Նախորդ տասներկու ամիսներին ստացված զանգերի քանակը

Նախորդ տասներկու ամիսներին ստացված հարցումների և բողոքների քանակը

Նախորդ տասներկու ամիսների հարցումների և բողոքների քանակն ըստ ոլորտային խնդիրների

Հարցումների և դիմումների քանակը՝ ըստ թեժ գծի ծառայությանը դիմելու եղանակի

դիմելու եղանակը քանակը
հեռախոսազանգ 0
վեբ զանգ 0
էլ․ փոստ 0
վեբ կայք 0