Նախորդ տասներկու ամիսներին ստացված զանգերի քանակը

Նախորդ տասներկու ամիսներին ստացված հարցումների և բողոքների քանակը

Նախորդ տասներկու ամիսների հարցումների և բողոքների քանակն ըստ ոլորտային խնդիրների

Հարցումների և դիմումների քանակը՝ ըստ թեժ գծի ծառայությանը դիմելու եղանակի

դիմելու եղանակը քանակը
հեռախոսազանգ 65.131
վեբ զանգ 156
էլ․ փոստ 12
վեբ կայք 132