակատարի վերաբերյալ՝ անձնագրային տվյալները և սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում 2-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթի փոխարեն ներկայացվում է հիմնադրի միանձնյա գրավոր որոշումը
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրների կազմում առկա է ՀՀ իրավաբանական անձ, ապա, ի հավելումն Փաստաթղթերի, անհրաժեշտ է ներկայացնել հիմնադիր իրավաբանական անձի կառավարման լիազորված մարմնի որոշումը և տեղեկատվություն հիմնադիր իրավաբանական անձի վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձի անվանումը և պետական գրանցման համարը: Սույն մասում նշված տեղեկությունը չի ներկայացվում, եթե հիմնադիրը պետություն կամ համայնք է:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից, կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա ֆիզիկական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է տվյալ անձի անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի պատճենը՝ վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի վերագրանցման կամ իրավաբանական անձի մասին օրենքով սահմանված տեղեկությունները գրանցամատյանում գրառելու դեպքում, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, իրավաբանական անձը ներկայացնում է նաև գրանցող մարմնի տված պետական գրանցման վկայականի (պետական գրանցման մասին որոշման կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթղթի) և հիմնադիր փաստաթղթերի բնօրինակները:
  • Առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հատուկ օրենքներով կարող են նախատեսվել նաև պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաստաթղթեր:

  • Երկու աշխատանքային օր
  • Պետական տուրք չի գանձվում
  6Համատիրության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Համատիրություն հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը կամ հիմնադիր ժողովի արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից
  • Կոոպերատիվի կանոնադրությունը` հաստատված հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) կողմից
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Տեղեկություններ կոոպերատիվի գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրա ժամանակավոր պաշտոնակատարի վերաբերյալ՝ անձնագրային տվյալները և սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Տեղեկություններ համատիրության կազմում ընդգրկված շենքերի վերաբերյալ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 1.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160768)
  7Պետական ոչ առևտրային, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Կազմակերպության հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը կամ հիմնադիր ժողովի արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից
  • Կազմակերպության կանոնադրությունը` հաստատված հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) կողմից
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Տեղեկություններ կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրա ժամանակավոր պաշտոնակատարի վերաբերյալ՝ անձնագրային տվյալները և սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  8Սպառողական կոոպերատիվի պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Սպառողական կոոպերատիվ հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը կամ հիմնադիր ժողովի արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից
  • Սպառողական կոոպերատիվի կանոնադրությունը` հաստատված հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) կողմից
  • Տեղեկություններ սպառողական կոոպերատիվի գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրա ժամանակավոր պաշտոնակատարի վերաբերյալ՝ անձնագրային տվյալները և սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված սպառողական կոոպերատիվի հիմնադիրների կազմում առկա է ՀՀ իրավաբանական անձ, ապա, ի հավելումն Փաստաթղթերի, անհրաժեշտ է ներկայացնել հիմնադիր իրավաբանական անձի կառավարման լիազորված մարմնի որոշումը և տեղեկատվություն հիմնադիր իրավաբանական անձի վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձի անվանումը և պետական գրանցման համարը: Սույն մասում նշված տեղեկությունը չի ներկայացվում, եթե հիմնադիրը պետություն կամ համայնք է:

   Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված սպառողական կոոպերատիվի հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից, կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված:

   Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված սպառողական կոոպերատիվի հիմնադիրը օտարերկրյա ֆիզիկական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է տվյալ անձի անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի պատճենը՝ վավերացված և հայերեն թարգմանված:

  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  9Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության, բաժնետիրական ընկերության, արտադրական կոոպերատիվի, լիակատար ընկերակցության, գյուղատնտեսական կոոպերատիվի կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում (այդ թվում պայմանավորված՝ 1) անվանման, 2) մասնակցի, 3) մասնակցի տվյալների, 4) իրավաբանական հասցեի, 5) կանոնադրական կապիտալի և այլ փոփոխություններով)
  • Դիմում
  • Կանոնադրության փոփոխությունները, լրացումները կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  10Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության, բաժնետիրական ընկերության, արտադրական կոոպերատիվի, լիակատար ընկերակցության, գյուղատնտեսական կոոպերատիվի մասնակիցների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում, որը պետք է պարունակի նոր մասնակիցների մասին տեղեկություններ՝ անձնագրային տվյալները՝ ֆիզիկական անձի դեպքում, կամ գրանցման համարը` ՀՀ-ում գրանցված իրավաբանական անձի դեպքում
  • Բաժնեմասի կամ դրա մասի օտարման հիմքը (պայմանագիր, դատարանիվճիռևայլն)
  • Ընկերության տնօրենի գրավոր հավաստումը ընկերության մասնակիցների նախապատվության իրավունքի (դրա առկայության դեպքում) իրականացման՝ օրենքով և ընկերության կանոնադրությամբ սահմանված կարգը պահպանելու մասին: Եթե ընկերության մասնակցի բաժնեմասը փոխանցվում է նոտարական կարգով վավերացված պայմանագրով, ապա սույն մասում նշվածհ ավաստումը չի ներկայացվում
  • Իրավաբանական անձի իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  11Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության, բաժնետիրական ընկերության, արտադրական կոոպերատիվի, լիակատար ընկերակցության, գյուղատնտեսական կոոպերատիվի գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  12Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության, բաժնետիրական ընկերության, արտադրական կոոպերատիվի, լիակատար ընկերակցության, գյուղատնտեսական կոոպերատիվի գործադիր մարմնի ղեկավարի տվյալների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Անմիջապես

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  13Համատիրության կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում (այդ թվում պայմանավորված՝ 1) անվանման, 2) մասնակցի, 3) մասնակցի տվյալների, 4) իրավաբանական հասցեի, 5) կանոնադրական կապիտալի և այլ փոփոխություններով)
  • Դիմում
  • Կանոնադրության փոփոխությունները, լրացումները կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 1.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160768)
  14Համատիրության գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 1.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160768)
  15Համատիրության գործադիր մարմնի ղեկավարի տվյալների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Անմիջապես

  Ծառայության սակագին`

  • 1.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160768)
  16Պետական ոչ առևտրային, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում (այդ թվում պայմանավորված՝ 1) անվանման, 2)իրավաբանական հասցեի և այլ փոփոխություններով)
  • Դիմում
  • կանոնադրության փոփոխությունները, լրացումները կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  17Պետական ոչ առևտրային, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  18Պետական ոչ առևտրային, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի տվյալների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Անմիջապես

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  19Սպառողական կոոպերատիվների կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում (այդ թվում պայմանավորված՝ 1) անվանման, 2)իրավաբանական հասցեի և այլ փոփոխություններով)
  • Դիմում
  • կանոնադրության փոփոխությունները, լրացումները կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  20Սպառողական կոոպերատիվների գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  21Սպառողական կոոպերատիվների գործադիր մարմնի ղեկավարի տվյալների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Անմիջապես

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  22Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանքս ահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի լուծարման դեպքում լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին գործակալության կողմից գրառում կատարելու համար իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարը կամ օրենքով կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված մարմինը կամ նրանց լիազորած անձը գործակալություն են ներկայացվում՝
  • Գրանցող մարմնի տված գրանցման վկայականը (պետական գրանցման մասին որոշումը կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթուղթ)
  • Իրավաբանական անձի հիմնադիր փաստաթղթերը
  • Օրենքով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  23Բաժնետիրական ընկերության լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանքս ահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի լուծարման դեպքում լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին գործակալության կողմից գրառում կատարելու համար իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարը կամ օրենքով կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված մարմինը կամ նրանց լիազորած անձը գործակալություն են ներկայացվում՝
  • Գրանցող մարմնի տված գրանցման վկայականը (պետական գրանցման մասին որոշումը կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթուղթ)
  • Իրավաբանական անձի հիմնադիր փաստաթղթերը
  • Օրենքով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  24Արտադրական կոոպերատիվի լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանքս ահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի լուծարման դեպքում լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին գործակալության կողմից գրառում կատարելու համար իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարը կամ օրենքով կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված մարմինը կամ նրանց լիազորած անձը գործակալություն են ներկայացվում՝
  • Գրանցող մարմնի տված գրանցման վկայականը (պետական գրանցման մասին որոշումը կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթուղթ)
  • Իրավաբանական անձի հիմնադիր փաստաթղթերը
  • Օրենքով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  25Լիակատար ընկերակցության լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանքս ահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի լուծարման դեպքում լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին գործակալության կողմից գրառում կատարելու համար իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարը կամ օրենքով կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված մարմինը կամ նրանց լիազորած անձը գործակալություն են ներկայացվում՝
  • Գրանցող մարմնի տված գրանցման վկայականը (պետական գրանցման մասին որոշումը կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթուղթ)
  • Իրավաբանական անձի հիմնադիր փաստաթղթերը
  • Օրենքով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  26Գյուղատնտեսական կոոպերատիվի լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանքս ահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի լուծարման դեպքում լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին գործակալության կողմից գրառում կատարելու համար իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարը կամ օրենքով կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված մարմինը կամ նրանց լիազորած անձը գործակալություն են ներկայացվում՝
  • Գրանցող մարմնի տված գրանցման վկայականը (պետական գրանցման մասին որոշումը կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթուղթ)
  • Իրավաբանական անձի հիմնադիր փաստաթղթերը
  • Օրենքով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  27Համատիրության լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանքս ահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 1.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160768)
  28Պետական ոչ առևտրային, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանքս ահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  29Սպառողական կոոպերատիվի լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանքս ահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի լուծարման դեպքում լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին գործակալության կողմից գրառում կատարելու համար իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարը կամ օրենքով կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված մարմինը կամ նրանց լիազորած անձը գործակալություն են ներկայացվում՝
  • Գրանցող մարմնի տված գրանցման վկայականը (պետական գրանցման մասին որոշումը կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթուղթ)
  • Իրավաբանական անձի հիմնադիր փաստաթղթերը
  • Օրենքով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  30Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ

  • Սնանկության հետևանքով լուծարված իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցման համար ներկայացվում են դիմում, իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը:
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  31Փակ բաժնետիրական ընկերության լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ

  • Սնանկության հետևանքով լուծարված իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցման համար ներկայացվում են դիմում, իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը:
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  32
  Արտադրական կոոպերատիվի լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ

  • Սնանկության հետևանքով լուծարված իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցման համար ներկայացվում են դիմում, իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը:
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  33Լիակատար տնտեսական լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ

  • Սնանկության հետևանքով լուծարված իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցման համար ներկայացվում են դիմում, իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը:
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  34Գյուղատնտեսական կոոպերատիվի լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ

  • Սնանկության հետևանքով լուծարված իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցման համար ներկայացվում են դիմում, իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը:
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  35Համատիրության լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ

  • Սնանկության հետևանքով լուծարված իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցման համար ներկայացվում են դիմում, իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը:
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 1.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160768)
  36Պետական ոչ առևտրային, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ

  • Սնանկության հետևանքով լուծարված իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցման համար ներկայացվում են դիմում, իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը:
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  37Սպառողական կոոպերատիվի լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ

  • Սնանկության հետևանքով լուծարված իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցման համար ներկայացվում են դիմում, իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը:
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  38Իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանման հաշվառում
  • Դիմում, որը պետք է պարունակի`
   1. հիմնադիր իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը (ստորագրված հիմնադրի գործադիր մարմնի, առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին տեղեկություններ (անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և hամապատասխան տեղեկանքի համարը, բնակության կամ հաշվառման վայրի հասցեն, կապի միջոցները՝ hեռախոսահամար, ֆաքսի համար, էլեկտրոնային փոստ (առկայության եպքում)
   3. եթե իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումների կամ հիմնարկների հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա առանձնացված ստորաբաժանումների կամ հիմնարկների պետական հաշվառման համար, սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ, և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված
  • Իրավասու մարմնի որոշում(ներ)ն առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավար կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին
  • Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի կանոնադրությունը` ստորագրված հիմնադրի լիազորած անձի կողմից
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային՝ 12.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  39Իրավաբանական անձի հիմնարկի հաշվառում
  • Դիմում, որը պետք է պարունակի`
   1. հիմնադիր իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը (ստորագրված հիմնադրի գործադիր մարմնի, առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին տեղեկություններ (անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և hամապատասխան տեղեկանքի համարը, բնակության կամ հաշվառման վայրի հասցեն, կապի միջոցները՝ hեռախոսահամար, ֆաքսի համար, էլեկտրոնային փոստ (առկայության եպքում)
   3. եթե իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումների կամ հիմնարկների հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա առանձնացված ստորաբաժանումների կամ հիմնարկների պետական հաշվառման համար, սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ, և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված
  • Իրավասու մարմնի որոշում(ներ)ն առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավար կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին
  • Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի կանոնադրությունը` ստորագրված հիմնադրի լիազորած անձի կողմից
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  40Իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանման կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում (այդ թվում պայմանավորված՝ 1) անվանման, 2) հիմնադրի, 3) իրավաբանական հասցեի և այլ փոփոխություններով)
  • Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
  • Կատարված փոփոխությունների մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  41Իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանման գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշումանձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  42Իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանման գործադիր մարմնի ղեկավարի տվյալների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Անմիջապես

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  43Իրավաբանական անձի հիմնարկի կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում (այդ թվում պայմանավորված՝ 1) անվանման, 2) հիմնադրի տվյալների , 3) իրավաբանական հասցեի և այլ փոփոխություններով)
  • Դիմում (ստորագրված հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
  • Կատարված փոփոխությունների մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  44Իրավաբանական անձի հիմնարկի գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  45Իրավաբանական անձի հիմնարկի գործադիր մարմնի ղեկավարի տվյալների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Անմիջապես

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  46Իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումը հաշվառումից հանում
  • Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
  • Գործունեության դադարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Օտարերկրյա իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումը պետական հաշվառումից հանելու համար, ի հավելումն վերը նշված փաստաթղթերի, ներկայացնում է նաև`

  • Հիմնադրի տված տեղեկանքը, որով հավաստվում է պարտատերերի` առաջացած պարտավորությունների բավարարումը կամ նման պարտավորությունների բացակայությունը
  • ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որոնք սահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  47Իրավաբանական անձի հիմնարկը հաշվառումից հանում
  • Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
  • Գործունեության դադարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Օտարերկրյա իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումը պետական հաշվառումից հանելու համար, ի հավելումն վերը նշված փաստաթղթերի, ներկայացնում է նաև`

  • Հիմնադրի տված տեղեկանքը, որով հավաստվում է պարտատերերի` առաջացած պարտավորությունների բավարարումը կամ նման պարտավորությունների բացակայությունը
  • ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որոնք սահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  48Հիմնադրամի պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադրի (հիմնադիրների) որոշում
  • Իրավաբանական անձի կանոնադրությունը` հաստատված հիմնադրի (հիմնադիրների) կողմից
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Տեղեկություններ իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի վերաբերյալ՝ անձնագրային տվյալները և սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրների կազմում առկա է Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձ, ապա, ի հավելումն նախատեսված փաստաթղթերի, անհրաժեշտ է ներկայացնել հիմնադիր իրավաբանական անձի կառավարման լիազորված մարմնի որոշումը և տեղեկատվություն հիմնադիր իրավաբանական անձի վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձի անվանումը և պետական գրանցման համարը: Սույն մասում նշված տեղեկությունը չի ներկայացվում, եթե հիմնադիրը պետություն կամ համայնք է:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված փաստաթղթերից բացի, ներկայացնում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից, կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա ֆիզիկական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված փաստաթղթերից բացի, ներկայացնում է տվյալ անձի անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի պատճենը՝ վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Հիմնադրամի անվանման մեջ հանրահայտ ֆիզիկական անձի անունը օգտագործելու դեպքում պետք է ներկայացվի այդ անձի, իսկ եթե ֆիզիկական անձը մահացած է՝ նրա ժառանգություն ստացած բոլոր ժառանգների գրավոր համաձայնությունը: Ժառանգություն ստացած ժառանգներ չունենալու դեպքում անձի անունը թույլատրվում է հիմնադրամի անվանման մեջ օգտագործել, եթե այդ անձի համբավը ձեռք է բերվել այնպիսի ոլորտում, որը համընկնում է հիմնադրամի գործունեության հիմնական ոլորտին:
  • 15 օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  49Հիմնադրամի կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Կանոնադրության փոփոխությունները, լրացումները կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • 15 օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  50Հիմնադրամի գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • 15 օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  51Հիմնադրամի գործադիր մարմնի ղեկավարի անձնագրային տվյալների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • 15 օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  52Հիմնադրամի լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմինների (դատարան, հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդ) որոշումներ
  • Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանք սահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի լուծարման դեպքում լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին գործակալության կողմից գրառում կատարելու համար իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարը կամ օրենքով կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված մարմինը կամ նրանց լիազորած անձը վերոնշյալ փաստաթղթերից բացի գործակալություն են ներկայացնում նաև՝

