2017 թ․ ստացված զանգերի քանակ ըստ ամիսների

  • Զանգեր

2017 թ․ հարցումների և բողոքների քանակն ըստ ամիսների

  • Բողոքներ
  • Հարցումներ

Հարցումների և դիմումների քանակը՝ ըստ թեժ գծի ծառայությանը դիմելու եղանակի

  • Հեռախոսազանգ
  • Վեբ զանգ
  • Վեբ կայք
  • Էլ․ փոստ

2017 թ․ հարցումների և բողոքների քանակն ըստ ոլորտային խնդիրների

  • Բողոքներ
  • Հարցումներ