  • Գրանցող մարմնի տված գրանցման վկայականը (պետական գրանցման մասին որոշումը կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթուղթ)
  • Իրավաբանական անձի հիմնադիր փաստաթղթերը:
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  53Հիմնադրամի լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Դատարանի որոշում լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  54Հիմնադրամի առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի պետական հաշվառում
  • Դիմում, որը պետք է պարունակի`
   1. հիմնադիր իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը (ստորագրված հիմնադրի գործադիր մարմնի, առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին տեղեկություններ (անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, բնակության կամ հաշվառման վայրի հասցեն, կապի միջոցները՝ հեռախոսահամար, ֆաքսի համար, էլեկտրոնային փոստ (առկայության դեպքում)
  • Իրավասու մարմնի որոշում(ներն առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավար կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին
  • Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի կանոնադրությունը` ստորագրված հիմնադրի լիազորած անձի կողմից
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Հիմնարկի համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  55Հիմնադրամի առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի փոփոխությունների պետական հաշվառում
  • Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
  • Կատարված փոփոխությունների մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Հիմնարկի համար՝ 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  56Վերակազմակերպում վերակազմավորման ճանապարհով
  • Վերակազմավորվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է՝
   1. Դիմում
   2. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է՝
   1. Դիմում
   2. Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին որոշում
   3. Կանոնադրություն
   4. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
   5. Վերակազմավորվող իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշում
   6. Փոխանցման ակտ
  • Ներկայացվում են նաև մասնակիցների մասնակցությունները հավաստող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր), ինչպես նաև« Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի 66-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերում նշված հոդվածով ամրագրված տեղեկություններ:
  • Վերակազմակերպմանը մասնակցող անձինք ներկայացնում են նաև իրավաբանական անձի գործագիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ իրավաբանական անձը վերակազմակերպման մասին օրենքով սահմանված կարգով տեղեկացրել է իրեն հայտնի բոլոր պարտատերերին, որոնցից առարկություններ չեն ստացվել, կամ իրավաբանական անձի բոլոր պարտատերերի առաջացած բոլոր պահանջները բավարարվել են:
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային կազմակերպություններ՝ 10․000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160719), իսկ վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար պետական տուրք չի գանձվում:
  • Ոչ առևտրային կազմակերպություններ՝ 5․000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160727), իսկ վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար 10000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727):
  57Վերակազմակերպում միաձուլման ճանապարհով
  • Միաձուլվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է
   1. Դիմում, որում պետք է նշվեն միաձուլվող իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը
   2. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Միաձուլման արդյունքում ստեղծվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է
   1. Իրավաբանական անձի հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ հիմնադրի (հիմնադիրների) լիազորված անձի դիմումը
   2. Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ նախագահի և քարտուղարի կողմից (բացառությամբ մեկ անձով հիմնադրվող իրավաբանական անձանց): Օրենքով սահմանված դեպքում մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում ներկայացվում է հիմնադրի գրավոր որոշումը
   3. Ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) հաստատած էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով կանոնադրությունը կամ կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ՝ թղթային կրիչի վրա
   4. Միաձուլվող իրավաբանական անձանց մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմինների որոշումները
   5. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
   6. Փոխանցման ակտերը
   7. Միաձուլման պայմանագիրը
   8. առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ օրենքներով կամ այլ օրենքներով նախատեսված պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաստաթղթեր:
  • Վերակազմակերպմանը մասնակցող անձինք ներկայացնում են նաև իրավաբանական անձի գործագիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ տվյալ միաձուլումը չի հակասում «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքին:
  • Վերակազմակերպմանը մասնակցող անձինք ներկայացնում են նաև իրավաբանական անձի գործագիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ իրավաբանական անձը վերակազմակերպման մասին օրենքով սահմանված կարգով տեղեկացրել է իրեն հայտնի բոլոր պարտատերերին, որոնցից առարկություններ չեն ստացվել, կամ իրավաբանական անձի բոլոր պարտատերերի առաջացած բոլոր պահանջները բավարարվել են:
  • Առևտրային կազմակերպությունները ներկայացնում են նաև մասնակիցների մասնակցությունները հավաստող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային կազմակերպություններ՝ 10․000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160719), իսկ վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար պետական տուրք չի գանձվում:
  • Ոչ առևտրային կազմակերպություններ՝ 5․000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160727), իսկ վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար 10000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727):
  58Վերակազմակերպում միացման ճանապարհով
  • Միացող իրավաբանական անձը ներկայացնում է
   1. Դիմում, որում պետք է նշվեն միացող իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը
   2. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Միացման արդյունքում ստեղծվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է
   1. Դիմում, որում պետք է նշվեն միացման արդյունքում ընդլայնվող իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը
   2. Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
   3. Փոխանցման ակտ(եր)ը
   4. Միացման պայմանագիրը (պայմանագրերը)
   5. Միացմանը մասնակցող իրավաբանական անձանց մասնակիցների համատեղ ընդհանուր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը
   6. Միացող իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմնի որոշումը
   7. պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ:
  • Վերակազմակերպմանը մասնակցող անձինք ներկայացնում են նաև իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ տվյալ միացումը չի հակասում "Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին" ՀՀ օրենքին:
  • Վերակազմակերպմանը մասնակցող անձինք ներկայացնում են նաև իրավաբանական անձի գործագիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ իրավաբանական անձը վերակազմակերպման մասին օրենքով սահմանված կարգով տեղեկացրել է իրեն հայտնի բոլոր պարտատերերին, որոնցից առարկություններ չեն ստացվել, կամ իրավաբանական անձի բոլոր պարտատերերի առաջացած բոլոր պահանջները բավարարվել են:
  • Առևտրային կազմակերպությունները ներկայացնում են նաև մասնակիցների մասնակցությունները հավաստող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային կազմակերպություններ՝ 10․000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160719):
  • Ոչ առևտրային կազմակերպություններ՝ 5․000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160727):
  59Վերակազմակերպում բաժանման ճանապարհով
  • Բաժանվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է
   1. Դիմում, որում պետք է նշվեն բաժանվող իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը
   2. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Բաժանման արդյունքում ստեղծվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է
   1. Իրավաբանական անձի հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ հիմնադրի (հիմնադիրների) լիազորած անձի դիմումը
   2. Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ նախագահի և քարտուղարի կողմից (բացառությամբ մեկ անձով հիմնադրվող իրավաբանական անձանց): Օրենքով սահմանված դեպքում մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում ներկայացվում է հիմնադրի գրավոր որոշումը
   3. Ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) հաստատած էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով կանոնադրությունը կամ կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ՝ թղթային կրիչի վրա
   4. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
   5. Բաժանիչ (առանձնացման) հաշվեկշիռը
   6. Բաժանվող իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմնի որոշումը
   7. Առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ օրենքներով կամ այլ օրենքներով նախատեսված պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաստաթղթեր:
  • Վերակազմակերպմանը մասնակցող անձինք ներկայացնում են նաև իրավաբանական անձի գործագիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ իրավաբանական անձը վերակազմակերպման մասին օրենքով սահմանված կարգով տեղեկացրել է իրեն հայտնի բոլոր պարտատերերին, որոնցից առարկություններ չեն ստացվել, կամ իրավաբանական անձի բոլոր պարտատերերի առաջացած բոլոր պահանջները բավարարվել են:
  • Առևտրային կազմակերպությունները ներկայացնում են նաև մասնակիցների մասնակցությունները հավաստող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային կազմակերպություններ՝ 10․000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160719), իսկ վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար պետական տուրք չի գանձվում:
  • Ոչ առևտրային կազմակերպություններ՝ 5․000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160727), իսկ վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար 10000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727):
  60Վերակազմակերպում առանձնացման ճանապարհով
  • Առանձնացող իրավաբանական անձը ներկայացնում է
   1. Դիմում, որում պետք է նշվեն առանձնացող իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը
   2. Առանձնացման ճանապարհով վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմնի որոշումը
   3. Բաժանիչ (առանձնացման) հաշվեկշիռը
   4. Առանձնացման ճանապարհով վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
   5. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Առանձնացման արդյունքում ստեղծվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է
   1. Իրավաբանական անձի հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ հիմնադրի (հիմնադիրների) լիազորված անձի դիմումը
   2. Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ նախագահի և քարտուղարի կողմից (բացառությամբ մեկ անձով հիմնադրվող իրավաբանական անձանց): Օրենքով սահմանված դեպքում մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում ներկայացվում է հիմնադրի գրավոր որոշումը
   3. Ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) հաստատած էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով կանոնադրությունը կամ կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ՝ թղթային կրիչի վրա
   4. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
   5. Առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ օրենքներով կամ այլ օրենքներով նախատեսված պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաստաթղթեր
   6. Առանձնացման ճանապարհով վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմնի որոշումը
   7. Բաժանիչ (առանձնացման) հաշվեկշիռը:
  • Վերակազմակերպմանը մասնակցող անձինք ներկայացնում են նաև իրավաբանական անձի գործագիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ իրավաբանական անձը վերակազմակերպման մասին օրենքով սահմանված կարգով տեղեկացրել է իրեն հայտնի բոլոր պարտատերերին, որոնցից առարկություններ չեն ստացվել, կամ իրավաբանական անձի բոլոր պարտատերերի առաջացած բոլոր պահանջները բավարարվել են:
  • Առևտրային կազմակերպությունները ներկայացնում են նաև մասնակիցների մասնակցությունները հավաստող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային կազմակերպություններ՝ 10․000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160719), իսկ վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար պետական տուրք չի գանձվում:
  • Ոչ առևտրային կազմակերպություններ՝ 5․000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160727), իսկ վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար 10000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727):
  61Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի վերակազմավորման եղանակով վերակազմակերպում
  • Վերակազմավորվող առանձնացված ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը ներկայացնում է`
   1. Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Վերակազմավորման արդյունքում ստեղծված առանձնացված ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը ներկայացնում է՝
   1. Սույն օրենքի 54-րդ հոդվածում նշված փաստաթղթերը
   2. Վերակազմավորվող առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի իրավասու մարմնի (մարմինների) որոշումները
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանմանը` 10.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար՝ 12.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  • Ոչ առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանմանը` 5.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Հիմնարկի համար՝ 5.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող հիմնարկի համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  62Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի վերակազմակերպում
  միաձուլման ճանապարհով
  • Միացող առանձնացված ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը ներկայացնում է`
   1. Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Միաձուլման արդյունքում ստեղծված առանձնացված ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը ներկայացնում է՝
   1. Դիմում, որը պետք է պարունակի`
    1. հիմնադիր իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը (ստորագրված հիմնադրի գործադիր մարմնի, առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
    2. առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին տեղեկություններ (անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, բնակության կամ հաշվառման վայրի հասցեն, կապի միջոցները՝ հեռախոսահամար, ֆաքսի համար, էլեկտրոնային փոստ (առկայության դեպքում)
   2. Միաձուլվող առանձնացված ստորաբաժանումների կամ հիմնարկների իրավասու մարմնի (մարմինների) որոշումները
   3. Իրավասու մարմնի որոշում(ներ)ն առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավար կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին
   4. Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի կանոնադրությունը` ստորագրված հիմնադրի լիազորած անձի կողմից
   5. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանմանը` 10.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար՝ 12.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  • Ոչ առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանմանը` 5.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Հիմնարկի համար՝ 5.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող հիմնարկի համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  63Վերակազմակերպում միացման
  ճանապարհով
  • Միացող իրավաբանական անձը (անձինք) ներկայացնում է (են)՝
   1. Դիմում, որում պետք է նշվեն միացող իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը
   2. պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Միացման արդյունքում ընդլայնվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`
   1. Դիմում,որում պետք է նշվեն միացման արդյունքում ընդլայնվող իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը
   2. կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
   3. Փոխանցման ակտ(եր)ը
   4. Միացման պայմանագիրը (պայմանագրերը)
   5. Միացմանը մասնակցող իրավաբանական անձանց մասնակիցների համատեղ ընդհանուր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը
   6. Միացող իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմնի որոշումը
   7. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Վերակազմակերպմանը մասնակցող անձինք ներկայացնում են նաև իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ տվյալ միացումը չի հակասում "Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքին
  • Վերակազմակերպմանը մասնակցող անձինք ներկայացնում են նաև իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ իրավաբանական անձը վերակազմակերպման մասին օրենքով սահմանված կարգով տեղեկացրել է իրեն հայտնի բոլոր պարտատերերին, որոնցից առարկություններ չեն ստացվել, կամ իրավաբանական անձի բոլոր պարտատերերի առաջացած բոլոր պահանջները բավարարվել են
  • Առևտրային կազմակերպությունները ներկայացնում են նաև մասնակիցների մասնակցությունները հավաստող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր)
  • Լիազորված անձի կողմից գործակալություն դիմելու դեպքում փաստաթղթերին կից ներկայացվում են նաև համապատասխան լիազորագիր և անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանմանը` 10.000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160719)
  • Ոչ առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանմանը` 5.000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160727)
  64Վերակազմակերպում բաժանման
  ճանապարհով
  • Բաժանվող առանձնացված ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը ներկայացնում է`
   1. Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Բաժանման արդյունքում ստեղծված առանձնացված ստորաբաժանումը, հիմնարկը ներկայացնում են՝
   1. Դիմում, որը պետք է պարունակի հիմնադիր իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը (ստորագրված հիմնադրի գործադիր մարմնի, առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. Առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին տեղեկություններ (անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, բնակության կամ հաշվառման վայրի հասցեն, կապի միջոցները՝ հեռախոսահամար, ֆաքսի համար, էլեկտրոնային փոստ (առկայության դեպքում)
   3. Իրավասու մարմնի որոշում(ներ)ն առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավար կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին
   4. Իրավասու մարմնի որոշում(ներ)ն առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավար կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին
   5. Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի կանոնադրությունը` ստորագրված հիմնադրի լիազորած անձի կողմից
   6. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
   7. Բաժանվող առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի իրավասու մարմնի (մարմինների) որոշումները
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանմանը` 10.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար՝ 12.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  • Ոչ առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանմանը` 5.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Հիմնարկի համար՝ 5.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող հիմնարկի համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  65Վերակազմակերպում առանձնացման
  ճանապարհով
  • Առանձնացման միջոցով վերակազմակերպվող առանձնացված ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը ներկայացնում է`
   1. Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. Վերակազմակերպման մասին իրավասու մարմնի (մարմինների) որոշումները
   3. Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
   4. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Առանձնացման արդյունքում ստեղծված առանձնացված ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը ներկայացնում է՝
   1. Դիմում հիմնադիր իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը (ստորագրված հիմնադրի գործադիր մարմնի, առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. Առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին տեղեկություններ (անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, բնակության կամ հաշվառման վայրի հասցեն, կապի միջոցները՝ հեռախոսահամար, ֆաքսի համար, էլեկտրոնային փոստ (առկայության դեպքում)
   3. Առանձնացման միջոցով վերակազմակերպվող առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի իրավասու մարմնի (մարմինների) որոշումները
   4. Իրավասու մարմնի որոշում(ներ)ն առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավար կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին
   5. Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի կանոնադրությունը` ստորագրված հիմնադրի լիազորած անձի կողմից
   6. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանմանը` 10.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար՝ 12.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  • Ոչ առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանմանը` 5.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Հիմնարկի համար՝ 5.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող հիմնարկի համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  66Հասարակական կազմակերպության պետական գրանցում
  • Պետական գրանցման մասին դիմում
  • Կազմակերպության հիմնադիր ժողովի արձանագրությունը` ստորագրված հիմնադիր ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից
  • Կազմակերպության կանոնադրությունը (թղթային կրիչով ներկայացվելու դեպքում` կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ)
  • Պետական գրանցման համար պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Հիմնադրող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ (իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին որոշումը և իրավաբանական անձի անվանումը և պետական գրանցման համարը), իսկ օտարերկրյա իրավաբանական անձի դեպքում` նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից, կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` հայերեն թարգմանված և նոտարական կարգով վավերացված
  • Տեղեկություններ այն անձանց կամ նրանց ժամանակավոր պաշտոնակատարների մասին (անձը նույնականացնող տվյալները, կապի միջոցները), որոնք իրավասու են ներկայացնելու Կազմակերպությունն առանց լիազորագրի, եթե Կազմակերպության կանոնադրությամբ այդպիսի անձինք նախատեսված են
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)

  67
  Կուսակցության պետական գրանցում
  • Կուսակցության կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ
  • Հանրային կյանքի կազմակերպման հայեցակարգի վերաբերյալ կուսակցության մոտեցումներն արտացոլող ծրագրի առնվազն երկու օրինակ
  • Պետական գրանցման մասին դիմում՝ ստորագրված կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմնի անդամների կողմից` նրանցից յուրաքանչյուրի անձնագրային տվյալների և հաշվառման հասցեի նշումով
  • Հիմնադիր համագումարի արձանագրությունը, ինչպես նաև կուսակցության ստեղծման, մշտապես գործող ղեկավար մարմնի ղեկավարի (կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի) ընտրության, տարածքային ստորաբաժանումների կազմավորման, դրանց գտնվելու վայրի, կանոնադրության հաստատման ու ծրագրային փաստաթղթերի ընդունման, պետական գրանցման համար լիազորված անձի (անձանց), ղեկավար և վերահսկողություն իրականացնող մարմինների կազմավորման մասին որոշումները
  • Պետական գրանցման պահին կուսակցության հիմնադիրների ցանկը, որը պետք է պարունակի անդամի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը, նշում՝ համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման վերաբերյալ
  • Հիմնադիր համագումարին մասնակցած հիմնադիրների անունները, ազգանունները, անձնագրերի պատճենները, ստորագրությունները

  • Կուսակցության ղեկավար մարմինների կազմի մասին տեղեկություններ (անուն, ազգանուն, անձնագրային տվյալներ, բնակության վայր)
  • Կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմնի գտնվելու վայրի մասին տեղեկանք
  • Պետական գրանցման համար պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Մեկ ամիս

  Ծառայության սակագին`

  • 10․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  68Կրոնական կազմակերպության պետական գրանցում
  • Պետական գրանցման մասին դիմում
  • Կազմակերպության հիմնադիր ժողովի արձանագրությունը` ստորագրված հիմնադիր ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից
  • Կազմակերպության կանոնադրությունը (թղթային կրիչով ներկայացվելու դեպքում` կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ)
  • Պետական գրանցման համար պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Կրոնի գործերով պետական լիազորված մարմնի փորձագիտական եզրակացությունը` «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի "բ"-"ե" ենթակետերով սահմանված պայմանների վերաբերյալ
  • Տեղեկություններ այն անձանց կամ նրանց ժամանակավոր պաշտոնակատարների մասին (անձը նույնականացնող տվյալները, կապի միջոցները), որոնք իրավասու են ներկայացնելու Կազմակերպությունն առանց լիազորագրի
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Մեկ ամիս

  Ծառայության սակագին`

  • 10․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  69Արհեստակցական կազմակերպության պետական գրանցում
  • Արհեստակցական միության հիմնադիրների ժողովի կողմից լիազորված անձի դիմումը
  • Քաղվածք արհեստակցական միության հիմնադիրների ժողովի արձանագրությունից, որը պետք է նշումներ պարունակի հիմնադիրների ժողովի անցկացման վայրի, տարվա, ամսի, ամսաթվի, հիմնադիր անդամների (ժողովի մասնակիցների) թվի մասին, ինչպես նաև նշումներ` հիմնադիրների ժողովի կողմից արհեստակցական միություն հիմնադրելու, արհեստակցական միության կանոնադրությունը հաստատելու, արհեստակցական միության ղեկավար և վերահսկող մարմիններում պաշտոնատար անձանց ընտրվելու և արհեստակցական միության պետական գրանցման նպատակով գրանցման մարմին դիմելու համար լիազորված անձ ընտրելու մասին որոշումների ընդունման վերաբերյալ
  • Լիազորված անձի և արհեստակցական միության ղեկավար մարմիններում ընտրված հիմնադիրների անձնագրային տվյալները: Արհեստակցական կազմակերպությունների միության գրանցման համար ներկայացվում են նաև հիմնադիր կազմակերպություններից յուրաքանչյուրի պետական գրանցման վկայականի պատճենը և իրավասու մարմնի որոշումը` միություն ստեղծելու և միության հիմնադիրների ժողովին մասնակցելու համար լիազորված անձինք (պատվիրակներ) ընտրելու մասին
  • Արհեստակցական միության կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ` հաստատված հիմնադիրների ժողովի կողմից, սահմանված կարգով ամրակարված և ստորագրված լիազորված անձի կամ կազմակերպության ղեկավարի կողմից
  • Պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • 30 օրացուցային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  70Հաշվառման համար ներկայացված լրատվության միջոցների ՀՀ օրենդրության պահանջներին համապատասխանության ուսումնասիրում և հաշվառման ներկայացում, լրատվության միջոցներին վերաբերվող տեղեկանքների և այլ գրությունների նախապատրաստում
  • Նյութական կրիչի վրա թողարկված զանգվածային լրատվության միջոցի երկուական օրինակ
  • Անմիջապես

  Ծառայության սակագին`

  • Նախատեսված չէ
  71Հասարակական կազմակերպության կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Կանոնադրության փոփոխությունները, լրացումները կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  72Հասարակական կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  73Հասարակական կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին նոր տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  74Հասարակական կազմակերպության լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանք սահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  75Հասարակական կազմակերպության լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանականանձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` "Արխիվային գործի մասին" ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  76Կուսակցության կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Կանոնադրության փոփոխությունները, լրացումները կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ ամիս

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  77Կուսակցության գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ ամիս

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  78Կուսակցության գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին նոր տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ ամիս

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  79Կուսակցության լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանք սահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  80Կուսակցության լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանականանձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` "Արխիվային գործի մասին" ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  81Կրոնական կազմակերպության կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Կանոնադրության փոփոխությունները, լրացումները կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ ամիս

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  82Կրոնական կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ ամիս

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  83Կրոնական կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին նոր տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ ամիս

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  84Կրոնական կազմակերպության լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանք սահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  85Կրոնական կազմակերպության լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանականանձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` "Արխիվային գործի մասին" ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  86Արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Կանոնադրության փոփոխությունները, լրացումները կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • 30 օրացուցային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  87Արհեստակցական կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • 30 օրացուցային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  88Արհեստակցական կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին նոր տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • 30 օրացուցային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  89Արհեստակցական կազմակերպության լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանք սահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  90Արհեստակցական կազմակերպության լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանականանձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` "Արխիվային գործի մասին" ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  91Ոչ առևտրային իրավաբանական անձի ( իրավաբանական անձանց միություն, հասարակական կազմակերպություն) վերակազմակերպում` վերակազմավորման ճանապարհով
  • Վերակազմավորվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`
   1. Դիմում, որում պետք է նշվեն վերակազմավորվող իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը
   2. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`
   1. Իրավաբանական անձի հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ հիմնադրի (հիմնադիրների) լիազորած անձի դիմումը
   2. Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ նախագահի և քարտուղարի կողմից (բացառությամբ մեկ անձով հիմնադրվող իրավաբանական անձանց): Օրենքով սահմանված դեպքում մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում ներկայացվում է հիմնադրի գրավոր որոշումը
   3. Ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) հաստատած էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով կանոնադրությունը կամ կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ՝ թղթային կրիչի վրա
   4. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
   5. Վերակազմավորվող իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը
   6. Փոխանցման ակտը
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Վերակազմակերպմանը մասնակցող բոլոր իրավաբանական անձինք, սույն հոդվածով նախատեսված փաստաթղթերից բացի, ներկայացնում են նաև իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ իրավաբանական անձը վերակազմակերպման մասին օրենքով սահմանված կարգով տեղեկացրել է իրեն հայտնի բոլոր պարտատերերին, որոնցից առարկություններ չեն ստացվել, կամ իրավաբանական անձի բոլոր պարտատերերի առաջացած բոլոր պահանջները բավարարվել են:
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպություն՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  92Հասարակական միավորման առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի պետական հաշվառում
  • Դիմում, որը պետք է պարունակի`
   1. Հիմնադիր իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը (ստորագրված հիմնադրի գործադիր մարմնի, առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին տեղեկություններ (անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, բնակության կամ հաշվառման վայրի հասցեն, կապի միջոցները՝ հեռախոսահամար, ֆաքսի համար, էլեկտրոնային փոստ (առկայության դեպքում)
   3. Եթե իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի պետական հաշվառման համար, վերը նշված փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ, և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված
  • Իրավասու մարմնի որոշում(ներ)ն առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավար կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին
  • Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի կանոնադրությունը` ստորագրված հիմնադրի լիազորած անձի կողմից
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Հիմնադրի կանոնադրության և (կամ) հիմնադիր այլ փաստաթղթի պատճենը՝ հյուպատոսական վավերացմամբ կամ ապոստիլով հաստատված և հայերեն թարգմանված
  • Քաղվածք` գրանցման երկրի առևտրային գրանցամատյանից կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ՝ հյուպատոսական վավերացմամբ կամ ապոստիլով հաստատված և հայերեն թարգմանված
  • Եթե հիմնադիր օտարերկրյա իրավաբանական անձը չունի հիմնադիր փաստաթղթեր, կամ ներկայացված փաստաթղթերը չեն պարունակում դրույթներ առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու լիազորություններ ունեցող մարմինների մասին, ապա վերը նշված փաստաթղթերի փոխարեն ներկայացվում են իրավասու մարմնի (կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի) տված տեղեկանքները` հիմնադիր փաստաթղթերի ցանկի և առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու վերաբերյալ որոշում ընդունած մարմնի նման լիազորություններ ունենալու մասին
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Հիմնարկի համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  93Հասարակական միավորման առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի փոփոխությունների պետական հաշվառում
  • Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
  • Կատարված փոփոխությունների մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  94Հասարակական միավորման առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի հաշվառումից հանում
  • Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
  • Գործունեության դադարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Եթե իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է`
   1. Հիմնադրի տված տեղեկանքը, որով հավաստվում է պարտատերերի` առաջացած պարտավորությունների բավարարումը կամ նման պարտավորությունների բացակայությունը
   2. Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որոնք սահմանված են "Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքով
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Հիմնարկի համար՝ 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  • Պետական տուրք նախատեսված չէ, եթե հաշվառումից հանվում է ռեզիդենտ հասարակական միավորման առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ
  95Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի վերակազմավորման եղանակով վերակազմակերպում
  • Վերակազմավորվող առանձնացված ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը ներկայացնում է՝
   1. Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Վերակազմավորման արդյունքում ստեղծված առանձնացված ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը ներկայացնում է՝
   1. Դիմում , որը պետք է պարունակի`
    1. հիմնադիր իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը (ստորագրված հիմնադրի գործադիր մարմնի, առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
    2. առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին տեղեկություններ (անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, բնակության կամ հաշվառման վայրի հասցեն, կապի միջոցները՝ հեռախոսահամար, ֆաքսի համար, էլեկտրոնային փոստ (առկայության դեպքում)
    3. եթե իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումների կամ հիմնարկների հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա առանձնացված ստորաբաժանումների կամ հիմնարկների պետական հաշվառման համար, վերը նշված փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ, և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված
   2. Իրավասու մարմնի որոշում(ներ)ն առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավար կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին
   3. առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի կանոնադրությունը` ստորագրված հիմնադրի լիազորած անձի կողմից
   4. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
   5. Վերակազմավորվող առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի իրավասու մարմնի (մարմինների) որոշումները
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Վերակազմավորվող առանձնացված ստորաբաժանման համար՝5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Հիմնարկի դեպքում՝ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  • Վերակազմավորման արդյունքում ստեղծված առանձնացված ստորաբաժանման համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Հիմնարկի դեպքում՝ (հաշվեհամար՝ 900005160743)

  Պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակ

   
  Ծառայություն
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
  Ժամկետներ և արժեք
  1Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում
  • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում`1.000 ՀՀ դրամ
  • Չորսից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում`5.000 ՀՀ դրամ
  • Երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում`8.000 ՀՀ դրամ
  • Երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում`12.000 ՀՀ դրամ
  2Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում այլ անձի համար
  • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Լիազորագիր
  • Գրավոր հայտարարություն՝ ստորագրված հայցողի կողմից՝ համաձայն N 4 ձևի
  • Յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում`1.000 ՀՀ դրամ
  • Չորսից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում`5.000 ՀՀ դրամ
  • Երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում`8.000 ՀՀ դրամ
  • Երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում`12.000 ՀՀ դրամ
  3Օտարերկրյա պետություններ ներկայացնելու համար Հայաստանի Հանրապետությունում դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանքների տրամադրում
  • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Դիմում (N 1 ձև)
  • Հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում

  Ծառայության սակագին`

  • Անվճար
  • Ապոստիլով հավաստման դեպքում՝5․000 ՀՀ դրամ
  4Օտարերկրյա պետություններ ներկայացնելու համար Հայաստանի Հանրապետությունում դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանքների տրամադրում հայցողի ծնողին եղբորը, քրոջը, ամուսնուն, զավակին, կամ լիազոր ներկայացուցչին
  • ծնողի դեպքում՝ դիմողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) բնօրինակը և պատճենը, տեղեկանք հայցողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) ու ծննդյան վկայականի պատճեններ
  • եղբոր և քրոջ դեպքում՝ դիմողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) բնօրինակը և պատճենը, դիմողի ծննդյան վկայականի բնօրինակը, տեղեկանք հայցողի ծննդյան վկայականի և անձնագրի (նույնականացման քարտի) պատճենները
  • ամուսնու դեպքում՝ դիմողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) բնօրինակը և պատճենը, տեղեկանք հայցողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) և ամուսնության վկայականի պատճենները
  • լիազոր ներկայացուցչի դեպքում՝ լիազորված անձի անձնագիրը (նույնականացման քարտը), լիազորագրի բնօրինակը և տեղեկանք հայցողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) պատճենը: Այս դեպքում լիազորագիրը պետք է հաստատված լինի Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
  • Հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում

  Ծառայության սակագին`

  • Անվճար
  • Ապոստիլով հավաստման դեպքում՝5․000 ՀՀ դրամ
  Նոտարական պալատ

  Սույն աղյուսակում ներկայացված է ՀՀ-ում նոտարի կողմից մատուցվող վճարովի ծառայությունները

   
  Ծառայություն
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
  Ժամկետներ և արժեք
  1Բնակելի տների կամ բնակարանների (հողամասերով կամ առանց հողամասերի) օտարման պայմանագրերի վավերացում
  • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Օտարվող գույքի ձեռք բերման պահին (եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ) ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
  • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
  • Միասնական տեղեկանք
  • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 5.000 ՀՀ դրամ
  • նվիրատվության պայմանագրերի վավերացման համար`
   1. առաջին հերթի ժառանգներին ` 2․000 ՀՀ դրամ
   2. երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգներին ` 3․000 ՀՀ դրամ
   3. այլ անձանց ՝ 5․000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 - 15.000 ՀՀ դրամ
  • նվիրատվության պայմանագրերի վավերացման համար`
   1. առաջին հերթի ժառանգներին ` 5․000-7․000 ՀՀ դրամ
   2. երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգներին ` 7․000-9․000 ՀՀ դրամ
   3. այլ անձանց ՝ 10․000-15․000 ՀՀ դրամ
   4. աղետի գոտու բնակավայրերում պետական աջակցությամբ իրականացվող երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման համար` 1․000 ՀՀ դրամ
  2Միայն հողամասերի օտարման պայմանագրերի վավերացում
  • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Օտարվող գույքի ձեռք բերման պահին (եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ) ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
  • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
  • Միասնական տեղեկանք
  • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • գյուղատնտեսական նշանակության ոչ պետական հողամասերի կամ տնամերձերի կամ պետական կամ համայնքային սեփականության հողամասերի ՝ 500 ՀՀ դրամ
  • 5․000 ՀՀ դրամ
  • նվիրատվության պայմանագրերի վավերացման համար`
   1. առաջին հերթի ժառանգներին ` 2․000 ՀՀ դրամ
   2. երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգներին ` 3․000 ՀՀ դրամ
   3. այլ անձանց ՝ 5․000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի դեպքում` 500 ՀՀ դրամ
  • 10.000 - 15.000 ՀՀ դրամ
  • նվիրատվության պայմանագրերի վավերացման համար`
   1. առաջին հերթի ժառանգներին ` 5․000-7․000 ՀՀ դրամ
   2. երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգներին ` 7․000-9․000 ՀՀ դրամ
   3. այլ անձանց ՝ 10․000-15․000 ՀՀ դրամ
  3Այլ անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացում
  • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Օտարվող գույքի ձեռք բերման պահին (եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ) ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
  • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
  • Միասնական տեղեկանք
  • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 5.000 ՀՀ դրամ
  • նվիրատվության պայմանագրերի վավերացման համար`
   1. առաջին հերթի ժառանգներին ` 2․000 ՀՀ դրամ
   2. երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգներին ` 3․000 ՀՀ դրամ
   3. այլ անձանց ՝ 5․000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 - 15.000 ՀՀ դրամ
  • ավտոտնակի դեպքում` 6․000-8․000 ՀՀ դրամ
  • նվիրատվության պայմանագրերի վավերացման համար`
   1. առաջին հերթի ժառանգներին ` 5․000-7․000 ՀՀ դրամ
   2. երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգներին ` 7․000-9․000 ՀՀ դրամ
   3. այլ անձանց ՝ 10․000-15․000 ՀՀ դրամ
  4Բնակարանների վարձակալության պայմանագրերի վավերացում
  • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Վարձակալության հանձնվող գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
  • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
  • Միասնական տեղեկանք
  • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 1․000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • եթե կողմերից մեկը ֆիզիկական անձ է
   5․000-8․000 ՀՀ դրամ
  • եթե երկու կողմերն իրավաբանական անձինք են 8․000-10․000 ՀՀ դրամ
  5Միայն հողամասերի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում
  • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Վարձակալության հանձնվող գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
  • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
  • Միասնական տեղեկանք
  • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 5․000 ՀՀ դրամ
  • գյուղատնտեսական նշանակության ոչ պետական հողամասերի կամ տնամերձ հողամասերի, պետական կամ համայնքային սեփականություն համարվող հողամասերի, ինչպես նաև հանրակացարանների համար`500 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 6․000-10.000 ՀՀ դրամ
  • գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի դեպքում`500-1.000 ՀՀ դրամ
  6Այլ անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում
  • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Վարձակալության հանձնվող գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
  • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
  • Միասնական տեղեկանք
  • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 5․000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • եթե կողմերից մեկը ֆիզիկական անձ է՝ 10.000-12.000 ՀՀ դրամ
  • եթե երկու կողմերն իրավաբանական անձինք են` 12.000-15.000 ՀՀ դրամ
  7Միայն հողամասերի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում
  • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Անհատույց օգտագործման գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
  • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
  • Միասնական տեղեկանք
  • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 5․000 ՀՀ դրամ
  • գյուղատնտեսական նշանակության ոչ պետական հողամասերի կամ տնամերձ հողամասերի, պետական կամ համայնքային սեփականություն համարվող հողամասերի համար` 500 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 6․000-10.000 ՀՀ դրամ
  • գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի դեպքում՝ 500-1.000 ՀՀ դրամ
  8Այլ անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում
  • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Անհատույց օգտագործման հանձնվող գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
  • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
  • Միասնական տեղեկանք
  • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 5․000 ՀՀ դրամ
  • բնակարանների համար՝ 1․000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • բնակելի տարածության դեպքում՝
   1. եթե կողմերից մեկը ֆիզիկական անձ է՝ 5․000-8․000 ՀՀ դրամ
   2. եթե երկու կողմերն իրավաբանական անձինք են՝ 8.000-10.000 ՀՀ դրամ
  • ոչ բնակելի նշանակության շենքի կամ շինության դեպքում՝
   1. եթե կողմերից մեկը ֆիզիկական անձ է՝ 10․000-12․000 ՀՀ դրամ
   2. եթե երկու կողմերն իրավաբանական անձինք են՝ 12.000-15.000 ՀՀ դրամ
  9Սերվիտուտի մասին պայմանագրերի վավերացում
  • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
  • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
  • Միասնական տեղեկանք
  • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2․000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 6.000-10.000 ՀՀ դրամ
  10Անշարժ գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի վավերացում` բացի գրավից
  • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
  • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
  • Միասնական տեղեկանք
  • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2․000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 6.000-10.000 ՀՀ դրամ
  11Անշարժ գույքի գրավի կամ շարժական գույքի հիփոթեքի պայմանագրերի վավերացում
  • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
  • Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
  • Միասնական տեղեկանք
  • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 1․000 ՀՀ դրամ
  • գյուղատնտեսական նշանակության ոչ պետական հողամասերի, տնամերձերի և այգեգործական հողամասերի յուրաքանչյուր միավորի և բնակելի նշանակության գույքի պայմանագրերի վավերացման համար` 500 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • անշարժ գույքի հիփոթեքի դեպքում՝ 10.000-12.000 ՀՀ դրամ
  • շարժական գույքի գրավի դեպքում՝ 6.000-9.000 ՀՀ դրամ
  12Գրավի այլ պայմանագրերի վավերացում
  • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
  • Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
  • Սահմանափակումների բացակայության մասին տեղեկանք
  • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2․000 ՀՀ դրամ
  • գյուղատնտեսական նշանակության ոչ պետական հողամասերի, տնամերձերի և այգեգործական հողամասերի յուրաքանչյուր միավորի և բնակելի նշանակության գույքի պայմանագրերի վավերացման համար` 500 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի դեպքում՝ 500-1.000 ՀՀ դրամ
  • անշարժ գույքի հիփոթեքի դեպքում՝ 10.000-12.000 ՀՀ դրամ
  • իրավունքների գրավի դեպքում՝ 4.000-6.000 ՀՀ դրամ
  • շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքների գրավի դեպքում՝ 6.000-8.000 ՀՀ դրամ
  • կոշտ գրավի դեպքում՝ 8.000-10.000 ՀՀ դրամ
  • գրավի այլ տեսակների դեպքում՝ 3.000-5.000 ՀՀ դրամ
  13Ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման պայմանագրերի վավերացում
  • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • ՏՄ ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
  • ՏՄ սեփականության իրավունքի վկայական
  • Սահմանափակումների բացակայության մասին տեղեկանք
  • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • առաջին հերթի ժառանգներին /ազգակցական կապը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը ներկայացնելու դեպքում/՝ 2․000 ՀՀ դրամ
  • երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգներին /ազգակցական կապը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները ներկայացնելու դեպքում/՝ 3․000 ՀՀ դրամ
  • այլ անձանց՝ 5․000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 5․000-8.000 ՀՀ դրամ
  14Շարժական գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի վավերացում
  • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
  • Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
  • Սահմանափակումների բացակայության մասին տեղեկանք
  • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2․000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 4․000-6.000 ՀՀ դրամ
  151-7 կետերում չնշված այլ պայմանագրերի վավերացում
  • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2․000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 6․000-10.000 ՀՀ դրամ
  16Կտակների վավերացում
  • Կտակարարի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Ժառանգի վերաբերյալ տվյալներ /ԱԱՀ, ծննդյան ժամանակ, բնակության վայրը
  • Կտակվող գույքի վերաբերյալ տվայլներ /ցանկալի է ներկայացնել իրավահաստատող փաստաթղթեր, եթե կտակում է կոնկրետ գույք
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2․000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 2․000-5.000 ՀՀ դրամ
  17Անշարժ գույքի տիրապետման կամ օգտագործման կամ տնօրինման իրավունքի լիազորագրերի վավերացում
  • Լիազորողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Լիազորված անձի անձնագրային տվյալներ
  • Ցանկալի է ներկայացնել անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 3․000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 1․000-5.000 ՀՀ դրամ
  18Ավտոտրանսպորտային միջոցների տիրապետման, տնօրինման կամ օգտագործման լիազորագրերի վավերացում
  • Լիազորողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Լիազորված անձի անձնագրային տվյալներ
  • Ցանկալի է ներկայացնել ՏՄ սեփականության իրավունքների պետական գրանցման վկայական/գրանցման վկայագիր
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • առաջին հերթի ժառանգներին /ազգակցական կապը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը ներկայացնելու դեպքում/՝ 1․000 ՀՀ դրամ
  • երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգներին /ազգակցական կապը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները ներկայացնելու դեպքում/՝ 5․000 ՀՀ դրամ
  • այլ անձանց՝ 20․000 ՀՀ դրամ

  • Վերալիազորման իրավունքով`
  • առաջին հերթի ժառանգներին /ազգակցական կապը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը ներկայացնելու դեպքում/՝ 1․000 ՀՀ դրամ
  • այլ անձանց՝ 30․000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 2․000-3.000 ՀՀ դրամ
  19Այլ լիազորագրերի վավերացում
  • Լիազորողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Լիազորված անձի անձնագրային տվյալներ
  • Լիազորագրով տրվող լիազորությունների ցանկը
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 500 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 500-2.000 ՀՀ դրամ
  20Այլ գործարքների վավերացում
  • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Ներկայացուցչի դեպքում` լիազորագիր
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2․000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 6․000-10.000 ՀՀ դրամ
  21Ժառանգական գույքի պահպանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում
  • Ժառանգների անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Ժառանգատուի /մահացածի/ մահվան վկայականի բնօրինակը կամ կրկնօրինակը
  • Տեղեկանք մահացածի վերջին մշտական բնակության վայրի մասին /մինչև մահը հաշվառման /գրանցման/ հասցեն/, որը տրվում է համապատասխան տարածքային անձնագրային բաժնի և համատիրության կողմից
  • Ժառանգատուի հետ զգակցական կապը հաստատող փաստաթղթեր
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2․000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 10․000-30.000 ՀՀ դրամ
  22Ժառանգության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում
  • Ժառանգատուի /մահացածի/ մահվան վկայականի բնօրինակը կամ կրկնօրինակը /բոլոր դեպքերում/
  • Տեղեկանք մահացածի վերջին մշտական բնակության վայրի մասին /մինչև մահը հաշվառման /գրանցման/ հասցեն/, որը տրվում է համապատասխան տարածքային անձնագրային բաժնի և համատիրության կողմից
  • Տեղեկանք մինչև ժառանգատուի մահն առնվազն մեկ տարի վերջինիս խնամքի ներքո եղած անաշխատունակ անձանց բացակայության կամ առկայության մասին` տրված բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմնի /համատիրություն, լիազոր/, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից /ըստ օրենքի ժառանգության դեպքում/
  • Տեղեկանք ժառանգատուի անչափահաս երեխաների, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով հաշմանդամ կամ անգործունակ ճանաչված կամ 60 տարեկան դարձած ժառանգատուի երեխաների, ամուսնու և ծնողների մասին` տրված բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմնի /համատիրություն, լիազոր/, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից /ըստ օրենքի ժառանգության դեպքում/
  • Մահացածի հետ ազգակցական կապը հաստատող փաստաթղթեր` ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի վկայագիր ստանալու համար`
   1. ծննդյան վկայական
   2. ամուսնության վկայական
   3. մահվան վկայական
   4. ամուսնալուծությանհ վկայական
   5. անձնագրեր
  • Կտակի բնագիրը /միայն ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի վկայագիր ստանալու համար/
  • Մահացածին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի վերաբերյալ ապացույցներ`
   1. անշարժ գույքի վերաբերյալ` բնակարան, տուն, հողամաս և այլն/ սեփականության իրավունքի վկայական կամ գույքային թերթ կամ տեխնիկական անձնագիր և այլն. ներկայացնել ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից տրված տեղեկանքը անշարժ գույքի պատկանելության մասին` անշարժ գույքի չափերի նշումով
   2. տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ` տեխնիկական անձնագիր, գույքը ձեռք բերելու վերաբերյալ /առուվաճառքի, նվիրատվության կամ փոխանակման և այլն/ պայմանագիր կամ հաշիվ-ապրանքագիր և այլն/
   3. բանկային ավանդի վերաբերյալ` բանկային ավանդի պայմանագիր կամ տեղեկանք բանկից
   4. իրավաբանական անձի կանոնադրական հիմնադրամում բաժնեմասի վերաբերյալ ` տեղեկանք պետական ռեգիստրի գործակալությունից, բացառությամբ բաց բաժնետիրական ընկերությունների, որի դեպքում ներկայացվում է տեղեկանք դեպոզիտարիայից
   5. այգեգործական ընկերությունում ունեցած սեփականության դեպքում այգեգործի վկայական և տեղեկանք այգեգործական ընկերությունից /այգեգործական ընկերության հասցեն` ք.Երևան, Երվանդ Քոչարի 11/
   6. այլ շարժական գույքը ժառանգատուին սեփականության իրավունքով պատկանելու մասին
   7. գույքի ձեռք բերման իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր ապացույցներ, եթե ժառանգը ցանկանում է, որ դրանց մասին ուղղակի նշում կատարվի ժառանգության իրավունքի վկայագրում
  • Սեփականաշնորհմանը մասնակցած անձանց վերաբերյալ տեղեկանք` տրվում է թաղապետարանից /միայն, եթե ժառանգվող գույքը սեփականաշնորհված բազմաբնակարան շենքի բնակարան է/
  • Ժառանգական գույքը փաստացի տիրապետելու կամ կառավարելու մասին ապացույցներ` /միայն այն դեպքում, երբ ժառանգը բացէ թողել ժառանգության ընդունման 6 ամսյա ժամկետը/` 1/ ժառանգական գույքը պահպանելու և այն երրորդ անձանց ոտնձգություններից կամ հավակնություններից պաշտպանելու համար միջոցներ ձեռնարկելու մասին, 2/ իր հաշվին ժառանգական գույքը պահպանելու ծախսեր կատարելու մասին, 3/ իր հաշվից ժառանգատուի պարտքերը վճարելու կամ երրորդ անձանցից ժառանգատուին հասանելիք գումարները ստանալու մասին: Ժառանգական գույքը փաստացի տիրապետելու կամ կառավարելու մասին ապացույցներ կարող են հանդիսանալ`
   1. ժառանգական որևէ գույքի համասեփականատեր հանդիսանալու փաստը
   2. բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմնի /համատիրություն, լիազորագրային կառավարիչ, հավատարմագրային կառավարիչ/, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հարկային մարմինների և օրենսդրությամբ համապատասխան փաստաթուղթ տալու իրավունք ունեցող այլ մարմինների կողմից տրված տեղեկանքը անձի կողմից ժառանգական գույքը կառավարելու կամ տիրապետելու մասին, որտեղ պետք է հստակ նշված լինեն ժառանգական գույքի տիրապետելու կամ կառավարելու ուղղությամբ կատարված գործողությունները
   3. ժառանգական գույքի տիրապետումը կամ կառավարումը հիմնավորող գրավոր այլ ապացույցներ
   4. ժառանգների հետ նույն հասցեում հաշվառված /գրանցված/ լինելու մասին տեղեկանք կամ
   5. տնային գիրքը
  • Նոտարի կողմից վավերացված լիազորագիր, որում պետք է հստակ նշված լինի, որ ժառանգը լիազորում է իր անունից ընդունել ժառանգությունը /ժառանգի բացակայության դեպքում/
  • Նոտարի կողմից վավերացված հայտարարությունը` ժառանգությունն ընդունելու մասին /առկայության դեպքում/
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր:
  • Նոտարը, ելնելով ժառանգական գործի առանձնահատկություններից, կարող է պահանջել նաև լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր: Բոլոր փաստաթղթերը ներկայացվում են բնօրինակներով կամ նոտարի կողմից վավերացված պատճեններով /բացի մահվան վկայականից/:
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • առաջին հերթի ժառանգներին՝ 2․000 ՀՀ դրամ
  • երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգներին՝ 3․000 ՀՀ դրամ
  • այլ անձանց՝ 5․000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • առաջին հերթի ժառանգների համար`
   1. ժառանգական զանգվածում 1-2 միավոր գույքի դեպքում` 3․000-5․000 ՀՀ դրամ
   2. ժառանգական զանգվածում 3-7 միավոր գույքի դեպքում` 5․000-8․000 ՀՀ դրամ
   3. ժառանգական զանգվածում 8-ից ավելի միավոր գույքի դեպքում՝ 8․000-15․000 ՀՀ դրամ
  • երկրորդ հերթի ժառանգների համար`
   1. ժառանգական զանգվածում 1-3 միավոր գույքի դեպքում` 5․000-8․000 ՀՀ դրամ
   2. ժառանգական զանգվածում 3-7 միավոր գույքի դեպքում` 8․000-10․000 ՀՀ դրամ
   3. ժառանգական զանգվածում 8-ից ավելի միավոր գույքի դեպքում՝ 10․000-15․000 ՀՀ դրամ
  • այլ անձանց համար՝ 10․000-15.000 ՀՀ դրամ
  23Ընդհանուր գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում
  • Կողմերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Գույքի ձեռք բերման պահին /եթե գույքը ձեռք է բերվել հատուցմամբ/ ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական
  • Սեփականության իրավունքի վկայական
  • Ներկայացուցչի դեպքում` ներկայացուցիչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2․000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 2․000-5.000 ՀՀ դրամ
  24Փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների իսկության վավերացում
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Փաստաթղթի բնօրինակ, որի պատճեննը կամ դրանից քաղվածքի իսկությունը պետք է վավերացվի
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • յուրաքանչյուր էջի իսկության վավերացման համար՝ 300 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • մեկ էջի համար՝ 1․000 ՀՀ դրամ
  • մեկից ավելի յուրաքանչյուր լրացուցիչ էջի համար՝
   1. նոտարական գրասենյակում պատճենահանվելու դեպքում` 100 ՀՀ դրամ
   2. այլ դեպքերում` 500 ՀՀ դրամ
  25Փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկության վավերացում
  • Կողմի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 500 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • յուրաքանչյուր ստորագրության իսկությունը
   վավերացնելու համար` 500-1.000 ՀՀ դրամ
  26Փաստաթղթերի թարգմանության իսկության վավերացում
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Փաստաթղթի բնօրինակ, որի թարգմանության իսկությունը պետք է վավերացվի
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • յուրաքանչյուր էջի իսկության վավերացման համար՝ 500 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 2.000-8.000 ՀՀ դրամ
  27Քաղաքացու ողջ լինելու փաստի հաստատում
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Դիմողի բնակության վայրի վերաբերյալ փաստաթուղթ /տեղեկանք/
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 2.000 ՀՀ դրամ
  28Քաղաքացու` որոշակի վայրում գտնվելու փաստի հաստատում
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 2.000 ՀՀ դրամ
  29Լուսանկարում պատկերված անձի և քաղաքացու նույնության հաստատում
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • 2 լուսանկար
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 2.000 ՀՀ դրամ
  30Փաստաթղթեր ներկայացնելու ժամանակի հաստատում
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 1.000 ՀՀ դրամ
  31Ֆիզիկական անձանց կամ կազմակերպությունների դիմումները կամ այլ փաստաթղթերը այլ ֆիզիկական անձանց կամ կազմակերպություններին փոխանցելը
  • Կողմի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 3.000 ՀՀ դրամ
  32Դրամական գումար կամ արժեթղթեր, թանկարժեք մետաղներ, քարեր դեպոզիտ ընդունելը, պահպանելը կամ հանձնելը և վկայագիր տալը
  • Կողմի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Դեպոզիտ ընդունելու, պահպանելու կամ հանձնելու համար հիմք հանդիսացող պարտավորությունն ապացուցող փաստաթղթեր
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • դեպոզիտ գումարի 0,5-1 տոկոսը
  33Փաստաթղթեր ի պահ ընդունելը
  • Կողմի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • յուրաքանչյուր օրը՝ 300-500 ՀՀ դրամ
  34Ապացույցների ապահովումը
  • Կողմի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2․000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • նոտարական վավերացմամբ փաստաթուղթ կազմելու համար՝ 4.000 ՀՀ դրամ
  • նոտարի աշխատանքի յուրաքանչուր ժամի համար՝ 6.000 ՀՀ դրամ

  35Կազմակերպության ընդհանուր ժողովի կամ կոլեգիալ այլ մարմնի նիստի արձանագրության վավերացում
  • Կողմի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000-25.000 ՀՀ դրամ

  36Բոլոր ժառանգների համաձայնությամբ նախկինում տրված ժառանգության իրավունքի վկայագրերը չեղյալ համարելու համար
  • Ժառանգների անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Ազգակցական կապը հաստատող փաստաթղթեր
  • Նախկինում տրված ժառանգության իրավունքի վկայագրերը
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000-10.000 ՀՀ դրամ
  37Կտակակատարի լիազորությունների հավաստման վկայագրեր տալու համար
  • Կողմի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 1.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 1.000-5.000 ՀՀ դրամ
  38Լիազորագրից հրաժարվելու կամ լիազորագիրը դադարեցնելու մասին դիմում վավերացնելու համար
  • Կողմի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Լիազորագիր
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 500 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 500-1.000 ՀՀ դրամ
  39Իր կողմից վստահված թարգմանչի ստորագրության իսկությունը վավերացնելու համար
  • Թարգմանչի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Որակավորման վկայական
  • Թարգմանվող փաստաթղթի բնօրինակ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 500 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 500 ՀՀ դրամ
  40Կտակը փոփոխելու կամ լրացնելու մասին դիմումի վավերացման համար
  • Կտակարարի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Կտակ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 2.000-5․000 ՀՀ դրամ
  41Կտակը վերացնելու մասին դիմումի վավերացման համար
 • Կտակ
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 1.000 ՀՀ դրամ
  42Կատարողական մակագրության թերթ տալու համար
  • Կողմի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Նոտարական կարգով վավերացված փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են պարտատիրոջ հանդեպ պարտապանի անվիճելի պարտավորությունը, և բացակայում է պարտատիրոջ հանդիպական պարտավորությունը
  • Պարտքը բռնագանձելու կամ չկատարված պարտականությունը կատարելու համար նոտարին կատարողական մակագրություն տալու համար դիմելու մասին պարտապանին պատշաճ կարգով ծանուցելու վերաբերյալ ապացույց
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 5.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000-10.000 ՀՀ դրամ
  43Անձանց ազգակցական հարաբերությունները հաստատելու համար
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Դիմողի կողմից պատշաճ փաստաթղթեր ստանալու կամ կորցրած փաստաթղթերը վերականգնելու անհնարինությունը հաստատող ապացույցներ
  • Իրավաբանական նշանակության փաստի հաստատմումը հիմնավորող փաստաթղթավորված բավարար ապացուցներ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000-30.000 ՀՀ դրամ
  44Անձի` ուրիշի խնամքի տակ գտնվելու փաստը հաստատելու համար
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Դիմողի կողմից պատշաճ փաստաթղթեր ստանալու կամ կորցրած փաստաթղթերը վերականգնելու անհնարինությունը հաստատող ապացույցներ
  • Իրավաբանական նշանակության փաստի հաստատմումը հիմնավորող փաստաթղթավորված բավարար ապացուցներ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր

  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000-30.000 ՀՀ դրամ

  45Ծննդյան, որդեգրման (դստերագրման), ամուսնության, ամուսնալուծության և մահվան գրանցումը հաստատելու համար
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Դիմողի կողմից պատշաճ փաստաթղթեր ստանալու կամ կորցրած փաստաթղթերը վերականգնելու անհնարինությունը հաստատող ապացույցներ
  • Իրավաբանական նշանակության փաստի հաստատմումը հիմնավորող փաստաթղթավորված բավարար ապացուցներ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000-30.000 ՀՀ դրամ

  46Ժառանգությունն ընդունելու և ժառանգության բացման վայրի փաստի հաստատման համար
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Դիմողի կողմից պատշաճ փաստաթղթեր ստանալու կամ կորցրած փաստաթղթերը վերականգնելու անհնարինությունը հաստատող ապացույցներ
  • Իրավաբանական նշանակության փաստի հաստատմումը հիմնավորող փաստաթղթավորված բավարար ապացուցներ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000-30.000 ՀՀ դրամ

  47Իրավունք սահմանող փաստաթղթերի պատկանելությունը հաստատելու համար
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Դիմողի կողմից պատշաճ փաստաթղթեր ստանալու կամ կորցրած փաստաթղթերը վերականգնելու անհնարինությունը հաստատող ապացույցներ
  • Իրավաբանական նշանակության փաստի հաստատմումը հիմնավորող փաստաթղթավորված բավարար ապացուցներ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000-30.000 ՀՀ դրամ
  48Սեփականության իրավունքով գույքի տիրապետումը հաստատելու համար
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Դիմողի կողմից պատշաճ փաստաթղթեր ստանալու կամ կորցրած փաստաթղթերը վերականգնելու անհնարինությունը հաստատող ապացույցներ
  • Իրավաբանական նշանակության փաստի հաստատմումը հիմնավորող փաստաթղթավորված բավարար ապացուցներ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000-30.000 ՀՀ դրամ
  49Իրավաբանական նշանակություն ունեցող այլ փաստերը հաստատելու համար
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Դիմողի կողմից պատշաճ փաստաթղթեր ստանալու կամ կորցրած փաստաթղթերը վերականգնելու անհնարինությունը հաստատող ապացույցներ
  • Իրավաբանական նշանակության փաստի հաստատմումը հիմնավորող փաստաթղթավորված բավարար ապացուցներ
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000-30.000 ՀՀ դրամ
  50Գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցում իրականացնող մարմիններին գույքի նկատմամբ իրավունքի վերաբերյալ նախնական նշում կատարելու ծանուցման համար
  • Կողմի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագիր
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր
  • Փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը

  Պետական տուրք`

  • 2.000 ՀՀ դրամ

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000-10.000 ՀՀ դրամ
  Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն

  Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն

   
  Ծառայություն
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
  Ժամկետներ և արժեք
  1Քաղաքացիական գործերով դատական ակտերի կատարում, բացառությամբ իրավաբանական անձին կամ քաղաքացուն սնանկ ճանաչելու և մրցութային վարույթ սկսելու մասին գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի դատական ակտերը, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքի 24-րդ գլխով նախատեսված գործերով դատական ակտերի
  • Դիմում` կատարողական վարույթ հարուցելու կամ կատարողական թերթի պահանջները կատարելու մասին
  • Կատարողական թերթ կամ կատարողական մակագրության թերթ, ինչպես նաև "Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին" ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմում
  • Անձնագիր և (կամ) դրա պատճեն
  • Լիազորագիր (եթե պահանջատեր ֆիզիկական անձը հանդես է գալիս ներկայացուցչի միջոցով, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս ներկայացուցիչը)
  • Իրավաբանական անձի գրանցման վկայականը` տրված ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից կամ տնօրեն նշանակելու մասին որոշման պատճենը, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս տնօրենը
  • Լիազորությունները հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր, եթե պահանջատիրոջ անունից հանդես է գալիս նրա գույքի հավատարմագրային կառավարիչը, օրինական ներկայացուցիչը
  • Կատարողական վարույթի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր (աշխատանքի վայրից տեղեկանք, վճիռ, փորձաքննության եզրակացություն և այլն)

  Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսեր`

  • "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը բռնագանձվում են պարտապանից.
   1. գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 100.000 ՀՀ դրամ և ավելի չափովպահանջի բավարարմանն ուղղված գումարի, իսկ գույք հանձնելու դեպքում` այդ գույքի արժեքի 5 տոկոսի չափով
   2. 10.000 ՀՀ դրամից մինչև 100.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով և ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 5.000 ՀՀ դրամի չափով
   3. մինչև 10.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով՝ բռնագանձվող գումարի 50 տոկոսի չափով:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում ալիմենտային, աշխատավարձի բռնագանձման և կյանքին ու առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ հարուցված կատարողական վարույթներով՝ ըստ "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում նաև այն դեպքում, եթե կատարողական վարույթը կարճվել է "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-14-րդ կետերով սահմանված հիմքերից որևէ մեկով:
  2Քրեական գործերով դատարանի դատավճիռների և որոշումների կատարում` տուգանքների, գույքի բռնագրավման և գույքային բռնագանձումների մասով
  • Դիմում` կատարողական վարույթ հարուցելու կամ կատարողական թերթի պահանջները կատարելու մասին
  • Կատարողական թերթ կամ կատարողական մակագրության թերթ, ինչպես նաև "Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին" ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմում
  • Անձնագիր և (կամ) դրա պատճեն
  • Լիազորագիր (եթե պահանջատեր ֆիզիկական անձը հանդես է գալիս ներկայացուցչի միջոցով, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս ներկայացուցիչը)
  • Իրավաբանական անձի գրանցման վկայականը` տրված ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից կամ տնօրեն նշանակելու մասին որոշման պատճենը, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս տնօրենը
  • Լիազորությունները հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր, եթե պահանջատիրոջ անունից հանդես է գալիս նրա գույքի հավատարմագրային կառավարիչը, օրինական ներկայացուցիչը
  • Կատարողական վարույթի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր (աշխատանքի վայրից տեղեկանք, վճիռ, փորձաքննության եզրակացություն և այլն)

  Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսեր`

  • "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը բռնագանձվում են պարտապանից.
   1. գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 100.000 ՀՀ դրամ և ավելի չափովպահանջի բավարարմանն ուղղված գումարի, իսկ գույք հանձնելու դեպքում` այդ գույքի արժեքի 5 տոկոսի չափով
   2. 10.000 ՀՀ դրամից մինչև 100.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով և ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 5.000 ՀՀ դրամի չափով
   3. մինչև 10.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով՝ բռնագանձվող գումարի 50 տոկոսի չափով:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում ալիմենտային, աշխատավարձի բռնագանձման և կյանքին ու առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ հարուցված կատարողական վարույթներով՝ ըստ "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում նաև այն դեպքում, եթե կատարողական վարույթը կարճվել է "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-14-րդ կետերով սահմանված հիմքերից որևէ մեկով:
  3Արբիտրաժային տրիբունալների վճիռների կատարում
  • Դիմում` կատարողական վարույթ հարուցելու կամ կատարողական թերթի պահանջները կատարելու մասին
  • Կատարողական թերթ կամ կատարողական մակագրության թերթ, ինչպես նաև "Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին" ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմում
  • Անձնագիր և (կամ) դրա պատճեն
  • Լիազորագիր (եթե պահանջատեր ֆիզիկական անձը հանդես է գալիս ներկայացուցչի միջոցով, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս ներկայացուցիչը)
  • Իրավաբանական անձի գրանցման վկայականը` տրված ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից կամ տնօրեն նշանակելու մասին որոշման պատճենը, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս տնօրենը
  • Լիազորությունները հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր, եթե պահանջատիրոջ անունից հանդես է գալիս նրա գույքի հավատարմագրային կառավարիչը, օրինական ներկայացուցիչը
  • Կատարողական վարույթի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր (աշխատանքի վայրից տեղեկանք, վճիռ, փորձաքննության եզրակացություն և այլն)

  Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսեր`

  • "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը բռնագանձվում են պարտապանից.
   1. գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 100.000 ՀՀ դրամ և ավելի չափովպահանջի բավարարմանն ուղղված գումարի, իսկ գույք հանձնելու դեպքում` այդ գույքի արժեքի 5 տոկոսի չափով
   2. 10.000 ՀՀ դրամից մինչև 100.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով և ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 5.000 ՀՀ դրամի չափով
   3. մինչև 10.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով՝ բռնագանձվող գումարի 50 տոկոսի չափով:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում ալիմենտային, աշխատավարձի բռնագանձման և կյանքին ու առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ հարուցված կատարողական վարույթներով՝ ըստ "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում նաև այն դեպքում, եթե կատարողական վարույթը կարճվել է "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-14-րդ կետերով սահմանված հիմքերից որևէ մեկով:
  4Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում օտարերկրյա դատարանների և արբիտրաժային տրիբունալների քաղաքացիական և տնտեսական գործերով վճիռների և որոշումների, ինչպես նաև քրեական գործերով օտարերկրյա դատարանների դատավճիռների ու որոշումների կատարում` վնասի հատուցման և գույքային այլ բռնագանձումների մասով
  • Դիմում` կատարողական վարույթ հարուցելու կամ կատարողական թերթի պահանջները կատարելու մասին
  • Կատարողական թերթ կամ կատարողական մակագրության թերթ, ինչպես նաև "Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին" ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմում
  • Անձնագիր և (կամ) դրա պատճեն
  • Լիազորագիր (եթե պահանջատեր ֆիզիկական անձը հանդես է գալիս ներկայացուցչի միջոցով, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս ներկայացուցիչը)
  • Իրավաբանական անձի գրանցման վկայականը` տրված ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից կամ տնօրեն նշանակելու մասին որոշման պատճենը, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս տնօրենը
  • Լիազորությունները հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր, եթե պահանջատիրոջ անունից հանդես է գալիս նրա գույքի հավատարմագրային կառավարիչը, օրինական ներկայացուցիչը
  • Կատարողական վարույթի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր (աշխատանքի վայրից տեղեկանք, վճիռ, փորձաքննության եզրակացություն և այլն)

  Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսեր`

  • "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը բռնագանձվում են պարտապանից.
   1. գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 100.000 ՀՀ դրամ և ավելի չափովպահանջի բավարարմանն ուղղված գումարի, իսկ գույք հանձնելու դեպքում` այդ գույքի արժեքի 5 տոկոսի չափով
   2. 10.000 ՀՀ դրամից մինչև 100.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով և ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 5.000 ՀՀ դրամի չափով
   3. մինչև 10.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով՝ բռնագանձվող գումարի 50 տոկոսի չափով:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում ալիմենտային, աշխատավարձի բռնագանձման և կյանքին ու առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ հարուցված կատարողական վարույթներով՝ ըստ "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում նաև այն դեպքում, եթե կատարողական վարույթը կարճվել է "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-14-րդ կետերով սահմանված հիմքերից որևէ մեկով:
  5Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությամբ (մասնակցությամբ) գործող միջազգային դատարանի, ինչպես նաև միջազգային արբիտրաժի քաղաքացիական և տնտեսական գործերով վճիռների և որոշումների կատարում
  • Դիմում` կատարողական վարույթ հարուցելու կամ կատարողական թերթի պահանջները կատարելու մասին
  • Կատարողական թերթ կամ կատարողական մակագրության թերթ, ինչպես նաև "Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին" ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմում
  • Անձնագիր և (կամ) դրա պատճեն
  • Լիազորագիր (եթե պահանջատեր ֆիզիկական անձը հանդես է գալիս ներկայացուցչի միջոցով, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս ներկայացուցիչը)
  • Իրավաբանական անձի գրանցման վկայականը` տրված ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից կամ տնօրեն նշանակելու մասին որոշման պատճենը, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս տնօրենը
  • Լիազորությունները հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր, եթե պահանջատիրոջ անունից հանդես է գալիս նրա գույքի հավատարմագրային կառավարիչը, օրինական ներկայացուցիչը
  • Կատարողական վարույթի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր (աշխատանքի վայրից տեղեկանք, վճիռ, փորձաքննության եզրակացություն և այլն)

  Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսեր`

  • "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը բռնագանձվում են պարտապանից.
   1. գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 100.000 ՀՀ դրամ և ավելի չափովպահանջի բավարարմանն ուղղված գումարի, իսկ գույք հանձնելու դեպքում` այդ գույքի արժեքի 5 տոկոսի չափով
   2. 10.000 ՀՀ դրամից մինչև 100.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով և ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 5.000 ՀՀ դրամի չափով
   3. մինչև 10.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով՝ բռնագանձվող գումարի 50 տոկոսի չափով:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում ալիմենտային, աշխատավարձի բռնագանձման և կյանքին ու առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ հարուցված կատարողական վարույթներով՝ ըստ "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում նաև այն դեպքում, եթե կատարողական վարույթը կարճվել է "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-14-րդ կետերով սահմանված հիմքերից որևէ մեկով:
  6Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումների կատարում
  • Դիմում` կատարողական վարույթ հարուցելու կամ կատարողական թերթի պահանջները կատարելու մասին
  • Կատարողական թերթ կամ կատարողական մակագրության թերթ, ինչպես նաև "Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին" ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմում
  • Անձնագիր և (կամ) դրա պատճեն
  • Լիազորագիր (եթե պահանջատեր ֆիզիկական անձը հանդես է գալիս ներկայացուցչի միջոցով, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս ներկայացուցիչը)
  • Իրավաբանական անձի գրանցման վկայականը` տրված ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից կամ տնօրեն նշանակելու մասին որոշման պատճենը, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս տնօրենը
  • Լիազորությունները հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր, եթե պահանջատիրոջ անունից հանդես է գալիս նրա գույքի հավատարմագրային կառավարիչը, օրինական ներկայացուցիչը
  • Կատարողական վարույթի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր (աշխատանքի վայրից տեղեկանք, վճիռ, փորձաքննության եզրակացություն և այլն)

  Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսեր`

  • "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը բռնագանձվում են պարտապանից.
   1. գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 100.000 ՀՀ դրամ և ավելի չափովպահանջի բավարարմանն ուղղված գումարի, իսկ գույք հանձնելու դեպքում` այդ գույքի արժեքի 5 տոկոսի չափով
   2. 10.000 ՀՀ դրամից մինչև 100.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով և ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 5.000 ՀՀ դրամի չափով
   3. մինչև 10.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով՝ բռնագանձվող գումարի 50 տոկոսի չափով:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում ալիմենտային, աշխատավարձի բռնագանձման և կյանքին ու առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ հարուցված կատարողական վարույթներով՝ ըստ "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում նաև այն դեպքում, եթե կատարողական վարույթը կարճվել է "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-14-րդ կետերով սահմանված հիմքերից որևէ մեկով:
  7Անբողոքարկելի վարչական ակտերի կատարում` «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված կարգով
  • Դիմում` կատարողական վարույթ հարուցելու կամ կատարողական թերթի պահանջները կատարելու մասին
  • Կատարողական թերթ կամ կատարողական մակագրության թերթ, ինչպես նաև "Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին" ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմում
  • Անձնագիր և (կամ) դրա պատճեն
  • Լիազորագիր (եթե պահանջատեր ֆիզիկական անձը հանդես է գալիս ներկայացուցչի միջոցով, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս ներկայացուցիչը)
  • Իրավաբանական անձի գրանցման վկայականը` տրված ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից կամ տնօրեն նշանակելու մասին որոշման պատճենը, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս տնօրենը
  • Լիազորությունները հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր, եթե պահանջատիրոջ անունից հանդես է գալիս նրա գույքի հավատարմագրային կառավարիչը, օրինական ներկայացուցիչը
  • Կատարողական վարույթի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր (աշխատանքի վայրից տեղեկանք, վճիռ, փորձաքննության եզրակացություն և այլն)

  Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսեր`

  • "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը բռնագանձվում են պարտապանից.
   1. գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 100.000 ՀՀ դրամ և ավելի չափովպահանջի բավարարմանն ուղղված գումարի, իսկ գույք հանձնելու դեպքում` այդ գույքի արժեքի 5 տոկոսի չափով
   2. 10.000 ՀՀ դրամից մինչև 100.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով և ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 5.000 ՀՀ դրամի չափով
   3. մինչև 10.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով՝ բռնագանձվող գումարի 50 տոկոսի չափով:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում ալիմենտային, աշխատավարձի բռնագանձման և կյանքին ու առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ հարուցված կատարողական վարույթներով՝ ըստ "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում նաև այն դեպքում, եթե կատարողական վարույթը կարճվել է "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-14-րդ կետերով սահմանված հիմքերից որևէ մեկով:
  8Կատարողական մակագրության թերթի կատարում
  • Դիմում` կատարողական վարույթ հարուցելու կամ կատարողական թերթի պահանջները կատարելու մասին
  • Կատարողական թերթ կամ կատարողական մակագրության թերթ, ինչպես նաև "Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին" ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմում
  • Անձնագիր և (կամ) դրա պատճեն
  • Լիազորագիր (եթե պահանջատեր ֆիզիկական անձը հանդես է գալիս ներկայացուցչի միջոցով, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս ներկայացուցիչը)
  • Իրավաբանական անձի գրանցման վկայականը` տրված ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից կամ տնօրեն նշանակելու մասին որոշման պատճենը, եթե պահանջատեր իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս տնօրենը
  • Լիազորությունները հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր, եթե պահանջատիրոջ անունից հանդես է գալիս նրա գույքի հավատարմագրային կառավարիչը, օրինական ներկայացուցիչը
  • Կատարողական վարույթի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր (աշխատանքի վայրից տեղեկանք, վճիռ, փորձաքննության եզրակացություն և այլն)

  Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսեր`

  • "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը բռնագանձվում են պարտապանից.
   1. գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 100.000 ՀՀ դրամ և ավելի չափովպահանջի բավարարմանն ուղղված գումարի, իսկ գույք հանձնելու դեպքում` այդ գույքի արժեքի 5 տոկոսի չափով
   2. 10.000 ՀՀ դրամից մինչև 100.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով և ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 5.000 ՀՀ դրամի չափով
   3. մինչև 10.000 ՀՀ դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով՝ բռնագանձվող գումարի 50 տոկոսի չափով:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում ալիմենտային, աշխատավարձի բռնագանձման և կյանքին ու առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ հարուցված կատարողական վարույթներով՝ ըստ "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 67 րդ հոդվածի 2-րդ մասի:

  • Կատարողական գործողությունների կատարման ծախս չի բռնագանձվում նաև այն դեպքում, եթե կատարողական վարույթը կարճվել է "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-14-րդ կետերով սահմանված հիմքերից որևէ մեկով:
  Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն

  Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն

   
  Ծառայություն
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
  Ժամկետներ և արժեք
  1Ընտանեկան կարգավիճակի մասին տեղեկանքի էլեկտրոնային կամ թղթային տրամադրում
  • Անձամբ դիմելու դեպքում՝ անձնագիր
  • Լիազորված անձի միջոցով դիմելու դեպքում՝ պարզ լիազորագիր
  • Հայտարարություն
  • Լիազորողի և լիազորվածի անձնագրերի պատճեններ

  Ծառայության սակագին`

  • Յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 1.000 ՀՀ դրամ
  • Չորսից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 5.000 ՀՀ դրամ
  • Երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 8.000 ՀՀ դրամ
  • Երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 12.000 ՀՀ դրամ
  2Ընտանեկան կարգավիճակի մասին տեղեկանքի տրամադրում Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված՝ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական բնակության վայր չունեցող (չունեցած) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերաբերյալ
  • Անձամբ դիմելու դեպքում՝ անձնագիր
  • Լիազորված անձի միջոցով դիմելու դեպքում՝ պարզ լիազորագիր
  • Հայտարարություն
  • Լիազորողի և լիազորվածի անձնագրերի պատճեններ
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 15.000 ՀՀ դրամ
  3Ընտանեկան կարգավիճակի մասին երկլեզու տեղեկանքի տրամադրում (հայերեն/անգլերեն կամ հայերեն/ռուսերեն)

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ
  4Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մեջ ուղղման, փոփոխման, լրացման մասին եզրակացության հաստատում կամ մերժում
  • Դիմում
  • Գործ

  Ծառայության սակագին`

  • Տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 10.000 ՀՀ դրամ
  • Հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 20.000 ՀՀ դրամ
  • Երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 30.000 ՀՀ դրամ
  5Անվան, հայրանվան, ազգանվան փոխման մասին եզրակացության հաստատում կամ մերժում

  Ծառայության սակագին`

  • Տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 20.000 ՀՀ դրամ
  • Հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 30.000 ՀՀ դրամ
  • Երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 50.000 ՀՀ դրամ
  6Քաղաքացիական կացության ակտի գրանցման վերականգնման մասին եզրակացության հաստատում կամ մերժում

  Ծառայության սակագին`

  • Տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 10.000 ՀՀ դրամ
  • Հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 20.000 ՀՀ դրամ
  • Երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 30.000 ՀՀ դրամ
  7Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, օտարերկրյա պետությունում մշտապես բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների` միմյանց կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ ամուսնության գրանցման մասին թույլտվության տրամադրում

  Ծառայության սակագին`

  • Յոթերորդ աշխատանքային օրը՝ 50.000 ՀՀ դրամ
  • Երեքից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 120.000 ՀՀ դրամ
  • Մեկից երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 150.000 ՀՀ դրամ
  8Փաստաթղթի վրա ապոստիլ դնելը
  • Դիմում
  • ապոստիլով վավերացման ենթակա փաստաթղթի իսկական օրինակը կամ նոտարական կարգով վավերացված փաստաթուղթը

  Ծառայության սակագին`

  • Երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 5.000 ՀՀ դրամ
  • Մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 8.000 ՀՀ դրամ
  9Ամուսնացող անձանց ցանկությամբ ամուսնության պետական գրանցում քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի աշխատավայրից դուրս

  Ծառայության սակագին`

  • 50.000 ՀՀ դրամ
  10Ամուսնացող անձանց ցանկությամբ ամուսնության պետական գրանցում ոչ աշխատանքային օրերին, ոչ աշխատանքային ժամերին

  Ծառայության սակագին`

  • 50.000 ՀՀ դրամ
  11Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի տարածքում ամուսնությունների հանդիսավոր գրանցում

  Ծառայության սակագին`

  • 20.000 ՀՀ դրամ
  12Փաստաթղթերի պատճենահանումը և պատճենների տրամադրումը նույն պահին

  Ծառայության սակագին`

  • Մինչև հինգ էջ՝ 200 ՀՀ դրամ
  • Հինգից տասը էջ՝ 100 ՀՀ դրամ
  • Տասից ավելի էջերի դեպքում՝ յուրաքանչյուր էջը՝ 20 ՀՀ դրամ
  Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր

  Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր

   
  Ծառայություն
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
  Ժամկետներ և արժեք
  1Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից
  • Իրավաբանական անձի կանոնադրությունը` հաստատված հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) կողմից
  • Տեղեկություններ իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրա ժամանակավոր պաշտոնակատարի վերաբերյալ՝ անձնագրային տվյալները և սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում 2-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթի փոխարեն ներկայացվում է հիմնադրի միանձնյա գրավոր որոշումը
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրների կազմում առկա է ՀՀ իրավաբանական անձ, ապա, ի հավելումն Փաստաթղթերի, անհրաժեշտ է ներկայացնել հիմնադիր իրավաբանական անձի կառավարման լիազորված մարմնի որոշումը և տեղեկատվություն հիմնադիր իրավաբանական անձի վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձի անվանումը և պետական գրանցման համարը: Սույն մասում նշված տեղեկությունը չի ներկայացվում, եթե հիմնադիրը պետություն կամ համայնք է:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից, կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա ֆիզիկական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է տվյալ անձի անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի պատճենը՝ վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի վերագրանցման կամ իրավաբանական անձի մասին օրենքով սահմանված տեղեկությունները գրանցամատյանում գրառելու դեպքում, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, իրավաբանական անձը ներկայացնում է նաև գրանցող մարմնի տված պետական գրանցման վկայականի (պետական գրանցման մասին որոշման կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթղթի) և հիմնադիր փաստաթղթերի բնօրինակները:
  • Առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հատուկ օրենքներով կարող են նախատեսվել նաև պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաստաթղթեր:
  • Երկու աշխատանքային օր, բացառությամբ՝ երբ դիմողն օգտվում է օրենքով նախատեսված փաստաթղթերի նմուշային ձևերից: Վերջինիս դեպքում գրանցումն իրականացվում է անմիջապես:
  • Պետական տուրք չի գանձվում
  2Բաժնետիրական ընկերության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից
  • Իրավաբանական անձի կանոնադրությունը` հաստատված հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) կողմից
  • Տեղեկություններ իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրա ժամանակավոր պաշտոնակատարի վերաբերյալ՝ անձնագրային տվյալները և սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում 2-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթի փոխարեն ներկայացվում է հիմնադրի միանձնյա գրավոր որոշումը
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրների կազմում առկա է ՀՀ իրավաբանական անձ, ապա, ի հավելումն Փաստաթղթերի, անհրաժեշտ է ներկայացնել հիմնադիր իրավաբանական անձի կառավարման լիազորված մարմնի որոշումը և տեղեկատվություն հիմնադիր իրավաբանական անձի վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձի անվանումը և պետական գրանցման համարը: Սույն մասում նշված տեղեկությունը չի ներկայացվում, եթե հիմնադիրը պետություն կամ համայնք է:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից, կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա ֆիզիկական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է տվյալ անձի անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի պատճենը՝ վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի վերագրանցման կամ իրավաբանական անձի մասին օրենքով սահմանված տեղեկությունները գրանցամատյանում գրառելու դեպքում, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, իրավաբանական անձը ներկայացնում է նաև գրանցող մարմնի տված պետական գրանցման վկայականի (պետական գրանցման մասին որոշման կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթղթի) և հիմնադիր փաստաթղթերի բնօրինակները:
  • Առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հատուկ օրենքներով կարող են նախատեսվել նաև պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաստաթղթեր:

  • Երկու աշխատանքային օր
  • Պետական տուրք չի գանձվում
  3Արտադրական կոոպերատիվի պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից
  • Իրավաբանական անձի կանոնադրությունը` հաստատված հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) կողմից
  • Տեղեկություններ իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրա ժամանակավոր պաշտոնակատարի վերաբերյալ՝ անձնագրային տվյալները և սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում 2-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթի փոխարեն ներկայացվում է հիմնադրի միանձնյա գրավոր որոշումը
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրների կազմում առկա է ՀՀ իրավաբանական անձ, ապա, ի հավելումն Փաստաթղթերի, անհրաժեշտ է ներկայացնել հիմնադիր իրավաբանական անձի կառավարման լիազորված մարմնի որոշումը և տեղեկատվություն հիմնադիր իրավաբանական անձի վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձի անվանումը և պետական գրանցման համարը: Սույն մասում նշված տեղեկությունը չի ներկայացվում, եթե հիմնադիրը պետություն կամ համայնք է:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից, կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա ֆիզիկական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է տվյալ անձի անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի պատճենը՝ վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի վերագրանցման կամ իրավաբանական անձի մասին օրենքով սահմանված տեղեկությունները գրանցամատյանում գրառելու դեպքում, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, իրավաբանական անձը ներկայացնում է նաև գրանցող մարմնի տված պետական գրանցման վկայականի (պետական գրանցման մասին որոշման կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթղթի) և հիմնադիր փաստաթղթերի բնօրինակները:
  • Առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հատուկ օրենքներով կարող են նախատեսվել նաև պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաստաթղթեր:
  • Երկու աշխատանքային օր
  • Պետական տուրք չի գանձվում
  4Լիակատար ընկերակցության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից
  • Իրավաբանական անձի կանոնադրությունը` հաստատված հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) կողմից
  • Տեղեկություններ իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրա ժամանակավոր պաշտոնակատարի վերաբերյալ՝ անձնագրային տվյալները և սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում 2-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթի փոխարեն ներկայացվում է հիմնադրի միանձնյա գրավոր որոշումը
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրների կազմում առկա է ՀՀ իրավաբանական անձ, ապա, ի հավելումն Փաստաթղթերի, անհրաժեշտ է ներկայացնել հիմնադիր իրավաբանական անձի կառավարման լիազորված մարմնի որոշումը և տեղեկատվություն հիմնադիր իրավաբանական անձի վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձի անվանումը և պետական գրանցման համարը: Սույն մասում նշված տեղեկությունը չի ներկայացվում, եթե հիմնադիրը պետություն կամ համայնք է:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից, կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա ֆիզիկական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է տվյալ անձի անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի պատճենը՝ վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի վերագրանցման կամ իրավաբանական անձի մասին օրենքով սահմանված տեղեկությունները գրանցամատյանում գրառելու դեպքում, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, իրավաբանական անձը ներկայացնում է նաև գրանցող մարմնի տված պետական գրանցման վկայականի (պետական գրանցման մասին որոշման կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթղթի) և հիմնադիր փաստաթղթերի բնօրինակները:
  • Առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հատուկ օրենքներով կարող են նախատեսվել նաև պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաստաթղթեր:
  • Երկու աշխատանքային օր
  • Պետական տուրք չի գանձվում
  5Գյուղատնտեսական կոոպերատիվի պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից
  • Իրավաբանական անձի կանոնադրությունը` հաստատված հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) կողմից
  • Տեղեկություններ իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրա ժամանակավոր պաշտոնակատարի վերաբերյալ՝ անձնագրային տվյալները և սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում 2-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթի փոխարեն ներկայացվում է հիմնադրի միանձնյա գրավոր որոշումը
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրների կազմում առկա է ՀՀ իրավաբանական անձ, ապա, ի հավելումն Փաստաթղթերի, անհրաժեշտ է ներկայացնել հիմնադիր իրավաբանական անձի կառավարման լիազորված մարմնի որոշումը և տեղեկատվություն հիմնադիր իրավաբանական անձի վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձի անվանումը և պետական գրանցման համարը: Սույն մասում նշված տեղեկությունը չի ներկայացվում, եթե հիմնադիրը պետություն կամ համայնք է:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից, կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա ֆիզիկական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է տվյալ անձի անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի պատճենը՝ վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի վերագրանցման կամ իրավաբանական անձի մասին օրենքով սահմանված տեղեկությունները գրանցամատյանում գրառելու դեպքում, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, իրավաբանական անձը ներկայացնում է նաև գրանցող մարմնի տված պետական գրանցման վկայականի (պետական գրանցման մասին որոշման կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթղթի) և հիմնադիր փաստաթղթերի բնօրինակները:
  • Առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հատուկ օրենքներով կարող են նախատեսվել նաև պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաստաթղթեր:

  • Երկու աշխատանքային օր
  • Պետական տուրք չի գանձվում
  6Համատիրության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Համատիրություն հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը կամ հիմնադիր ժողովի արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից
  • Կոոպերատիվի կանոնադրությունը` հաստատված հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) կողմից
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Տեղեկություններ կոոպերատիվի գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրա ժամանակավոր պաշտոնակատարի վերաբերյալ՝ անձնագրային տվյալները և սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Տեղեկություններ համատիրության կազմում ընդգրկված շենքերի վերաբերյալ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 1.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160768)
  7Պետական ոչ առևտրային, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Կազմակերպության հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը կամ հիմնադիր ժողովի արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից
  • Կազմակերպության կանոնադրությունը` հաստատված հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) կողմից
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Տեղեկություններ կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրա ժամանակավոր պաշտոնակատարի վերաբերյալ՝ անձնագրային տվյալները և սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  8Սպառողական կոոպերատիվի պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Սպառողական կոոպերատիվ հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը կամ հիմնադիր ժողովի արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից
  • Սպառողական կոոպերատիվի կանոնադրությունը` հաստատված հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) կողմից
  • Տեղեկություններ սպառողական կոոպերատիվի գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրա ժամանակավոր պաշտոնակատարի վերաբերյալ՝ անձնագրային տվյալները և սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված սպառողական կոոպերատիվի հիմնադիրների կազմում առկա է ՀՀ իրավաբանական անձ, ապա, ի հավելումն Փաստաթղթերի, անհրաժեշտ է ներկայացնել հիմնադիր իրավաբանական անձի կառավարման լիազորված մարմնի որոշումը և տեղեկատվություն հիմնադիր իրավաբանական անձի վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձի անվանումը և պետական գրանցման համարը: Սույն մասում նշված տեղեկությունը չի ներկայացվում, եթե հիմնադիրը պետություն կամ համայնք է:

   Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված սպառողական կոոպերատիվի հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից, կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված:

   Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված սպառողական կոոպերատիվի հիմնադիրը օտարերկրյա ֆիզիկական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված Փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է տվյալ անձի անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի պատճենը՝ վավերացված և հայերեն թարգմանված:

  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  9Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության, բաժնետիրական ընկերության, արտադրական կոոպերատիվի, լիակատար ընկերակցության, գյուղատնտեսական կոոպերատիվի կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում (այդ թվում պայմանավորված՝ 1) անվանման, 2) մասնակցի, 3) մասնակցի տվյալների, 4) իրավաբանական հասցեի, 5) կանոնադրական կապիտալի և այլ փոփոխություններով)
  • Դիմում
  • Կանոնադրության փոփոխությունները, լրացումները կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  10Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության, բաժնետիրական ընկերության, արտադրական կոոպերատիվի, լիակատար ընկերակցության, գյուղատնտեսական կոոպերատիվի մասնակիցների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում, որը պետք է պարունակի նոր մասնակիցների մասին տեղեկություններ՝ անձնագրային տվյալները՝ ֆիզիկական անձի դեպքում, կամ գրանցման համարը` ՀՀ-ում գրանցված իրավաբանական անձի դեպքում
  • Բաժնեմասի կամ դրա մասի օտարման հիմքը (պայմանագիր, դատարանիվճիռևայլն)
  • Ընկերության տնօրենի գրավոր հավաստումը ընկերության մասնակիցների նախապատվության իրավունքի (դրա առկայության դեպքում) իրականացման՝ օրենքով և ընկերության կանոնադրությամբ սահմանված կարգը պահպանելու մասին: Եթե ընկերության մասնակցի բաժնեմասը փոխանցվում է նոտարական կարգով վավերացված պայմանագրով, ապա սույն մասում նշվածհ ավաստումը չի ներկայացվում
  • Իրավաբանական անձի իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  11Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության, բաժնետիրական ընկերության, արտադրական կոոպերատիվի, լիակատար ընկերակցության, գյուղատնտեսական կոոպերատիվի գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  12Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության, բաժնետիրական ընկերության, արտադրական կոոպերատիվի, լիակատար ընկերակցության, գյուղատնտեսական կոոպերատիվի գործադիր մարմնի ղեկավարի տվյալների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Անմիջապես

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  13Համատիրության կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում (այդ թվում պայմանավորված՝ 1) անվանման, 2) մասնակցի, 3) մասնակցի տվյալների, 4) իրավաբանական հասցեի, 5) կանոնադրական կապիտալի և այլ փոփոխություններով)
  • Դիմում
  • Կանոնադրության փոփոխությունները, լրացումները կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 1.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160768)
  14Համատիրության գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 1.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160768)
  15Համատիրության գործադիր մարմնի ղեկավարի տվյալների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Անմիջապես

  Ծառայության սակագին`

  • 1.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160768)
  16Պետական ոչ առևտրային, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում (այդ թվում պայմանավորված՝ 1) անվանման, 2)իրավաբանական հասցեի և այլ փոփոխություններով)
  • Դիմում
  • կանոնադրության փոփոխությունները, լրացումները կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  17Պետական ոչ առևտրային, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  18Պետական ոչ առևտրային, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի տվյալների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Անմիջապես

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  19Սպառողական կոոպերատիվների կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում (այդ թվում պայմանավորված՝ 1) անվանման, 2)իրավաբանական հասցեի և այլ փոփոխություններով)
  • Դիմում
  • կանոնադրության փոփոխությունները, լրացումները կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  20Սպառողական կոոպերատիվների գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  21Սպառողական կոոպերատիվների գործադիր մարմնի ղեկավարի տվյալների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Անմիջապես

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  22Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանքս ահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի լուծարման դեպքում լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին գործակալության կողմից գրառում կատարելու համար իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարը կամ օրենքով կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված մարմինը կամ նրանց լիազորած անձը գործակալություն են ներկայացվում՝
  • Գրանցող մարմնի տված գրանցման վկայականը (պետական գրանցման մասին որոշումը կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթուղթ)
  • Իրավաբանական անձի հիմնադիր փաստաթղթերը
  • Օրենքով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  23Բաժնետիրական ընկերության լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանքս ահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի լուծարման դեպքում լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին գործակալության կողմից գրառում կատարելու համար իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարը կամ օրենքով կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված մարմինը կամ նրանց լիազորած անձը գործակալություն են ներկայացվում՝
  • Գրանցող մարմնի տված գրանցման վկայականը (պետական գրանցման մասին որոշումը կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթուղթ)
  • Իրավաբանական անձի հիմնադիր փաստաթղթերը
  • Օրենքով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  24Արտադրական կոոպերատիվի լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանքս ահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի լուծարման դեպքում լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին գործակալության կողմից գրառում կատարելու համար իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարը կամ օրենքով կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված մարմինը կամ նրանց լիազորած անձը գործակալություն են ներկայացվում՝
  • Գրանցող մարմնի տված գրանցման վկայականը (պետական գրանցման մասին որոշումը կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթուղթ)
  • Իրավաբանական անձի հիմնադիր փաստաթղթերը
  • Օրենքով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  25Լիակատար ընկերակցության լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանքս ահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի լուծարման դեպքում լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին գործակալության կողմից գրառում կատարելու համար իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարը կամ օրենքով կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված մարմինը կամ նրանց լիազորած անձը գործակալություն են ներկայացվում՝
  • Գրանցող մարմնի տված գրանցման վկայականը (պետական գրանցման մասին որոշումը կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթուղթ)
  • Իրավաբանական անձի հիմնադիր փաստաթղթերը
  • Օրենքով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  26Գյուղատնտեսական կոոպերատիվի լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանքս ահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի լուծարման դեպքում լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին գործակալության կողմից գրառում կատարելու համար իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարը կամ օրենքով կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված մարմինը կամ նրանց լիազորած անձը գործակալություն են ներկայացվում՝
  • Գրանցող մարմնի տված գրանցման վկայականը (պետական գրանցման մասին որոշումը կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթուղթ)
  • Իրավաբանական անձի հիմնադիր փաստաթղթերը
  • Օրենքով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  27Համատիրության լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանքս ահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 1.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160768)
  28Պետական ոչ առևտրային, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանքս ահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  29Սպառողական կոոպերատիվի լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանքս ահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի լուծարման դեպքում լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին գործակալության կողմից գրառում կատարելու համար իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարը կամ օրենքով կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված մարմինը կամ նրանց լիազորած անձը գործակալություն են ներկայացվում՝
  • Գրանցող մարմնի տված գրանցման վկայականը (պետական գրանցման մասին որոշումը կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթուղթ)
  • Իրավաբանական անձի հիմնադիր փաստաթղթերը
  • Օրենքով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  30Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ

  • Սնանկության հետևանքով լուծարված իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցման համար ներկայացվում են դիմում, իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը:
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  31Փակ բաժնետիրական ընկերության լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ

  • Սնանկության հետևանքով լուծարված իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցման համար ներկայացվում են դիմում, իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը:
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  32
  Արտադրական կոոպերատիվի լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ

  • Սնանկության հետևանքով լուծարված իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցման համար ներկայացվում են դիմում, իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը:
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  33Լիակատար տնտեսական լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ

  • Սնանկության հետևանքով լուծարված իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցման համար ներկայացվում են դիմում, իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը:
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  34Գյուղատնտեսական կոոպերատիվի լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ

  • Սնանկության հետևանքով լուծարված իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցման համար ներկայացվում են դիմում, իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը:
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  35Համատիրության լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ

  • Սնանկության հետևանքով լուծարված իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցման համար ներկայացվում են դիմում, իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը:
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 1.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160768)
  36Պետական ոչ առևտրային, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ

  • Սնանկության հետևանքով լուծարված իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցման համար ներկայացվում են դիմում, իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը:
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  37Սպառողական կոոպերատիվի լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ

  • Սնանկության հետևանքով լուծարված իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցման համար ներկայացվում են դիմում, իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը:
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  38Իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանման հաշվառում
  • Դիմում, որը պետք է պարունակի`
   1. հիմնադիր իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը (ստորագրված հիմնադրի գործադիր մարմնի, առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին տեղեկություններ (անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և hամապատասխան տեղեկանքի համարը, բնակության կամ հաշվառման վայրի հասցեն, կապի միջոցները՝ hեռախոսահամար, ֆաքսի համար, էլեկտրոնային փոստ (առկայության եպքում)
   3. եթե իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումների կամ հիմնարկների հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա առանձնացված ստորաբաժանումների կամ հիմնարկների պետական հաշվառման համար, սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ, և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված
  • Իրավասու մարմնի որոշում(ներ)ն առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավար կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին
  • Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի կանոնադրությունը` ստորագրված հիմնադրի լիազորած անձի կողմից
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային՝ 12.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  39Իրավաբանական անձի հիմնարկի հաշվառում
  • Դիմում, որը պետք է պարունակի`
   1. հիմնադիր իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը (ստորագրված հիմնադրի գործադիր մարմնի, առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին տեղեկություններ (անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և hամապատասխան տեղեկանքի համարը, բնակության կամ հաշվառման վայրի հասցեն, կապի միջոցները՝ hեռախոսահամար, ֆաքսի համար, էլեկտրոնային փոստ (առկայության եպքում)
   3. եթե իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումների կամ հիմնարկների հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա առանձնացված ստորաբաժանումների կամ հիմնարկների պետական հաշվառման համար, սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ, և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված
  • Իրավասու մարմնի որոշում(ներ)ն առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավար կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին
  • Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի կանոնադրությունը` ստորագրված հիմնադրի լիազորած անձի կողմից
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  40Իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանման կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում (այդ թվում պայմանավորված՝ 1) անվանման, 2) հիմնադրի, 3) իրավաբանական հասցեի և այլ փոփոխություններով)
  • Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
  • Կատարված փոփոխությունների մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  41Իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանման գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշումանձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  42Իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանման գործադիր մարմնի ղեկավարի տվյալների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Անմիջապես

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  43Իրավաբանական անձի հիմնարկի կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում (այդ թվում պայմանավորված՝ 1) անվանման, 2) հիմնադրի տվյալների , 3) իրավաբանական հասցեի և այլ փոփոխություններով)
  • Դիմում (ստորագրված հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
  • Կատարված փոփոխությունների մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  44Իրավաբանական անձի հիմնարկի գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  45Իրավաբանական անձի հիմնարկի գործադիր մարմնի ղեկավարի տվյալների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Անմիջապես

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  46Իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումը հաշվառումից հանում
  • Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
  • Գործունեության դադարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Օտարերկրյա իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումը պետական հաշվառումից հանելու համար, ի հավելումն վերը նշված փաստաթղթերի, ներկայացնում է նաև`

  • Հիմնադրի տված տեղեկանքը, որով հավաստվում է պարտատերերի` առաջացած պարտավորությունների բավարարումը կամ նման պարտավորությունների բացակայությունը
  • ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որոնք սահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  47Իրավաբանական անձի հիմնարկը հաշվառումից հանում
  • Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
  • Գործունեության դադարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Օտարերկրյա իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումը պետական հաշվառումից հանելու համար, ի հավելումն վերը նշված փաստաթղթերի, ներկայացնում է նաև`

  • Հիմնադրի տված տեղեկանքը, որով հավաստվում է պարտատերերի` առաջացած պարտավորությունների բավարարումը կամ նման պարտավորությունների բացակայությունը
  • ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որոնք սահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  48Հիմնադրամի պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադրի (հիմնադիրների) որոշում
  • Իրավաբանական անձի կանոնադրությունը` հաստատված հիմնադրի (հիմնադիրների) կողմից
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Տեղեկություններ իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի վերաբերյալ՝ անձնագրային տվյալները և սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրների կազմում առկա է Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձ, ապա, ի հավելումն նախատեսված փաստաթղթերի, անհրաժեշտ է ներկայացնել հիմնադիր իրավաբանական անձի կառավարման լիազորված մարմնի որոշումը և տեղեկատվություն հիմնադիր իրավաբանական անձի վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձի անվանումը և պետական գրանցման համարը: Սույն մասում նշված տեղեկությունը չի ներկայացվում, եթե հիմնադիրը պետություն կամ համայնք է:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, նախատեսված փաստաթղթերից բացի, ներկայացնում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից, կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրը օտարերկրյա ֆիզիկական անձ է, ապա պետական գրանցման համար, սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված փաստաթղթերից բացի, ներկայացնում է տվյալ անձի անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի պատճենը՝ վավերացված և հայերեն թարգմանված:
  • Հիմնադրամի անվանման մեջ հանրահայտ ֆիզիկական անձի անունը օգտագործելու դեպքում պետք է ներկայացվի այդ անձի, իսկ եթե ֆիզիկական անձը մահացած է՝ նրա ժառանգություն ստացած բոլոր ժառանգների գրավոր համաձայնությունը: Ժառանգություն ստացած ժառանգներ չունենալու դեպքում անձի անունը թույլատրվում է հիմնադրամի անվանման մեջ օգտագործել, եթե այդ անձի համբավը ձեռք է բերվել այնպիսի ոլորտում, որը համընկնում է հիմնադրամի գործունեության հիմնական ոլորտին:
  • 15 օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  49Հիմնադրամի կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Կանոնադրության փոփոխությունները, լրացումները կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • 15 օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  50Հիմնադրամի գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • 15 օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  51Հիմնադրամի գործադիր մարմնի ղեկավարի անձնագրային տվյալների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • 15 օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  52Հիմնադրամի լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմինների (դատարան, հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդ) որոշումներ
  • Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանք սահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի լուծարման դեպքում լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին գործակալության կողմից գրառում կատարելու համար իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարը կամ օրենքով կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված մարմինը կամ նրանց լիազորած անձը վերոնշյալ փաստաթղթերից բացի գործակալություն են ներկայացնում նաև՝

  • Գրանցող մարմնի տված գրանցման վկայականը (պետական գրանցման մասին որոշումը կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթուղթ)
  • Իրավաբանական անձի հիմնադիր փաստաթղթերը:
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  53Հիմնադրամի լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Դատարանի որոշում լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  54Հիմնադրամի առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի պետական հաշվառում
  • Դիմում, որը պետք է պարունակի`
   1. հիմնադիր իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը (ստորագրված հիմնադրի գործադիր մարմնի, առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին տեղեկություններ (անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, բնակության կամ հաշվառման վայրի հասցեն, կապի միջոցները՝ հեռախոսահամար, ֆաքսի համար, էլեկտրոնային փոստ (առկայության դեպքում)
  • Իրավասու մարմնի որոշում(ներն առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավար կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին
  • Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի կանոնադրությունը` ստորագրված հիմնադրի լիազորած անձի կողմից
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Հիմնարկի համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  55Հիմնադրամի առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի փոփոխությունների պետական հաշվառում
  • Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
  • Կատարված փոփոխությունների մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Հիմնարկի համար՝ 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  56Վերակազմակերպում վերակազմավորման ճանապարհով
  • Վերակազմավորվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է՝
   1. Դիմում
   2. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է՝
   1. Դիմում
   2. Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին որոշում
   3. Կանոնադրություն
   4. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
   5. Վերակազմավորվող իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշում
   6. Փոխանցման ակտ
  • Ներկայացվում են նաև մասնակիցների մասնակցությունները հավաստող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր), ինչպես նաև« Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի 66-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերում նշված հոդվածով ամրագրված տեղեկություններ:
  • Վերակազմակերպմանը մասնակցող անձինք ներկայացնում են նաև իրավաբանական անձի գործագիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ իրավաբանական անձը վերակազմակերպման մասին օրենքով սահմանված կարգով տեղեկացրել է իրեն հայտնի բոլոր պարտատերերին, որոնցից առարկություններ չեն ստացվել, կամ իրավաբանական անձի բոլոր պարտատերերի առաջացած բոլոր պահանջները բավարարվել են:
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային կազմակերպություններ՝ 10․000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160719), իսկ վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար պետական տուրք չի գանձվում:
  • Ոչ առևտրային կազմակերպություններ՝ 5․000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160727), իսկ վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար 10000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727):
  57Վերակազմակերպում միաձուլման ճանապարհով
  • Միաձուլվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է
   1. Դիմում, որում պետք է նշվեն միաձուլվող իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը
   2. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Միաձուլման արդյունքում ստեղծվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է
   1. Իրավաբանական անձի հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ հիմնադրի (հիմնադիրների) լիազորված անձի դիմումը
   2. Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ նախագահի և քարտուղարի կողմից (բացառությամբ մեկ անձով հիմնադրվող իրավաբանական անձանց): Օրենքով սահմանված դեպքում մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում ներկայացվում է հիմնադրի գրավոր որոշումը
   3. Ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) հաստատած էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով կանոնադրությունը կամ կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ՝ թղթային կրիչի վրա
   4. Միաձուլվող իրավաբանական անձանց մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմինների որոշումները
   5. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
   6. Փոխանցման ակտերը
   7. Միաձուլման պայմանագիրը
   8. առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ օրենքներով կամ այլ օրենքներով նախատեսված պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաստաթղթեր:
  • Վերակազմակերպմանը մասնակցող անձինք ներկայացնում են նաև իրավաբանական անձի գործագիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ տվյալ միաձուլումը չի հակասում «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքին:
  • Վերակազմակերպմանը մասնակցող անձինք ներկայացնում են նաև իրավաբանական անձի գործագիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ իրավաբանական անձը վերակազմակերպման մասին օրենքով սահմանված կարգով տեղեկացրել է իրեն հայտնի բոլոր պարտատերերին, որոնցից առարկություններ չեն ստացվել, կամ իրավաբանական անձի բոլոր պարտատերերի առաջացած բոլոր պահանջները բավարարվել են:
  • Առևտրային կազմակերպությունները ներկայացնում են նաև մասնակիցների մասնակցությունները հավաստող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային կազմակերպություններ՝ 10․000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160719), իսկ վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար պետական տուրք չի գանձվում:
  • Ոչ առևտրային կազմակերպություններ՝ 5․000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160727), իսկ վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար 10000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727):
  58Վերակազմակերպում միացման ճանապարհով
  • Միացող իրավաբանական անձը ներկայացնում է
   1. Դիմում, որում պետք է նշվեն միացող իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը
   2. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Միացման արդյունքում ստեղծվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է
   1. Դիմում, որում պետք է նշվեն միացման արդյունքում ընդլայնվող իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը
   2. Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
   3. Փոխանցման ակտ(եր)ը
   4. Միացման պայմանագիրը (պայմանագրերը)
   5. Միացմանը մասնակցող իրավաբանական անձանց մասնակիցների համատեղ ընդհանուր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը
   6. Միացող իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմնի որոշումը
   7. պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ:
  • Վերակազմակերպմանը մասնակցող անձինք ներկայացնում են նաև իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ տվյալ միացումը չի հակասում "Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին" ՀՀ օրենքին:
  • Վերակազմակերպմանը մասնակցող անձինք ներկայացնում են նաև իրավաբանական անձի գործագիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ իրավաբանական անձը վերակազմակերպման մասին օրենքով սահմանված կարգով տեղեկացրել է իրեն հայտնի բոլոր պարտատերերին, որոնցից առարկություններ չեն ստացվել, կամ իրավաբանական անձի բոլոր պարտատերերի առաջացած բոլոր պահանջները բավարարվել են:
  • Առևտրային կազմակերպությունները ներկայացնում են նաև մասնակիցների մասնակցությունները հավաստող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային կազմակերպություններ՝ 10․000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160719):
  • Ոչ առևտրային կազմակերպություններ՝ 5․000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160727):
  59Վերակազմակերպում բաժանման ճանապարհով
  • Բաժանվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է
   1. Դիմում, որում պետք է նշվեն բաժանվող իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը
   2. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Բաժանման արդյունքում ստեղծվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է
   1. Իրավաբանական անձի հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ հիմնադրի (հիմնադիրների) լիազորած անձի դիմումը
   2. Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ նախագահի և քարտուղարի կողմից (բացառությամբ մեկ անձով հիմնադրվող իրավաբանական անձանց): Օրենքով սահմանված դեպքում մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում ներկայացվում է հիմնադրի գրավոր որոշումը
   3. Ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) հաստատած էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով կանոնադրությունը կամ կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ՝ թղթային կրիչի վրա
   4. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
   5. Բաժանիչ (առանձնացման) հաշվեկշիռը
   6. Բաժանվող իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմնի որոշումը
   7. Առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ օրենքներով կամ այլ օրենքներով նախատեսված պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաստաթղթեր:
  • Վերակազմակերպմանը մասնակցող անձինք ներկայացնում են նաև իրավաբանական անձի գործագիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ իրավաբանական անձը վերակազմակերպման մասին օրենքով սահմանված կարգով տեղեկացրել է իրեն հայտնի բոլոր պարտատերերին, որոնցից առարկություններ չեն ստացվել, կամ իրավաբանական անձի բոլոր պարտատերերի առաջացած բոլոր պահանջները բավարարվել են:
  • Առևտրային կազմակերպությունները ներկայացնում են նաև մասնակիցների մասնակցությունները հավաստող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային կազմակերպություններ՝ 10․000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160719), իսկ վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար պետական տուրք չի գանձվում:
  • Ոչ առևտրային կազմակերպություններ՝ 5․000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160727), իսկ վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար 10000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727):
  60Վերակազմակերպում առանձնացման ճանապարհով
  • Առանձնացող իրավաբանական անձը ներկայացնում է
   1. Դիմում, որում պետք է նշվեն առանձնացող իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը
   2. Առանձնացման ճանապարհով վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմնի որոշումը
   3. Բաժանիչ (առանձնացման) հաշվեկշիռը
   4. Առանձնացման ճանապարհով վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
   5. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Առանձնացման արդյունքում ստեղծվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է
   1. Իրավաբանական անձի հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ հիմնադրի (հիմնադիրների) լիազորված անձի դիմումը
   2. Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ նախագահի և քարտուղարի կողմից (բացառությամբ մեկ անձով հիմնադրվող իրավաբանական անձանց): Օրենքով սահմանված դեպքում մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում ներկայացվում է հիմնադրի գրավոր որոշումը
   3. Ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) հաստատած էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով կանոնադրությունը կամ կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ՝ թղթային կրիչի վրա
   4. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
   5. Առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ օրենքներով կամ այլ օրենքներով նախատեսված պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաստաթղթեր
   6. Առանձնացման ճանապարհով վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմնի որոշումը
   7. Բաժանիչ (առանձնացման) հաշվեկշիռը:
  • Վերակազմակերպմանը մասնակցող անձինք ներկայացնում են նաև իրավաբանական անձի գործագիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ իրավաբանական անձը վերակազմակերպման մասին օրենքով սահմանված կարգով տեղեկացրել է իրեն հայտնի բոլոր պարտատերերին, որոնցից առարկություններ չեն ստացվել, կամ իրավաբանական անձի բոլոր պարտատերերի առաջացած բոլոր պահանջները բավարարվել են:
  • Առևտրային կազմակերպությունները ներկայացնում են նաև մասնակիցների մասնակցությունները հավաստող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային կազմակերպություններ՝ 10․000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160719), իսկ վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար պետական տուրք չի գանձվում:
  • Ոչ առևտրային կազմակերպություններ՝ 5․000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160727), իսկ վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար 10000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727):
  61Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի վերակազմավորման եղանակով վերակազմակերպում
  • Վերակազմավորվող առանձնացված ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը ներկայացնում է`
   1. Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Վերակազմավորման արդյունքում ստեղծված առանձնացված ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը ներկայացնում է՝
   1. Սույն օրենքի 54-րդ հոդվածում նշված փաստաթղթերը
   2. Վերակազմավորվող առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի իրավասու մարմնի (մարմինների) որոշումները
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանմանը` 10.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար՝ 12.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  • Ոչ առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանմանը` 5.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Հիմնարկի համար՝ 5.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող հիմնարկի համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  62Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի վերակազմակերպում
  միաձուլման ճանապարհով
  • Միացող առանձնացված ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը ներկայացնում է`
   1. Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Միաձուլման արդյունքում ստեղծված առանձնացված ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը ներկայացնում է՝
   1. Դիմում, որը պետք է պարունակի`
    1. հիմնադիր իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը (ստորագրված հիմնադրի գործադիր մարմնի, առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
    2. առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին տեղեկություններ (անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, բնակության կամ հաշվառման վայրի հասցեն, կապի միջոցները՝ հեռախոսահամար, ֆաքսի համար, էլեկտրոնային փոստ (առկայության դեպքում)
   2. Միաձուլվող առանձնացված ստորաբաժանումների կամ հիմնարկների իրավասու մարմնի (մարմինների) որոշումները
   3. Իրավասու մարմնի որոշում(ներ)ն առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավար կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին
   4. Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի կանոնադրությունը` ստորագրված հիմնադրի լիազորած անձի կողմից
   5. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանմանը` 10.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար՝ 12.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  • Ոչ առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանմանը` 5.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Հիմնարկի համար՝ 5.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող հիմնարկի համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  63Վերակազմակերպում միացման
  ճանապարհով
  • Միացող իրավաբանական անձը (անձինք) ներկայացնում է (են)՝
   1. Դիմում, որում պետք է նշվեն միացող իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը
   2. պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Միացման արդյունքում ընդլայնվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`
   1. Դիմում,որում պետք է նշվեն միացման արդյունքում ընդլայնվող իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը
   2. կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
   3. Փոխանցման ակտ(եր)ը
   4. Միացման պայմանագիրը (պայմանագրերը)
   5. Միացմանը մասնակցող իրավաբանական անձանց մասնակիցների համատեղ ընդհանուր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը
   6. Միացող իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմնի որոշումը
   7. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Վերակազմակերպմանը մասնակցող անձինք ներկայացնում են նաև իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ տվյալ միացումը չի հակասում "Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքին
  • Վերակազմակերպմանը մասնակցող անձինք ներկայացնում են նաև իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ իրավաբանական անձը վերակազմակերպման մասին օրենքով սահմանված կարգով տեղեկացրել է իրեն հայտնի բոլոր պարտատերերին, որոնցից առարկություններ չեն ստացվել, կամ իրավաբանական անձի բոլոր պարտատերերի առաջացած բոլոր պահանջները բավարարվել են
  • Առևտրային կազմակերպությունները ներկայացնում են նաև մասնակիցների մասնակցությունները հավաստող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր)
  • Լիազորված անձի կողմից գործակալություն դիմելու դեպքում փաստաթղթերին կից ներկայացվում են նաև համապատասխան լիազորագիր և անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանմանը` 10.000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160719)
  • Ոչ առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանմանը` 5.000 ՀՀ դրամ(հաշվեհամար՝ 900005160727)
  64Վերակազմակերպում բաժանման
  ճանապարհով
  • Բաժանվող առանձնացված ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը ներկայացնում է`
   1. Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Բաժանման արդյունքում ստեղծված առանձնացված ստորաբաժանումը, հիմնարկը ներկայացնում են՝
   1. Դիմում, որը պետք է պարունակի հիմնադիր իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը (ստորագրված հիմնադրի գործադիր մարմնի, առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. Առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին տեղեկություններ (անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, բնակության կամ հաշվառման վայրի հասցեն, կապի միջոցները՝ հեռախոսահամար, ֆաքսի համար, էլեկտրոնային փոստ (առկայության դեպքում)
   3. Իրավասու մարմնի որոշում(ներ)ն առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավար կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին
   4. Իրավասու մարմնի որոշում(ներ)ն առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավար կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին
   5. Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի կանոնադրությունը` ստորագրված հիմնադրի լիազորած անձի կողմից
   6. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
   7. Բաժանվող առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի իրավասու մարմնի (մարմինների) որոշումները
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանմանը` 10.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար՝ 12.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  • Ոչ առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանմանը` 5.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Հիմնարկի համար՝ 5.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող հիմնարկի համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  65Վերակազմակերպում առանձնացման
  ճանապարհով
  • Առանձնացման միջոցով վերակազմակերպվող առանձնացված ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը ներկայացնում է`
   1. Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. Վերակազմակերպման մասին իրավասու մարմնի (մարմինների) որոշումները
   3. Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
   4. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Առանձնացման արդյունքում ստեղծված առանձնացված ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը ներկայացնում է՝
   1. Դիմում հիմնադիր իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը (ստորագրված հիմնադրի գործադիր մարմնի, առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. Առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին տեղեկություններ (անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, բնակության կամ հաշվառման վայրի հասցեն, կապի միջոցները՝ հեռախոսահամար, ֆաքսի համար, էլեկտրոնային փոստ (առկայության դեպքում)
   3. Առանձնացման միջոցով վերակազմակերպվող առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի իրավասու մարմնի (մարմինների) որոշումները
   4. Իրավասու մարմնի որոշում(ներ)ն առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավար կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին
   5. Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի կանոնադրությունը` ստորագրված հիմնադրի լիազորած անձի կողմից
   6. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանմանը` 10.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար՝ 12.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160719)
  • Ոչ առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանմանը` 5.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպության համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Հիմնարկի համար՝ 5.000 ՀՀ դրամ, իսկ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող հիմնարկի համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  66Հասարակական կազմակերպության պետական գրանցում
  • Պետական գրանցման մասին դիմում
  • Կազմակերպության հիմնադիր ժողովի արձանագրությունը` ստորագրված հիմնադիր ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից
  • Կազմակերպության կանոնադրությունը (թղթային կրիչով ներկայացվելու դեպքում` կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ)
  • Պետական գրանցման համար պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Հիմնադրող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ (իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին որոշումը և իրավաբանական անձի անվանումը և պետական գրանցման համարը), իսկ օտարերկրյա իրավաբանական անձի դեպքում` նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից, կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` հայերեն թարգմանված և նոտարական կարգով վավերացված
  • Տեղեկություններ այն անձանց կամ նրանց ժամանակավոր պաշտոնակատարների մասին (անձը նույնականացնող տվյալները, կապի միջոցները), որոնք իրավասու են ներկայացնելու Կազմակերպությունն առանց լիազորագրի, եթե Կազմակերպության կանոնադրությամբ այդպիսի անձինք նախատեսված են
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)

  67
  Կուսակցության պետական գրանցում
  • Կուսակցության կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ
  • Հանրային կյանքի կազմակերպման հայեցակարգի վերաբերյալ կուսակցության մոտեցումներն արտացոլող ծրագրի առնվազն երկու օրինակ
  • Պետական գրանցման մասին դիմում՝ ստորագրված կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմնի անդամների կողմից` նրանցից յուրաքանչյուրի անձնագրային տվյալների և հաշվառման հասցեի նշումով
  • Հիմնադիր համագումարի արձանագրությունը, ինչպես նաև կուսակցության ստեղծման, մշտապես գործող ղեկավար մարմնի ղեկավարի (կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի) ընտրության, տարածքային ստորաբաժանումների կազմավորման, դրանց գտնվելու վայրի, կանոնադրության հաստատման ու ծրագրային փաստաթղթերի ընդունման, պետական գրանցման համար լիազորված անձի (անձանց), ղեկավար և վերահսկողություն իրականացնող մարմինների կազմավորման մասին որոշումները
  • Պետական գրանցման պահին կուսակցության հիմնադիրների ցանկը, որը պետք է պարունակի անդամի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը, նշում՝ համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման վերաբերյալ
  • Հիմնադիր համագումարին մասնակցած հիմնադիրների անունները, ազգանունները, անձնագրերի պատճենները, ստորագրությունները

  • Կուսակցության ղեկավար մարմինների կազմի մասին տեղեկություններ (անուն, ազգանուն, անձնագրային տվյալներ, բնակության վայր)
  • Կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմնի գտնվելու վայրի մասին տեղեկանք
  • Պետական գրանցման համար պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Մեկ ամիս

  Ծառայության սակագին`

  • 10․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  68Կրոնական կազմակերպության պետական գրանցում
  • Պետական գրանցման մասին դիմում
  • Կազմակերպության հիմնադիր ժողովի արձանագրությունը` ստորագրված հիմնադիր ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից
  • Կազմակերպության կանոնադրությունը (թղթային կրիչով ներկայացվելու դեպքում` կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ)
  • Պետական գրանցման համար պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Կրոնի գործերով պետական լիազորված մարմնի փորձագիտական եզրակացությունը` «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի "բ"-"ե" ենթակետերով սահմանված պայմանների վերաբերյալ
  • Տեղեկություններ այն անձանց կամ նրանց ժամանակավոր պաշտոնակատարների մասին (անձը նույնականացնող տվյալները, կապի միջոցները), որոնք իրավասու են ներկայացնելու Կազմակերպությունն առանց լիազորագրի
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Մեկ ամիս

  Ծառայության սակագին`

  • 10․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  69Արհեստակցական կազմակերպության պետական գրանցում
  • Արհեստակցական միության հիմնադիրների ժողովի կողմից լիազորված անձի դիմումը
  • Քաղվածք արհեստակցական միության հիմնադիրների ժողովի արձանագրությունից, որը պետք է նշումներ պարունակի հիմնադիրների ժողովի անցկացման վայրի, տարվա, ամսի, ամսաթվի, հիմնադիր անդամների (ժողովի մասնակիցների) թվի մասին, ինչպես նաև նշումներ` հիմնադիրների ժողովի կողմից արհեստակցական միություն հիմնադրելու, արհեստակցական միության կանոնադրությունը հաստատելու, արհեստակցական միության ղեկավար և վերահսկող մարմիններում պաշտոնատար անձանց ընտրվելու և արհեստակցական միության պետական գրանցման նպատակով գրանցման մարմին դիմելու համար լիազորված անձ ընտրելու մասին որոշումների ընդունման վերաբերյալ
  • Լիազորված անձի և արհեստակցական միության ղեկավար մարմիններում ընտրված հիմնադիրների անձնագրային տվյալները: Արհեստակցական կազմակերպությունների միության գրանցման համար ներկայացվում են նաև հիմնադիր կազմակերպություններից յուրաքանչյուրի պետական գրանցման վկայականի պատճենը և իրավասու մարմնի որոշումը` միություն ստեղծելու և միության հիմնադիրների ժողովին մասնակցելու համար լիազորված անձինք (պատվիրակներ) ընտրելու մասին
  • Արհեստակցական միության կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ` հաստատված հիմնադիրների ժողովի կողմից, սահմանված կարգով ամրակարված և ստորագրված լիազորված անձի կամ կազմակերպության ղեկավարի կողմից
  • Պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • 30 օրացուցային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 90005160727)
  70Հաշվառման համար ներկայացված լրատվության միջոցների ՀՀ օրենդրության պահանջներին համապատասխանության ուսումնասիրում և հաշվառման ներկայացում, լրատվության միջոցներին վերաբերվող տեղեկանքների և այլ գրությունների նախապատրաստում
  • Նյութական կրիչի վրա թողարկված զանգվածային լրատվության միջոցի երկուական օրինակ
  • Անմիջապես

  Ծառայության սակագին`

  • Նախատեսված չէ
  71Հասարակական կազմակերպության կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Կանոնադրության փոփոխությունները, լրացումները կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  72Հասարակական կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  73Հասարակական կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին նոր տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  74Հասարակական կազմակերպության լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանք սահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  75Հասարակական կազմակերպության լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանականանձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` "Արխիվային գործի մասին" ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  76Կուսակցության կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Կանոնադրության փոփոխությունները, լրացումները կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ ամիս

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  77Կուսակցության գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ ամիս

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  78Կուսակցության գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին նոր տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ ամիս

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  79Կուսակցության լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանք սահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  80Կուսակցության լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանականանձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` "Արխիվային գործի մասին" ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  81Կրոնական կազմակերպության կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Կանոնադրության փոփոխությունները, լրացումները կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ ամիս

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  82Կրոնական կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ ամիս

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  83Կրոնական կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին նոր տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ ամիս

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  84Կրոնական կազմակերպության լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանք սահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  85Կրոնական կազմակերպության լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանականանձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` "Արխիվային գործի մասին" ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  86Արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Կանոնադրության փոփոխությունները, լրացումները կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • 30 օրացուցային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  87Արհեստակցական կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին
  • Գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • 30 օրացուցային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  88Արհեստակցական կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների փոփոխության պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին նոր տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • 30 օրացուցային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  89Արհեստակցական կազմակերպության լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի լուծարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես դրանք սահմանված են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  90Արհեստակցական կազմակերպության լուծարման պետական գրանցում
  • Դիմում
  • Իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանականանձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին
  • Լուծարման հաշվեկշիռը
  • Իր կողմից տեղեկանք` "Արխիվային գործի մասին" ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  91Ոչ առևտրային իրավաբանական անձի ( իրավաբանական անձանց միություն, հասարակական կազմակերպություն) վերակազմակերպում` վերակազմավորման ճանապարհով
  • Վերակազմավորվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`
   1. Դիմում, որում պետք է նշվեն վերակազմավորվող իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը
   2. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`
   1. Իրավաբանական անձի հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ հիմնադրի (հիմնադիրների) լիազորած անձի դիմումը
   2. Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ նախագահի և քարտուղարի կողմից (բացառությամբ մեկ անձով հիմնադրվող իրավաբանական անձանց): Օրենքով սահմանված դեպքում մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում ներկայացվում է հիմնադրի գրավոր որոշումը
   3. Ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) հաստատած էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով կանոնադրությունը կամ կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ՝ թղթային կրիչի վրա
   4. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
   5. Վերակազմավորվող իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը
   6. Փոխանցման ակտը
  • Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
  • Վերակազմակերպմանը մասնակցող բոլոր իրավաբանական անձինք, սույն հոդվածով նախատեսված փաստաթղթերից բացի, ներկայացնում են նաև իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ իրավաբանական անձը վերակազմակերպման մասին օրենքով սահմանված կարգով տեղեկացրել է իրեն հայտնի բոլոր պարտատերերին, որոնցից առարկություններ չեն ստացվել, կամ իրավաբանական անձի բոլոր պարտատերերի առաջացած բոլոր պահանջները բավարարվել են:
  • 10 աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպություն՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  92Հասարակական միավորման առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի պետական հաշվառում
  • Դիմում, որը պետք է պարունակի`
   1. Հիմնադիր իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը (ստորագրված հիմնադրի գործադիր մարմնի, առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին տեղեկություններ (անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, բնակության կամ հաշվառման վայրի հասցեն, կապի միջոցները՝ հեռախոսահամար, ֆաքսի համար, էլեկտրոնային փոստ (առկայության դեպքում)
   3. Եթե իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի պետական հաշվառման համար, վերը նշված փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ, և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված
  • Իրավասու մարմնի որոշում(ներ)ն առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավար կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին
  • Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի կանոնադրությունը` ստորագրված հիմնադրի լիազորած անձի կողմից
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Հիմնադրի կանոնադրության և (կամ) հիմնադիր այլ փաստաթղթի պատճենը՝ հյուպատոսական վավերացմամբ կամ ապոստիլով հաստատված և հայերեն թարգմանված
  • Քաղվածք` գրանցման երկրի առևտրային գրանցամատյանից կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ՝ հյուպատոսական վավերացմամբ կամ ապոստիլով հաստատված և հայերեն թարգմանված
  • Եթե հիմնադիր օտարերկրյա իրավաբանական անձը չունի հիմնադիր փաստաթղթեր, կամ ներկայացված փաստաթղթերը չեն պարունակում դրույթներ առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու լիազորություններ ունեցող մարմինների մասին, ապա վերը նշված փաստաթղթերի փոխարեն ներկայացվում են իրավասու մարմնի (կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի) տված տեղեկանքները` հիմնադիր փաստաթղթերի ցանկի և առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու վերաբերյալ որոշում ընդունած մարմնի նման լիազորություններ ունենալու մասին
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Հիմնարկի համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  93Հասարակական միավորման առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի փոփոխությունների պետական հաշվառում
  • Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
  • Կատարված փոփոխությունների մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը)
  • Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5․000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  94Հասարակական միավորման առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի հաշվառումից հանում
  • Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
  • Գործունեության դադարման մասին իրավասու մարմնի որոշումը
  • Եթե իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է`
   1. Հիմնադրի տված տեղեկանքը, որով հավաստվում է պարտատերերի` առաջացած պարտավորությունների բավարարումը կամ նման պարտավորությունների բացակայությունը
   2. Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որոնք սահմանված են "Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքով
  • Մեկ աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Հիմնարկի համար՝ 5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  • Պետական տուրք նախատեսված չէ, եթե հաշվառումից հանվում է ռեզիդենտ հասարակական միավորման առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ
  95Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի վերակազմավորման եղանակով վերակազմակերպում
  • Վերակազմավորվող առանձնացված ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը ներկայացնում է՝
   1. Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
   2. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
  • Վերակազմավորման արդյունքում ստեղծված առանձնացված ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը ներկայացնում է՝
   1. Դիմում , որը պետք է պարունակի`
    1. հիմնադիր իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը (ստորագրված հիմնադրի գործադիր մարմնի, առանձնացված ստորաբաժանման, հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից)
    2. առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին տեղեկություններ (անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, բնակության կամ հաշվառման վայրի հասցեն, կապի միջոցները՝ հեռախոսահամար, ֆաքսի համար, էլեկտրոնային փոստ (առկայության դեպքում)
    3. եթե իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումների կամ հիմնարկների հիմնադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա առանձնացված ստորաբաժանումների կամ հիմնարկների պետական հաշվառման համար, վերը նշված փաստաթղթերից բացի, ներկայացվում է նաև քաղվածք` տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ, և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը (կամ համապատասխան քաղվածքները)` վավերացված և հայերեն թարգմանված
   2. Իրավասու մարմնի որոշում(ներ)ն առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավար կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին
   3. առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի կանոնադրությունը` ստորագրված հիմնադրի լիազորած անձի կողմից
   4. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
   5. Վերակազմավորվող առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի իրավասու մարմնի (մարմինների) որոշումները
  • Երկու աշխատանքային օր

  Ծառայության սակագին`

  • Վերակազմավորվող առանձնացված ստորաբաժանման համար՝5.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Հիմնարկի դեպքում՝ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  • Վերակազմավորման արդյունքում ստեղծված առանձնացված ստորաբաժանման համար՝ 10.000 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար՝ 900005160727)
  • Հիմնարկի դեպքում՝ (հաշվեհամար՝ 900005160743)
  Պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակ

  Պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակ

   
  Ծառայություն
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
  Ժամկետներ և արժեք
  1Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում
  • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում`1.000 ՀՀ դրամ
  • Չորսից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում`5.000 ՀՀ դրամ
  • Երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում`8.000 ՀՀ դրամ
  • Երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում`12.000 ՀՀ դրամ
  2Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում այլ անձի համար
  • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Լիազորագիր
  • Գրավոր հայտարարություն՝ ստորագրված հայցողի կողմից՝ համաձայն N 4 ձևի
  • Յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում`1.000 ՀՀ դրամ
  • Չորսից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում`5.000 ՀՀ դրամ
  • Երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում`8.000 ՀՀ դրամ
  • Երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում`12.000 ՀՀ դրամ
  3Օտարերկրյա պետություններ ներկայացնելու համար Հայաստանի Հանրապետությունում դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանքների տրամադրում
  • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Դիմում (N 1 ձև)
  • Հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում

  Ծառայության սակագին`

  • Անվճար
  • Ապոստիլով հավաստման դեպքում՝5․000 ՀՀ դրամ
  4Օտարերկրյա պետություններ ներկայացնելու համար Հայաստանի Հանրապետությունում դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանքների տրամադրում հայցողի ծնողին եղբորը, քրոջը, ամուսնուն, զավակին, կամ լիազոր ներկայացուցչին
  • ծնողի դեպքում՝ դիմողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) բնօրինակը և պատճենը, տեղեկանք հայցողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) ու ծննդյան վկայականի պատճեններ
  • եղբոր և քրոջ դեպքում՝ դիմողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) բնօրինակը և պատճենը, դիմողի ծննդյան վկայականի բնօրինակը, տեղեկանք հայցողի ծննդյան վկայականի և անձնագրի (նույնականացման քարտի) պատճենները
  • ամուսնու դեպքում՝ դիմողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) բնօրինակը և պատճենը, տեղեկանք հայցողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) և ամուսնության վկայականի պատճենները
  • լիազոր ներկայացուցչի դեպքում՝ լիազորված անձի անձնագիրը (նույնականացման քարտը), լիազորագրի բնօրինակը և տեղեկանք հայցողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) պատճենը: Այս դեպքում լիազորագիրը պետք է հաստատված լինի Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
  • Հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում

  Ծառայության սակագին`

  • Անվճար
  • Ապոստիլով հավաստման դեպքում՝5․000 ՀՀ դրամ